2023-06-08

Fonduppdatering Simplicity Green Impact – Juni 2023

Här kommer några rader kring den senaste utvecklingen i Simplicity Green Impact. Fonden är i år upp 15,7%.

Artificiell Intelligens (AI)

 • Vi tycker att AI är ett spännande investeringstema för fonden. När det kommer till hållbarhet har AI har en väldigt stor potential vad gäller effektivisering och resursoptimering. Redan idag används exempelvis AI för att övervaka energiförbrukningen i fastigheter och till att identifiera ineffektiva processer. Ett motargument när det kommer till AI och hållbarhet är att de dataintensiva processerna kräver mycket energi, vilket i sin tur återigen understryker samhällets växande behov av mer tillgänglig och grön elektricitet.
 • Aktier relaterade till AI har gått väldigt starkt de senaste månaderna i takt med att utvecklingen av AI har kommit i allt större fokus. Goldman Sachs US AI-relaterade index är i år upp hela 51 %, medan S&P 500 är upp 11 %.
 • I fonden har vi flera innehav som på olika sätt gynnas av AI-boomen, men det mest tydliga exemplet är halvledarjätten Nvidia. Bolaget är en ledande tillverkare av chip och annan utrustning för avancerade AI-beräkningar. Exempelvis så bygger Chat GPT bland annat på Nvidias chip. Nvidia är sedan vi köpte bolaget i februari upp ca 80%.

Japan

 • På samma sätt som Japan har varit en av de starkaste aktiemarknaderna globalt under 2023 har även några av fondens japanska innehav varit de som har utvecklats bäst i år.
 • Nya japanska reformer vad gäller bolagsstyrning, en dos av inflation och generellt lägre värderingar tillskrivs som drivande faktorer bakom uppgången.
 • Ett exempel på japanskt innehav i fonden är Gremz. Bolaget tillhandahåller energirelaterade lösningar, produkter och konsulttjänster, elhandel samt utveckling av förnybar energi. Bolaget har sedan start för snart 20 år sedan haft en stabil värdetillväxt och en god lönsamhet. Gremz är i år upp 34 %.
 • Vi tycker också att Gremz har en mycket intressant positionering givet att Japan, som idag är en av världens största utsläppare av växthusgaser, behöver accelererar sina gröna satsningar för att nå sitt mål om att bli koldioxidneutrala till år 2050.

Lite politik

 • USA: senat har godkänt förslaget om att höja USA:s skuldtak, vilket är positivt för amerikanska klimatrelaterade investeringar (och självklart för ekonomin som helhet).
 • Innan kompromissen nåddes fanns en viss oro i marknaden att eventuella statliga kostnadsbesparingar skulle inkludera nedskärningar av det amerikanska klimatpaketet, Inflation Reduction Act (IRA).

Ett nytt innehav

 • Innan jag avslutar mejlet vill jag passa på att lyfta fram ett nytt innehav i fonden. Under maj plockade vi in Halma, ett brittiskt bolag som tillhandahåller tekniska lösningar inom säkerhet, hälsa och miljö. Exempelvis så används bolagets teknik för att övervaka och säkerhetsställa luft- och vattenkvalité. Halma består av en grupp av 45 bolag och är verksamma globalt.
 • Halma prickar av flera viktiga delar för oss när vi letar efter investeringar. För det första har Halma har en tydlig hållbarhetsprofil och rider på flera trender som vi ser kommer gynna bolagets tillväxt framöver, så som klimatanpassning, begränsning av utsläpp, effektivare sätt att återanvända vatten och växande befolkning. Dessutom har bolaget ett mycket starkt track-record, med en hög kontinuerlig tillväxt och en fantastisk lönsamhet under många års tid. Halma är dessutom en riktig utdelningsaristokrat: utdelningen har ökat varje år i 43 år. Det är imponerande!

NordSIP har skrivit en artikel om hur globala, europeiska och nordiska mörkgröna sverigebaserade fonder presterade under det första kvartalet 2023. Läs artikeln och se Simplicity Green Impacts placering här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023