2019-12-02

Lägesrapport November

Efter en period med svagare konjunktursignaler fick vi under november se ett antal tecken som pekar på att en eventuell konjunkturavmattning inte behöver bli så kraftig som befarat. I USA kom det in BNP-statistik som var starkare än förväntat. Handelssamtalen mellan USA och Kina fortsatte under månaden och även om det fortfarande finns många oklarheter om utfallet är förhoppningarna stora om att ett så kallat ”Fas 1-avtal” skall kunna undertecknas inom kort.

I Europa överraskades marknaden positivt av att den tyska ekonomin växte med 0,1% under tredje kvartalet vilket innebär att Tyskland inte hamnade i teknisk recession. Sporrade av den något positivare makroutvecklingen och de starka kvartalsrapporterna steg också de nordiska marknaderna under november.

Räntefondernas utveckling
Kreditmarknaderna påverkades positivt under november, både av starkare makrostatistik och förhoppningar om framsteg i handelsförhandlingarna. I primärmarknaden var det hög aktivitet och ett stort antal bolag emitterade nya obligationer. Simplicity deltog bland annat i emissioner i fastighetsbolaget Nyfosa, industribolaget Bewi och flygplatsoperatören Swedavia som gav ut en hybridobligation. Samtliga fonder utvecklades positivt under månaden. Simplicity Likviditet steg med 0,05 % medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond gick upp med 0,20 % respektive 0,23 %.

Aktiefondernas utveckling
Fastighetssektorn fick revansch efter den svaga utvecklingen under oktober och lusten att investera i fastigheter verkar åter ha infunnit sig med en bred uppgång som följd. Värt att uppmärksamma är innehaven i Nyfosa, vars aktie steg med 7% på nyheten att de förvärvat 8 fastigheter, och Hemfosa som mottog ett uppköpsbud från Samhällsbyggnadsbolaget med en premie på 23%. Fastighetsbolagen var fortsatt tongivande bland innehaven i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige.

Samtliga tre fonder har viktat upp industribolag och byggrelaterade bolag. Ökningen beror bland annat på den svenska bostadsmarknadens stabilisering och att nybyggnationen fortfarande ligger på en hög nivå. Byggsektorn och fastighetsbolagen var tongivande i fonderna där Skanska, Peab och installationsbolaget Instalco bidrog starkt till avkastningen i Simplicity Norden och Simplicity Sverige som var 0,8 % respektive 1,9 %. Instalco var även en av de främsta bidragsgivarna till avkastningen i Simplicity Småbolag Sverige som var 3,6 %.

För globala småbolag sågs uppgångar i Nordamerika och Europa medan Asien utvecklades sidledes under månaden. Innehavet i det sydafrikanska telekombolaget Telkom SA var en besvikelse, då bolaget bland annat släppte en dålig rapport medan det gick bättre för det amerikanska vårdbolaget Amdisys som steg med över 25% efter höjda rekommendationer och prognoser. Simplicity Småbolag Global avkastade i november 1,4 %.

Den kinesiska marknaden var fortsatt präglad av oroligheter i Hongkong och nyheter kring handelssamtalen. Under den volatila månaden gick fondens industri- och IT-bolag bäst, ledda av China Lesso och Xinyi Solar, avkastningen för fonden var -3,7 %.

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter November (PDF)

 

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

9 juli

Aktier och fotboll – en lyckad kombo

Om vad vi grubblar över när vi tittar på fotboll. Aktierna som platsar i Stockholmsbörsens startelva. Vad som kännetecknar en bra målvakt. Vad Brolin och Lundin har gemensamt och till sist ett förslag. “Körde förbi ett fängelse igår där jag såg att fångarna var ute på rastgården å spelade fotboll. Så jag vevade ner rutan […]

Läs vidare
3 juli

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact

Med anledning av helgdag i USA är Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-07-04. En order som registreras när en fond är stängd för handel utförs när fonden är öppen för handel igen. Fonderna öppnar åter för handel fredag 5 juli. Om du har några frågor gällande din fondhandel eller ditt […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023