2 oktober

Lägesrapport september 2023

September blev en ganska dyster månad på marknaderna med sjunkande börskurser och stigande kreditspreadar för våra räntefonder. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring såväl utvecklingen för den globala ekonomin som för räntorna. Även om de flesta bedömare räknar med att vi är nära toppen i centralbankernas räntehöjningscykler är inflationen fortfarande alltför hög för att det skall gå att diskontera räntesänkningar i närtid. 

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: 

Räntehöjningar i Sverige och Europa dominerade marknadsbilden 

Den europeiska centralbanken, ECB, höjde planenligt räntan med 0,25 procentenheter till den rekordhöga nivån 4,00 %. Räntebeskedet följdes dock av ett budskap om att detta skulle kunna vara den sista höjningen vilket underströks av att de också sänkte sina tillväxtantaganden. För Sveriges del höjde Riksbanken styrräntan med 25 punkter till 4,00% och i en intervju med svensk media sade Erik Thedéen att Riksbankens prognoser pekar på att räntan skall upp lite till för att därför ligga still under ganska lång tid.

 

USA:s skuldtak 

I USA fortsatte det politiska spelet mellan Demokrater och Republikaner kopplat till finansieringen av den amerikanska statsapparaten och hanteringen av skuldtaket som slår i taket.

 

Svensk ekonomi går mot fördjupad lågkonjunktur 

I Sverige släppte Konjunkturinstitutet en prognos som spår att lågkonjunkturen kommer fördjupas och att den svenska ekonomin inte vänder upp förrän i slutet av 2024. 

 

Räntefondernas utveckling september

Även om kreditspreadarna steg på aggregerad nivå kompenserades detta i stor utsträckning av de höga yielder som för närvarande råder SBB genomförde en affär i vilken man säljer en liten andel av sitt innehav i dotterbolaget Educo till kanadensiska Brookfield samtidigt som Educo återbetalar delar av ett koncerninternt lån till SBB. Affären ger SBB ett välkommet likviditetstillskott vilket i praktiken innebär att bolaget kan hantera samtliga låneförfall fram till början av 2025. Kursen i det danska företaget Georg Jensens obligationer steg kraftigt efter att företaget förvärvats av det finska Fiskarskoncernen. Detta påverkade utvecklingen i Simplicity High Yield positivt. Primärmarknadsaktiviteten var hög, men det är tydligt att investerarna är något avvaktande då många processer tar längre tid att genomföra och vissa inte slutförs alls.

Likviditet +0,43%
Företagsobligationer +0,62%
Global Corp Bond +0,18%
High Yield +0,59%

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling september

Norden -1,0%
Sverige -0,4%
Småbolag Sverige -2,5%
Småbolag Global -4,3%
Fastigheter -6,3%
Green Impact -7,5%

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter September 2023 (PDF)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 november

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Green Impact stängda för handel 2023-11-23

Med anledning av den amerikanska högtiden Thanksgiving är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel torsdagen 23/11 2023. Fonderna öppnar åter för handel i vanlig ordning fredagen den 24 november. Om du har frågor om pågående order eller ditt innehav i någon av våra fonder finns vår kundservice tillgänglig mellan 08:00 – […]

Läs vidare
3 november

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global stängd för handel 2023-11-03

Med anledning av Allhelgona åtnjuter den svenska börsen en halv arbetsdag fredagen den 3 november. Då Simplicity Småbolag Global investerar drygt 50% av fondens tillgångar på Nordamerikanska börser innebär detta att dessa börser ej hinner öppna innan den svenska börsen stänger och vi kurssätter fonderna. Handel i fonden återupptas i vanlig ordning per måndagen den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023