2023-08-28

Fonduppdatering Simplicity Green Impact – Aug 2023

Här kommer en uppdatering kring den senaste utvecklingen i Simplicity Green Impact. Fonden är i år upp 14,1 %.

Den senaste fonduppdateringen skrevs i början av juli, vilket innebär att denna uppdatering fokuserar på både juli och augusti (30/6 – 25/8).

Fonden just nu

  • Vår strategi är fortsatt inriktad på vinstgenererande tillväxtbolag som gynnas av gröna megatrender och bidrar till en hållbar utveckling.
  • Fondens största investeringstema är Elektrifiering (30 % av fonden), följt av Energieffektiv teknik (24 %), Hållbar infrastruktur (14 %), Vatten (14 %), Förnybar energi (10 %) och Cirkulär ekonomi (8 %).
  • Under juli och augusti har fonden tappat 3,4 % (30/6 – 25/8).
  • Tyska TeamViewer (mjukvara för fjärrstyrning) och finska Kempower (laddutrustning) har haft störst positivt bidrag till fondens utveckling under perioden med en avkastning på 18,2 % respektive 29,4 %. Båda bolagen rapporterade starka resultat under sommaren.

En diversifierad portfölj

  • Under augusti steg räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen till den högsta nivån sedan 2007. Den förnyade ränteoron i kombination med en ökad motvind för den kinesiska ekonomin har bidragit till en generellt svagare börsutveckling de senaste veckorna.
  • Cirkulär ekonomi är det investeringstema i fonden som har utvecklats bäst under juli och augusti (30/6 – 25/8). Bolag inom Förnybar energi utvecklades svagast under perioden och var också det investeringstema som bidrog mest negativt till fondens avkastning.
  • Sammanfattningsvis har fondens breda investeringsinriktning gynnat fondutvecklingen under en period då bolag inom sol och vind generellt har gått svagare på börsen. Genom att investera i flera olika gröna investeringsteman kan vi aktivt allokera till andra typer av hållbara bolag som bidrar mer positivt.

Hållbart livsmedel

  • Ett exempel på fondinnehav inom Cirkulär ekonomi är amerikanska Sprouts Farmers Market, som driver livsmedelsaffärer med fokus på hälsosam och organisk mat. Bolaget var en viktig bidragsgivare till fonden under juli och augusti med en uppgång på 10,4 % (30/6 – 25/8).
  • Nya butiksöppningar har varit en nyckel bakom bolagets lyckade försäljningstillväxt de senaste åren och bolaget målsättning är att fortsätta expandera med nya butiker. Idag har bolaget nästan 400 butiker i 23 delstater och omsätter ungefär lika mycket som exempelvis svenska Axfood. Sprouts Farmers Market handlas dock till en betydligt lägre värdering än Axfood, med ett PE-tal på 14x vs 21x för Axfood.
  • Med en hög lönsamhet, rimlig värdering och en spännande exponering mot den växande marknaden för hållbart livsmedel bockar Sprouts Farmers Market av flera viktiga punkter för investeringar i Simplicity Green Impact.

Procentuell utveckling är utryckt i SEK.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023