2022-06-01

Lägesrapport Maj

Marknaden

I maj var volatiliteten mycket hög i de finansiella marknaderna på grund av de osäkra framtidsutsikterna, vilket för månaden som helhet påverkade såväl aktie- som räntefonderna negativt.

Marknadens reflektioner under maj kretsade mestadels kring:

Fortsatt rekordhög inflation

Inflationsstatistiken som publicerades i mitten av månaden visade att pristrycket befinner sig på rekordhöga nivåer. Samtidigt är den ekonomiska aktiviteten god och arbetsmarknaden stark, vilket ökar trycket på centralbankerna att fortsätta höja räntorna och minska sina tillgångsköp. Detta skapar i sin tur en oro för att en allt för stram penningpolitik kan leda till en recession framöver

Utökade EU-sanktioner mot Ryssland

Kriget i Ukraina fortsätter att ställa till med problem och under månaden införde EU nya sanktioner mot Ryssland som bland annat innebär ett importförbud för rysk olja, nya inreseförbud, fler frysta tillgångar samt ett uteslutande av den ryska storbanken, Sberbank, från betalningssystemet Swift.

Covidnedstängningarna i Kina

På den positiva fronten kan noteras att kinesiska myndigheter beslutade om en successiv återöppning av Shanghai som varit nedstängt på grund av Covid i ett antal månader. Det kom också in en del statistik som visade på en något bättre utveckling än förväntat för den kinesiska ekonomin.

Räntehöjningar i USA, Europa och Sverige

I Europa skickade olika företrädare för ECB signaler om en förestående räntehöjning och de flesta bedömare räknar nu med att räntan höjs i juli. Den amerikanska centralbanken höjde som förväntat sin ränta med 0,50 procentenheter och förväntningarna är att Fed kommer fortsätta höja räntan i samma takt under de kommande månaderna. I Riksbankens stabilitetsprognos som publicerades under månaden lyftes den höga inflationen och högre räntor fram som en risk för bland annat svenska hushåll och fastighetsbolag.

Räntefondernas utveckling

I kreditmarknaden fortsatte den svaga utvecklingen och både internationella och nordiska företagsobligationer sjönk under månaden. Rapportperioden för det första kvartalet är i stort sett avslutad och de flesta bolag har rapporterat goda resultat och de högre kreditspreadarna är därmed en reflektion av lägre riskvilja och oro inför framtiden snarare än en försämrad kreditkvalitet. Nyemissionsaktiviteten var låg mot bakgrund av det svaga sentimentet och det var i huvudsak Investment Grade-bolag som valde att ge ut nya obligationer. Simplicity deltog bland annat i emissioner i AB Volvo och Sörmlands Sparbank. 

Samtliga fonder påverkades av den negativa marknaden och hade en svag utveckling. Simplicity Likviditet gick ned med 0,26 % medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield sjönk med 1,37%, 0,90%, respektive 1,51%. Yielden i samtliga fonder har stigit kraftigt som en konsekvens av de högre kreditspreadarna, vilket ger en högre löpande avkastningstakt.

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Aktiemarknaden fortsatte ner i maj, men återhämtade sig mot slutet av månaden där lägre värderingar och lättnader i Kinas pandemirestriktioner muntrade upp. Fondernas finansbolag fortsatte att ligga i topp bland innehaven, där Nordea var bland de bästa bidragsgivarna i Simplicity Sverige. För Simplicity Norden steg även Sampo, Danske Bank, DNB och Jyske Bank och i Simplicity Småbolag Global utvecklades bland annat Sydbank, United Community Banks och Southside Bank åt rätt håll. Utvecklingen för börsens fastighetsaktier var fortsatt mycket spretig. Sagax, ett av de största innehaven i Simplicity Fastigheter, steg med hela 6% efter att bolagets kvartalsrapport visat ökat förvaltningsresultat. Fonden sjönk med 4,1% under månaden efter svagare utveckling för de byggrelaterade bolagen.

Under månaden fick vi även ett tillskott i Simplicitys aktiefondsutbud. Den hållbart fokuserade Simplicity Green Impact startade den 23 maj och hade vid månadsskiftet gått upp 1,2%. Det var framför allt fondens amerikanska innehav, så som Steel Dynamics och HP Inc, som bidrog till den positiva utvecklingen.

Samtliga Simplicitys aktiefonder förutom nämnda Simplicity Green Impact utvecklades negativt där Simplicity Fastigheter gick ned med 4,1% medan Simplicity Småbolag Global, Simplicity Norden och Simplicity Sverige backade med 2,6%, 3,8% respektive 4,2%. Simplicity Småbolag Sverige slutade månaden med en nedgång om 5,0%.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Maj 2022(PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

9 juli

Aktier och fotboll – en lyckad kombo

Om vad vi grubblar över när vi tittar på fotboll. Aktierna som platsar i Stockholmsbörsens startelva. Vad som kännetecknar en bra målvakt. Vad Brolin och Lundin har gemensamt och till sist ett förslag. “Körde förbi ett fängelse igår där jag såg att fångarna var ute på rastgården å spelade fotboll. Så jag vevade ner rutan […]

Läs vidare
3 juli

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact

Med anledning av helgdag i USA är Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-07-04. En order som registreras när en fond är stängd för handel utförs när fonden är öppen för handel igen. Fonderna öppnar åter för handel fredag 5 juli. Om du har några frågor gällande din fondhandel eller ditt […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023