2022-07-01

Lägesrapport Juni

Marknaden

Under juni fortsatte den svaga och volatila utveckling som varit ett faktum under i stort sett hela det första halvåret 2022 och som påverkat såväl ränte- som aktiemarknaderna. Investerarnas fokus skiftade mellan en oro för hög inflation och stigande räntor samt sjunkande tillväxt som en konsekvens av allt för stora åtstramningar från centralbankerna.  

Sammanfattning av marknadens fokus under juni: 

Ihållande rekordhög inflation och ett pärlband av räntehöjningar 

Efter att oväntat höga inflationssiffror publicerats för maj valde den amerikanska centralbanken, Fed, att under månaden höja sin styrränta med 75 punkter. Beslutet hade redan prisats in av marknaden och reaktionerna blev därmed inte så stora som befarat. ECB förändrade inte sin styrränta i samband med sitt räntemöte, men förberedde marknaden på en höjning med 0,50 procentenheter vid mötet i juli. I Sverige höjde Riksbanken planenligt räntan med 50 punkter till 0,75 procent samtidigt som de kommunicerade att de räknar med att reporäntan ligger runt 2 procent vid årsskiftet.  

Fastighetsbolagen under stort tryck 

Den svenska fastighetssektorn är för närvarande satt under stor press där investerare oroar sig för vilka effekter stigande räntor kommer att få på bolagens resultat och värdet på tillgångarna i balansräkningarna. Fastighetsbolagen SBB och Balder stod särskilt ut massmedialt och hamnade åter i rampljuset. För SBB stod, som det skulle visa sig, felaktiga beskyllningar om oklarheter av bolagets redovisning i fokus och gällande Balder dömdes ett antal personer kopplade till företaget via dotterbolaget Collector för insiderhandel. 

Sverige och Finland allt närmare Nato 

Efter omfattande diplomatiska förhandlingar som bland annat innefattade ett möte där Magdalena Andersson tillsammans med Finlands president Niinistö träffade Turkiets president Erdogan, så enades de involverade i en gemensam överenskommelse med innebörden att Sverige och Finland nu kommer allt närmare ett medlemskap i Nato.

Rysslands invasion av Ukraina

Efter att ha tagit kontroll över stora landområden i östra Ukraina återupptog Ryssland beskjutningen av Kiev, vilket skulle kunna tolkas som en respons på att Ukraina beviljats kandidatstatus till EU. Ryssland missade också en räntebetalning på ett utlandslån, vilket gör att landet nu officiellt befinner sig i default för första gången sedan 1918. Skälet till att Ryssland inte kan betala är att de endast kan erbjuda betalning i Rubel på grund av de införda restriktionerna och händelsen var inte oväntad och förväntas inte få några större praktiska konsekvenser.

Covidnedstängningarna i Kina 

Under månaden genomfördes nya nedstängningar i en rad kinesiska städer till följd av lokala Covid-utbrott, vilket skapade oro för att Kinas nolltoleranspolicy skall försena återhämtningen av ekonomin.  

 

Räntefondernas utveckling

Kreditmarknaden hade en mycket svag utveckling och obligationspriserna sjönk på bred front i såväl den nordiska som den internationella kreditmarknaden. Kreditspreadarna befinner sig på historisk sett höga nivåer, vilket skapar utmaningar för de företag som vill ge ut nya obligationer och nyemissionsaktiviteten har gått ned som en följd av detta. Fastighetsbolaget är under stort tryck och något som påverkade obligationsmarknaden såväl som våra fonder negativt. På den positiva sidan så har yielderna i samtliga fonder fortsatt att stiga, vilket gör att den löpande avkastningstakten nu är uppe på historiskt sett höga nivåer i alla fonder. 

Samtliga fonder hade en svag utveckling under månaden som en följd av de stigande kreditspreadarna. Simplicity Likviditet gick ned med 0,32% medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield sjönk med 3,04%, 3,74% respektive 3,73%. Yielderna har fortsatt att stiga vilket gör att den löpande avkastningstakten nu är uppe på historiskt sett höga nivåer i alla fonder.  

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Börsfallet fortsatte under juni och det rådde fortsatt stora svängar på marknaderna som ofta öppnade starkt upp för att sluta klart ner och vice versa. Investerare har svårt att enas om en nivå när ekonomin går mot ett nytt klimat med stigande lånekostnader och svagare konjunktur.  

Glädjande nog höll Simplicitys hemmamarknadsfonder Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige emot fallet mycket bra. Den sistnämnda föll med bara 8,3% samtidigt som fondens index sjönk 14,4%. Förvaltningsstrategin med att köpa lönsamma stabila bolag har lönat sig där börsen värderat ner tillväxtbolag och högt belånade bolag.  

Båda våra globalfonder, Simplicity Småbolag Global och Simplicity Green Impact, höll emot bra i börsfallet trots att båda fonderna påverkades negativt av övervikt i materialsektorn som föll tillsammans med råvarupriserna.  

Samtliga Simplicitys aktiefonder utvecklades negativt där Simplicity Småbolag Sverige gick ner med 8,3% medan Simplicity Norden och Simplicity Sverige backade med 5,3% respektive 7,7%. Simplicity Fastigheter gick ned med 24,3% medan Simplicity Småbolag Global och Simplicity Green Impact slutade månaden med en nedgång om 5,6% respektive 4,2%. 

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Juni 2022(PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

9 juli

Aktier och fotboll – en lyckad kombo

Om vad vi grubblar över när vi tittar på fotboll. Aktierna som platsar i Stockholmsbörsens startelva. Vad som kännetecknar en bra målvakt. Vad Brolin och Lundin har gemensamt och till sist ett förslag. “Körde förbi ett fängelse igår där jag såg att fångarna var ute på rastgården å spelade fotboll. Så jag vevade ner rutan […]

Läs vidare
3 juli

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact

Med anledning av helgdag i USA är Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-07-04. En order som registreras när en fond är stängd för handel utförs när fonden är öppen för handel igen. Fonderna öppnar åter för handel fredag 5 juli. Om du har några frågor gällande din fondhandel eller ditt […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023