2023-04-03

Lägesrapport mars

Marsmånaden blev dramatisk, händelserik och volatil för både ränte- och aktiemarknaderna då tumult inom banksektorn stal uppmärksamheten och präglade marknaderna. Det gamla talesättet som, fritt översatt, säger att ”Fed höjer räntan tills något går sönder” visade sig stämma även denna gång. Det blev dock inte som många trodde att den amerikanska arbetsmarknaden knäcktes, utan där den amerikanska nischbanken Silicon Valley Bank  gick under på grund av de högre räntorna. 

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:

  • Bankoro i USA och Europa 
    Marknaderna värderade ner bankerna brett trots att problemen grundades i bolagsspecifika händelser i amerikanska Silicon Valley Bank, Signature Bank och sedermera i europeiska Credit Suisse. Oron för spridningseffekter och ytterligare negativa överraskningar från banker var påtaglig, men där centralbanker och politiker agerade snabbt och kraftfullt för att bibehålla den viktiga finansiella stabiliteten. Detta fick effekt och lugnade marknaderna, där volatilitetsindexet VIX förvånansvärt nog avslutade månaden på än lägre nivå än vid månadens början. 
  • Fortsatt hög inflation
    Inflationstrycket fortsätter att vara högt runt om i världen och centralbankerna brottas nu med en hög inflation å enda sidan och den finansiella stabiliteten å andra sidan. Den amerikanska centralbanken Fed, höjde förvisso styrräntan med 25 punkter vid sitt möte i mars, men marknadernas prissättning indikerar att man nu diskonterar en lägre räntetopp, färre återstående höjningar och att sänkningarna kommer tidigare. Marknaderna prisar dock generellt sett in en mjukare räntebana framöver. 
  • Fortsatt press på de svenska hushållen
    I Sverige visade statistik från SCB att hushållens lånetillväxt fortsätter att falla samtidigt som den genomsnittliga rörliga räntan nu är på den högsta nivån sedan 2012. Sammantaget så är det stor press på hushållen för närvarande och utsikterna för den privata konsumtionen ser därmed inte särskilt positiva ut. 

Räntefondernas utveckling

Kreditmarknaderna präglades av bankturbulensen som skapade stora negativa, initiala reaktioner för de flesta bankobligationer. Situationen lugnade dock ned sig och efterhand dök det upp köpintressen i de bolag som bedöms ha hög kvalitet och låg risk, som till exempel de nordiska bankerna. I en andra våg av spekulationer om vilka ytterligare europeiska banker som kan ha problem gick såväl aktie- som obligationskurserna i Deutsche Bank ned kraftigt. Efter att ett antal politiker, däribland Tysklands förbundskansler, Olaf Scholz, uttalat sig och bekräftat att såväl Deutsche Bank som resten av banksystemet är starkt, avtog dock oron och marknaden återhämtade sig. Företaget Solis som utvecklar och driver solcellsparker i Europa meddelade att de har brutit mot ett antal av sina obligationsvillkor, vilket fick kursen på bolagets obligationer att sjunka. Även om en uppgörelse så småningom kunde träffas med obligationsinnehavarna påverkades våra fonder negativt av utvecklingen i Solis. Aktiviteten i primärmarknaden var god under inledningen av mars därefter mattades den av i takt med att volatiliteten ökade. Vi deltog bland annat i emissioner i Telia, Tryg Forsikring, Securitas och Hoist Finance.

Fonderna hade lite blandad utveckling där Simplicity Likviditet steg med 0,19% medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield gick ned med 1,07%, 1,72% respektive 1,47%. Nedgångarna förklaras i huvudsak av det sämre sentimentet i banksektorn. Yielderna i samtliga fonder är fortfarande på höga nivåer. 

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Även om Simplicity Norden föll under månaden som följd av bankernas negativa utveckling hade andra större innehav en bra månad. Ett av fondens största innehav, Novo Nordisk, steg tvåsiffrigt efter hög insulinefterfrågan i USA. Även logistikbolaget DSV steg efter stark efterfrågan hos branschkollegor. I de båda Sverigefonderna bidrog också Hexpol och Mycronic starkt till avkastningen. Den sistnämnda steg efter orderingångar på SLX-maskritare i både Asien och USA i mars.  

Spelutvecklaren Paradox släppte nya spelnyheter under månaden och belönades med en kursuppgång på 18%. Aktien är innehav i både Simplicity Småbolag Sverige och Simplicity Småbolag Global. Vår globala småbolagsfond lyckades trots övervikt i banksektorn att hålla emot fallet bra under månaden. Dels var fallet lättare för fondens bankaktier än för sektorn som helhet, dels kompenserade fondens andra innehav med större uppgångar. Förutom Paradox kan nämnas Melexis, Rai Way och Orion Corp. 

Simplicity Green Impact hade en fantastisk utveckling under månaden och mäktade med positiv avkastning på 2,6%. Fondens solcellsbolag SMA Solar Technology och First Solar steg då efterfrågan på solceller är fortsatt hög i USA, något den sistnämnda bemöter genom att expandera med ny fabrik. Läs gärna också om månadens aktie, Ecopro, som nu stigit med 384% i år. 

Efter ett brett fall för fastighetsaktierna efter uppgångar i finansieringskostnaderna framöver höjde dock analyshus rekommendationen för flera fastighetsaktier i slutet av månaden och Simplicity Fastigheter avslutade en tung månad starkt. 

Fondernas utveckling. Simplicity Norden föll med 3,6% och Simplicity Sverige med 2,2%. Simplicity Småbolag Sverige steg med 0,4% medan Simplicity Fastigheter och Simplicity Småbolag Global backade med 11,1% respektive 3,5%. Simplicity Green Impact utvecklades bäst med en uppgång på 2,6%.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Mars 2023 (PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023