1 oktober

Lägesrapport September

Marknaden
I september ökade volatiliteten i de finansiella marknaderna bland annat efter att smittspridningen av Coronaviruset återigen tagit fart i Europa och ett antal länder infört ytterligare restriktioner och börjat diskutera nya nedstängningar. I USA hölls den första valdebatten mellan Donald Trump och Joe Biden vilken blev en stökig historia med en väldigt hård ton där anklagelser kastades fram och tillbaka och moderatorn tvingades gå in vid ett antal tillfällen för att uppmana de båda presidentkandidaterna låta varandra tala till punkt. Om denna debatt ger en fingervisning om hur resten av valrörelsen kommer bli, kan vi räkna med en turbulent period fram till valet i början av november. Det finns även en överhängande risk att det inte går att fastställa ett definitivt valresultat direkt i anslutning till valdagen om andelen förtids- och poströster är stor vilket kan späda på osäkerheten ytterligare.
I Storbritannien skapade Boris Johnson oro genom att signalera att tidigare överenskommelser om gränsen mot Irland kanske inte gäller. Detta skulle i sin tur kunna äventyra förutsättningarna för att få ett brittiskt handelsavtal med EU på plats innan årsskiftet.
De flesta internationella börser sjönk under månaden medan den svenska aktiemarknaden stod emot turbulensen och steg.

Räntefondernas utveckling September
Efter en positiv inledning av månaden ökade osäkerheten även i kreditmarknaden vilket resulterade i stigande kreditspreadar i framförallt de internationella marknaderna. Bankobligationer sjönk efter att en rapport om ett stort antal bankers hantering av misstänkta penningtvättstransaktioner läckt till media. Även om nyheten fick en hel del uppmärksamhet så var stora delar av uppgifterna kända sedan tidigare och kurserna på bankernas obligationer återhämtade sig relativt snabbt.
Vi deltog i emissioner i bland annat mätteknikbolaget Hexagon, fastighetsbolagen M2 och Nivika samt i sol- och vindenergibolaget European Energy som gav ut en grön hybridobligation. Simplicity Global Corporate Bond sjönk med 0,21% under månaden medan Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer och Simplicity High Yield steg med 0,16%, 0,38% respektive 0,41%.

Aktiefondernas utveckling September
En positiv septembermånad för Simplicity Norden där fonden steg med 4,4% jämfört med index 3,0%. Positiva bidrag från innehaven i de stabila konsumentbolagen Axfood, ICA och Kesko (FI) som alla överpresterade marknaden. Dagligvaruförsäljningen i Sverige steg med 5 % i augusti samtidigt som Kesko släppte en omvänd vinstvarning med högre guidning för sin försäljning. Positiva bidrag kom även från fondens skogsbolag som utvecklades mycket väl ledda av SCA och Holmen som gick upp med 10% respektive 9% under månaden.
Simplicity Sverige utvecklades mycket positivt under september med månadsavkastningen 6,1% jämfört med 4,5% för index. Innehaven i fastighetsbolagen gick mycket starkt med en genomsnittlig avkastning på 19%, främst ledda av Balder och Wallenstam vars avkastning var över 20% under månaden. Pessimismen kring fastighetsbolagens framtid har vänt till optimism drivet av förbättrade konjunkturutsikter och värderingar på lägre nivå än före Coronakrisen. Spelutvecklarnas positiva utvecklingstrend fortsatte under september, särskilt genom Stillfront och Paradox, båda med uppgångar överstigande 20%.
Simplicity Småbolag Sverige hade återigen en positiv månad och steg med 6,1% och lyckades hänga med marknaden uppåt trots undervikt i den under månaden rusande fastighetssektorn. Fondens spelutvecklare Paradox och Stillfront var främsta bidragsgivare med goda insatser understödda av Mips som bidrog starkt med fortsatt stark trend i både aktien och efterfrågan på cykelhjälmar. De stabila konsumentbolagen ICA och Axfood bidrog positivt med mersmak drivet av dagligvaruhandelns fortsatta försäljningsökningar under augusti.
Positiv avkastning såg vi även för Simplicity Småbolag Global som steg med 1,3%, vilket var i linje med globala småbolag överlag. Hälsovårdssektorn utvecklades starkast bland de globala småbolagen och steg med i snitt drygt 5%. Fondens största innehav, Tecan Group (CH), som är producent av labbutrustning låg i toppskiktet av månadens främsta prestationer i portföljen och slutade månaden 14% upp. I övrigt överpresterade fondens stabila konsumentbolag och telekombolag genom Axfood, Sugi (JP), Uni-President China (CN) och Cogeco Communications (CA).

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Sept (PDF)

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 december

Simplicity Green Impact i NordSIP

NordSIP har skrivit en artikel om hur mörkgröna globalfonder presterade under det andra och tredje kvartalen 2023. Läs artikeln och se Simplicity Green Impacts placering här (All Eyes on AI, Obesity & Renewable Energy in Q2-Q3 for Art9 Equity).

Läs vidare
1 december

Lägesrapport november 2023

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023