2022-10-03

Lägesrapport September

Marknaden

September sällade sig till skaran utmanande och krävande månader under året med sjunkande sentiment och riskvilja. Återigen var inflationen högre än väntat och där centralbankerna agerade med kraftfulla räntehöjningar, samt där hotet från Ryssland tilltog.

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:

Simplicity Norden fyllde 20 år
Vårt flaggskepp Simplicity Norden fyllde 20år den 23 september 20 år. Fonden har förvaltats av Ulf Ingemarson sedan start genom händelserika år med både stora upp- och nedgångar på börserna. Den totala avkastningen under perioden har varit hela 848%, samtidigt som fondens jämförelseindex Stoxx Nordic Total Market Total Return Index stigit med 607%. En fjäder i hatten för oss var givetvis då Simplicity Norden utsågs till Best Nordic Equity Fund vid Morningstar Fund Awards 2019. Vi vill ta tillfället i akt att tacka kunder, samarbetspartners, kollegor och alla andra som givit oss sitt förtroende under de här 20 åren. Vi ser fram emot åtminstone 20 år till! 

Inflationen biter sig fast och skall bekämpas
En rad centralbanker höjde sina styrräntor under september som ett led i att bekämpa inflationen. I Europa höjde ECB med 75 punkter samtidigt som de betonade att höjningar i den här storleksklassen inte skall ses som normala och att nivån på kommande ränteförändringar kommer avgöras av inkommande data. Även den amerikanska centralbanken höjde räntan med 75 punkter vilket var i enlighet med marknadens förväntningar. I Sverige höjde Riksbanken sin styrränta med 100 punkter, vilket var högre än analytikernas förväntningar men i linje med marknadens prissättning.

Ryssland stegrar läget
Efter fortsatta motgångar i Ukraina förnyade Ryssland sitt kärnvapenhot och började mobilisera reservister. Kremls desperation fick många att dra slutsatsen att Ryssland ligger bakom sprängningen av Nord Stream 2 i slutet av månaden och där det återstår för utredarna att nå klarhet vem som bär ansvaret. Sabotaget är dock svårt att rationalisera kring då få har uppenbar vinning utav det. Strax efter sabotaget bad USA sina medborgare att lämna Ryssland medan det fortfarande finns flyg ut ur landet.

Banker och försäkringsbolag steg i aktiefonderna
I en månad där de positiva händelserna lyste med sin frånvaro gladde aktiefondernas innehav i banker och försäkringsbolag som trivdes i den stigande räntemiljön och utvecklades klart bättre än marknaden. Detta gynnade Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige där Handelsbanken, Ringkjoebing Landbobank, Swedbank och Spar Nord Bank mäktade med stigande kurser, och där även Simplicity Småbolag Global gynnades av övervikt i sektorn.

Räntefondernas utveckling

Även kreditmarknaden präglades av svag utveckling och hög volatilitet. Kreditspreadarna för High Yield-bolag är i många fall över 6 % för närvarande, vilket skall läggas på toppen av en fast eller rörlig referensränta. Många företag anser att det i rådande stund blivit dyrt att finansiera sig i obligationsmarknaden och där en del bolag väljer att avvakta medan andra refinansierar sina obligationsförfall med hjälp av banklån. Sammantaget har det här medfört en låg primärmarknadsaktivitet, även om aktiviteten var låg så deltog vi i ett antal nyemissioner från bland annat SKF, Telia och Nordea. Yielderna har fortsatt att stiga i samtliga fonder och även om det har påverkat avkastningen negativt under året så anser vi att det ger oss bättre förutsättningar att skapa avkastning framöver.

Mot bakgrund av de stigande räntorna och kreditspreadarna så uppvisade samtliga fonder en svag utveckling under månaden. Simplicity Likviditet gick ned med 0,08 % medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity High Yield och Simplicity Global Corporate Bond föll med 1,71%, 2,24%, samt 3,58%.

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Att konsumenterna håller i pengarna allt hårdare verkar också märkas hos företagen i allt större utsträckning. Under månaden kom flera vinstvarningar utifrån minskad efterfrågan både bland svenska bolag och utomlands. På hemmaplan varnade exempelvis NCC, Intrum, Mips och Electrolux. Simplicitys hemmamarknadsfonder, Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige, stod sig ändå relativt väl under månaden och vinstvarningarna hade begränsad inverkan genom mindre innehav i Intrum och Electrolux.

Som tidigare nämnts så trivdes aktiefondernas innehav i banker och försäkringsbolag i den stigande räntemiljön och utvecklades klart bättre än marknaden. Fastighetsaktier värderades dock fortsatt ner ytterligare i takt med att räntenivåerna steg. Börsen värderar nu fastighetsbolagen ungefärligen till hälften så mycket som vid årsskiftet.

Simplicity Småbolag Global och Simplicity Green Impact sjönk med 6,9% respective 6,2%. Simplicity Norden backade 9,2% tillsammans med Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige som slutade månaden med nedgång om 7,7% respektive 11,9%. Simplicity Fastigheter följde med i nedgången med 20,5%.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter September 2022(PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

9 juli

Aktier och fotboll – en lyckad kombo

Om vad vi grubblar över när vi tittar på fotboll. Aktierna som platsar i Stockholmsbörsens startelva. Vad som kännetecknar en bra målvakt. Vad Brolin och Lundin har gemensamt och till sist ett förslag. “Körde förbi ett fängelse igår där jag såg att fångarna var ute på rastgården å spelade fotboll. Så jag vevade ner rutan […]

Läs vidare
3 juli

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact

Med anledning av helgdag i USA är Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-07-04. En order som registreras när en fond är stängd för handel utförs när fonden är öppen för handel igen. Fonderna öppnar åter för handel fredag 5 juli. Om du har några frågor gällande din fondhandel eller ditt […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023