1 juli

Lägesrapport Juni

Marknaden

Årets inledande halvår avslutades med fortsatt hög riskvilja och där det är tydligt att vi befinner oss i en återhämtningsfas i världsekonomin. Det som bekymrar både obligations- och aktiemarknaden mest är vad eventuella nedtrappningar av de penningpolitiska stimulanserna skulle få för effekter. Trots höga inflationssiffror under månaden föll de amerikanska långräntorna tillbaka något då marknaden verkar tro på Federal Reserves budskap om att den ökade inflationen är av tillfällig karaktär och trots allt inte är tillräckligt hög för att Federal Reserve skall dra i bromsen. De flesta börser uppvisade en svagt positiv utveckling under månaden och Nasdaqbörsen som haft en svagare utveckling än övriga amerikanska börser tidigare under året tog revansch genom att stiga mest.

I Sverige var den stora händelsen att den svenska regeringen avgick efter en misstroendeomröstning i Riksdagen och nu väntar så kallade ”talmansrundor” i syfte att försöka bilda en ny regering. Marknaden har dock tagit den svenska regeringskrisen med ro då den internationella händelseutvecklingen är av större betydelse.

Räntefondernas utveckling

Kreditmarknaderna hade en positiv utveckling under månaden tack vara sjunkande räntor och fortsatt hög riskvilja. Även om det inte har varit några större inflöden i svenska företagsobligationsfonder är det tydligt att det finns en efterfrågan på tillgångar med lite högre löpande avkastning. Aktiviteten i primärmarknaden var hög och ett stort antal bolag valde att utnyttja den starka marknaden för att ge ut nya obligationer. Trenden med att emittera gröna och sociala obligationer höll också i sig och under månaden deltog Simplicity bland annat i emissioner i medicinteknikbolaget Getinge, fastighetsutvecklaren Bonava, pumpservicebolaget Lakers Group och stålbolaget SSAB som samtliga gav ut obligationer med olika hållbarhetsstämplar.

Samtliga fonder steg under juni till följd av den starka marknaden. Simplicity Likviditet och Simplicity Företagsobligationer gick upp med 0,05% respektive 0,31 % medan Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield båda noterade uppgångar om 0,63 %.

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Det första halvårets avslutades med ännu en något spretig månad avkastningsmässigt med hälsovårdsbolagen i topp och där bland annat innehaven i Novo Nordisk, Astra Zeneca, Getinge och Arjo steg i fonderna. Sentimentshöjningen för fastighetsbolagen höll också i sig, om än med en mindre bred uppgång än tidigare under våren. Sagax steg efter att ha diversifierat sin portfölj genom både utländska fastighetsförvärv och aktieköp i börskollegor. Även Platzer bidrog till avkastningen i samtliga våra aktiefonder förutom Simplicity Småbolag Global.

För Simplicity Norden och Simplicity Sverige steg ett av de större innehaven Hexagon med 7 % efter att mätteknikbolaget annonserat att de tittar närmare på konsumentnära produkter samt att de utvecklar lösningar för att effektivisera produktion av förnybar energi. Även banksektorn utvecklades positivt för de båda fonderna då storbankerna fick höjda rekommendationer efter förra månadens nedgång. I Simplicity Småbolag Global fortsatte generatortillverkaren Generac sin branta resa uppåt med en avkastning på 17 % under månaden samtidigt som IT-bolaget Sykes steg efter ett uppköpserbjudande med en premie på 30 %.

Samtliga aktiefonder uppvisade i stort sett neutral utveckling under månaden, där Simplicity Småbolag Global utvecklades mest positivt och gick upp med 1,8%. Simplicity Norden och Simplicity Fastigheter gick upp med 0,6% respektive 0,4%, medans Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige backade marginellt med –0,2% respektive –0,8%.

Läs månadens Aktiebrev här

TV: Simplicity Fastigheter första 6 månader

Simplicity TV med programledare Tommy Taponen intervjuar i detta avsnitt Henrik Tingstorp, ansvarig förvaltare av Simplicity Fastigheter. Frågorna kretsar kring fondens avkastning sedan starten 2020-12-11, hur det var att starta en ny fastighetsfond mitt i Corona-krisen, vilka hållbarhetsparametrar vi tittar extra på samt hur sektorn påverkades och kan påverkas av stigande långräntor.

Simplicity Fastigheter fyllde 6 månader den 11 juni, och har under perioden avkastat 25,30%.

Titta på film om Simplicity Fastigheter

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Juni (PDF)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 december

Simplicity Green Impact i NordSIP

NordSIP har skrivit en artikel om hur mörkgröna globalfonder presterade under det andra och tredje kvartalen 2023. Läs artikeln och se Simplicity Green Impacts placering här (All Eyes on AI, Obesity & Renewable Energy in Q2-Q3 for Art9 Equity).

Läs vidare
1 december

Lägesrapport november 2023

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023