2 december

Lägesrapport November

Efter en period med svagare konjunktursignaler fick vi under november se ett antal tecken som pekar på att en eventuell konjunkturavmattning inte behöver bli så kraftig som befarat. I USA kom det in BNP-statistik som var starkare än förväntat. Handelssamtalen mellan USA och Kina fortsatte under månaden och även om det fortfarande finns många oklarheter om utfallet är förhoppningarna stora om att ett så kallat ”Fas 1-avtal” skall kunna undertecknas inom kort.

I Europa överraskades marknaden positivt av att den tyska ekonomin växte med 0,1% under tredje kvartalet vilket innebär att Tyskland inte hamnade i teknisk recession. Sporrade av den något positivare makroutvecklingen och de starka kvartalsrapporterna steg också de nordiska marknaderna under november.

Räntefondernas utveckling
Kreditmarknaderna påverkades positivt under november, både av starkare makrostatistik och förhoppningar om framsteg i handelsförhandlingarna. I primärmarknaden var det hög aktivitet och ett stort antal bolag emitterade nya obligationer. Simplicity deltog bland annat i emissioner i fastighetsbolaget Nyfosa, industribolaget Bewi och flygplatsoperatören Swedavia som gav ut en hybridobligation. Samtliga fonder utvecklades positivt under månaden. Simplicity Likviditet steg med 0,05 % medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond gick upp med 0,20 % respektive 0,23 %.

Aktiefondernas utveckling
Fastighetssektorn fick revansch efter den svaga utvecklingen under oktober och lusten att investera i fastigheter verkar åter ha infunnit sig med en bred uppgång som följd. Värt att uppmärksamma är innehaven i Nyfosa, vars aktie steg med 7% på nyheten att de förvärvat 8 fastigheter, och Hemfosa som mottog ett uppköpsbud från Samhällsbyggnadsbolaget med en premie på 23%. Fastighetsbolagen var fortsatt tongivande bland innehaven i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige.

Samtliga tre fonder har viktat upp industribolag och byggrelaterade bolag. Ökningen beror bland annat på den svenska bostadsmarknadens stabilisering och att nybyggnationen fortfarande ligger på en hög nivå. Byggsektorn och fastighetsbolagen var tongivande i fonderna där Skanska, Peab och installationsbolaget Instalco bidrog starkt till avkastningen i Simplicity Norden och Simplicity Sverige som var 0,8 % respektive 1,9 %. Instalco var även en av de främsta bidragsgivarna till avkastningen i Simplicity Småbolag Sverige som var 3,6 %.

För globala småbolag sågs uppgångar i Nordamerika och Europa medan Asien utvecklades sidledes under månaden. Innehavet i det sydafrikanska telekombolaget Telkom SA var en besvikelse, då bolaget bland annat släppte en dålig rapport medan det gick bättre för det amerikanska vårdbolaget Amdisys som steg med över 25% efter höjda rekommendationer och prognoser. Simplicity Småbolag Global avkastade i november 1,4 %.

Den kinesiska marknaden var fortsatt präglad av oroligheter i Hongkong och nyheter kring handelssamtalen. Under den volatila månaden gick fondens industri- och IT-bolag bäst, ledda av China Lesso och Xinyi Solar, avkastningen för fonden var -3,7 %.

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter November (PDF)

 

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

20 mars

Marknadskommentar 20 mars

Händelseutvecklingen kopplad till svårigheterna för den schweiziska banken, Credit Suisse, har skapat stor turbulens i marknaden för företagsobligationer. Simplicitys räntefonder har påverkats negativt av detta och nedan finner ni en sammanställning från våra förvaltare över vad det är som har hänt och hur vi ser på läget just nu. 1. Den schweiziska storbanken, Credit Suisse, […]

Läs vidare
7 mars

Är Du vår nästa kollega?

Nu söker vi medarbetare till avdelningen Backoffice & Fondadministration i Varberg. Arbetet innebär administrativt arbete för fonderna, såsom kontoavstämningar, rapporteringar, utbetalningar, instruktion av aktieaffärer, värdering men även kundservice och kontakter med våra kunder. Många av uppgifterna ska slutföras inom viss tid och därför kan arbetet tidvis kännas stressigt. Då vi står under Finansinspektionens tillsyn har […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2021