2023-02-01

Lägesrapport januari

Det positiva sentiment som rådde under avslutningen av 2022 höll i sig även under januari, vilket ledde till stigande börskurser och lägre kreditspreadar som bidrog till mycket positiv avkastning i räntefonderna. Den starka starten på året förklaras av en viss optimism om att en eventuell recession inte behöver bli alltför djup eller kanske till och med kan undvikas, samt av ökade förhoppningar om att centralbankerna närmar sig toppen av sina räntehöjningscykler. 

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: 

  • Avtagande inflation i USA 
    Inflationstakten fortsätter att falla för sjätte månaden i rad, vilket ökade förhoppningarna om färre räntesänkningar från Fed och om slutet på räntehöjningscykeln kan skönjas framöver. För Europa väntar troligen några höjningar ytterligare.  
  • Fortsatt låg arbetslöshet
    Den låga arbetslösheten bådar gott för att ekonomin utvecklas förhållandevis väl framöver och där lågkonjunkturen förhoppningsvis blir mer pausliknande snarare än en längre svacka. Den låga arbetslösheten kan ju komma att driva på inflationen negativt om löneökningarna tar fart, men där pågående avtalsrörelse indikerar på måttliga löneökningar. Flera företag i Sverige och globalt varslar om uppsägningar utifrån ökade kostnader och osäkrare efterfrågan såsom bland andra Microsoft, Google, Facebook och Amazon.  
  • Bolagsrapporterna något bättre än väntat så lång
    Rapporterna från de bolag som publicerat sina resultat för det fjärde kvartalet har överlag varit lite bättre än förväntat. Samtidigt är det stora skillnader mellan olika branscher och så gott som samtliga bolag betonar att framtidsutsikterna är osäkra. Marknadens fokus har legat på företagens guidning och kommentarer om framtiden. Sammantaget verkar inte den närmaste tiden vara alltför dyster trots allt och här inkluderas fastighetsbolagen som tilldrog sig mycket negativt under 2022 

Räntefondernas utveckling  

Kreditmarknaden har fått en mycket stark start på året med god utveckling i de allra flesta segment. Detta förklaras både av sjunkande räntor och kreditspreadar samt av den höga yield som de allra flesta obligationer handlas till. Rapporterna från de bolag som publicerat sina resultat för det fjärde kvartalet har överlag varit lite bättre än förväntat. Samtidigt är det stora skillnader mellan olika branscher och så gott som samtliga bolag betonar att framtidsutsikterna är osäkra. Det är än så länge endast ett fåtal fastighetsbolag som har rapporterat, men de som gjort det har också skrivit ned värdena på sina fastighetsportföljer något, framförallt på grund av högre avkastningskrav. Nedskrivningarna är dock betydligt lägre än vad som diskonterades av aktie- och kreditmarknaderna under stora delar av 2022.

I USA och Europa var primärmarknadsaktiviteten hög då många bolag ville utnyttja det starka sentimentet för att ge ut nya obligationer. I den nordiska marknaden var dock aktiviteten lägre och de affärer som genomfördes gjordes på attraktiva nivåer ur ett investerarperspektiv. Simplicity deltog bland annat i emissioner i telekombolagen British Telecom och Telecom Italia samt den franska banken Societé Generale.  

Samtliga fonder hade en god utveckling under januari. Simplicity Likviditet steg med 0,48% medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield gick upp med 1,68%, 2,50% respektive 2,30%. 

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Det vore snarare konstigt att inte vara med optimistisk nu än för en månad sedan. Det är trots allt tre rätt rejäla osäkerheter som investerare kan pusta ut kring. Att inflationen i USA kom in under förväntningarna har fått marknaden att cementera in en höjning på 25 punkter från Fed i början av februari och man prisar också in räntesänkningar senare i år. Dock finns saker som komplicerar utsikterna: amerikansk inflation migrerade från energi och produkter till service och livsmedel, inflationen i Spanien var högre än väntat och arbetslösheten är fortfarande låg. Den låga arbetslösheten bådar också gott för att ekonomin utvecklas förhållandevis väl framöver och att lågkonjunkturen blir mer som en paus än en längre svacka.

Lyckligtvis har vi fått kött på benen via bolagsrapporterna. Mycket fokus har legat på företagens guidning och kommentarer om framtiden och så värst dyster ser den faktiskt inte ut att vara, även om det som alltid finns undantag. Storbankerna fortsätter gå bra och både SEB och Swedbank (Simplicity Norden och Simplicity Sverige) slog förväntningarna genom höga räntenetton, höga insättningar och tradinginkomst. Simplicity Nordens innehav Nokia växer så det knakar i Indien och med 5G, vilket förväntas fortsätta även nästa år, och Sandviks (även i Simplicity Sverige) rapport gillades av analytikerna som ser potential för bättre marginaler framåt. I Simplicity Småbolag Sverige rusade gruvaktierna SSAB och Boliden med metallpriserna samtidigt som SSAB:s rapportsläpp vittnade om bra utsikter efter Kinas återöppning och en stabilare Europeisk marknad.

Simplicity Småbolag Global steg med 4,8% och Simplicity Green Impact med hela 8,3%. Simplicity Norden slutade månaden 3,2% upp i gott sällskap av Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige som steg 6,5% respektive 6,1%. Simplicity Fastigheter steg mest med 10,8%. .

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Januari 2023(PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

9 juli

Aktier och fotboll – en lyckad kombo

Om vad vi grubblar över när vi tittar på fotboll. Aktierna som platsar i Stockholmsbörsens startelva. Vad som kännetecknar en bra målvakt. Vad Brolin och Lundin har gemensamt och till sist ett förslag. “Körde förbi ett fängelse igår där jag såg att fångarna var ute på rastgården å spelade fotboll. Så jag vevade ner rutan […]

Läs vidare
3 juli

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact

Med anledning av helgdag i USA är Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-07-04. En order som registreras när en fond är stängd för handel utförs när fonden är öppen för handel igen. Fonderna öppnar åter för handel fredag 5 juli. Om du har några frågor gällande din fondhandel eller ditt […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023