2023-03-20

Marknadskommentar

Händelseutvecklingen kopplad till svårigheterna för den schweiziska banken, Credit Suisse, har skapat stor turbulens i marknaden för företagsobligationer. Simplicitys räntefonder har påverkats negativt av detta och nedan finner ni en sammanställning från våra förvaltare över vad det är som har hänt och hur vi ser på läget just nu.

1. Den schweiziska storbanken, Credit Suisse, har dragits med stora problem under lång tid efter ett antal dåliga affärer. Efter att såväl kunders som investerares förtroende för banken minskat i snabbt takt började den schweiziska finansiella översynsmyndigeten, agera för att få till stånd en sammanslagning mellan UBS och Credit Suisse. Under helgen gick en affär i lås, som innebär att UBS köper Credit Suisse för cirka 3,2mdr USD. På grund av den prekära situationen för Credit Suisse bestämde de schweiziska myndigheterna att värdet på Credit Suisses så kallade AT1 Obligationer (CoCos) skall skrivas ned till noll för att stärka bankens kapitalbas. Samtidigt betalar UBS motsvarande 0,76 CHF per aktie i Credit Suisse vilket innebär att aktieägarna får betalt, om än lite, medan innehavarna av AT1-obligationer inte får någonting. Detta går stick i stäv med den gängse prioriteringsordningen i samband med ett obestånd som innebär att det är aktieägarna som får ta den första förlusten innan obligationsägare och andra fordringsägare förlorar några av sina pengar. Det är värt att notera att Credit Suisse lyder under schweizisk lagstiftning och inte under EU-lagstiftning och att olika tillsynsmyndigheter inom EU under dagen har bekräftat att prioriteringsordningen skall upprätthållas i samband med att en bank hamnar i resolution (obestånd) samt att AT1-kapital kommer vara en viktig finansieringskälla för banker framgent.

2. Credit Suisse har som nämnts dragits med problem under en lång period och efter den senaste tidens utveckling var det inte helt förvånande att det blev en sån här lösning. Fundamentalt sett har ingenting förändrats vad gäller övriga banker av det som händer just nu. De nordiska bankerna och de flesta större europeiska banker är fortsatt välkapitaliserade.

3. Villkoren som finns/fanns i Credit Suisse AT1:or om permanent nedskrivning av kapitalet i samband med ett obestånd är förhållandevis ovanliga och det är framförallt schweiziska banker som har liknande skrivningar i sina obligationsvillkor. Det är vanligare att det finns villkor som innebär att obligationerna konverteras till aktier eller att det sker tillfälliga nedskrivningar alternativt nedskrivningar följda av uppskrivningar. Vilken metod som används kanske inte spelar så stor roll i slutändan men det kommer nog bli en fråga som värderas mer framöver.

4. Marknaden har reagerat kraftfull på det som hänt och såväl seniora som juniora bank- och finanspapper har gått ned kraftigt. De största rörelserna har skett inom AT1-segmentet där förtroendet har fått sig en rejäl törn. Inledningsvis var obligationspriserna ned 5-15 procentenheter vilket är att betrakta som en mycket stor rörelse. Nedgångarna har dock dämpats något då vissa investerare tagit tillfället i akt att köpa obligationer utgivna av svenska banker på bra nivåer men volatiliteten är hög och osäkerheten stor.

5. I ett längre perspektiv kan man fundera på vad det här kommer få för konsekvenser för banksektorn och finansieringsmarknaden. AT1:or är ett viktigt finansieringsinstrument och om investerarnas förtroende för detta kapitalslag minskar eller försvinner måste bankerna ta in eget kapital istället, alternativt dra ned på sin utlåning. Detta skulle kunna leda till lägre tillgång till finansiering och dyrare finansiering med allt vad det innebär för den ekonomiska tillväxten.

Simplicity har inte någon exponering i vare sig Credit Suisse eller i någon annan Schweizisk bank. Vi har inte heller någon exponering i någon av de problemtyngda bankerna Silicon Valley Bank eller Signature Bank. Måndagens nedgång i våra räntefonder är i huvudsak relaterad till en förändrad prissättning av risk som medfört en allmän nedgång för obligationer inom bank- och finanssektorn.

Fakta AT1-obligationer:
Additional Tier 1-obligationer, så kallade ”AT1-obligationer” är en särskild typ av instrument som emitteras av banker.
AT1-obligationer räknas in i bankernas kapitalbas och kan konverteras till aktiekapital eller skrivas ned, permanent eller tillfälligt om nivån på bankens egna kapital faller under vissa fördefinierade nivåer eller om banken på annat sätt hamnar i obestånd. Av denna anledning brukar detta instrument betraktas som en hybrid av skuld och eget kapital och räntan på dem är därmed också högre än på vanliga obligationer utgivna av samma emittent.
En AT1-obligation har vanligtvis inte något fastställt slutdatum, utan har en evig löptid. Det finns dock inskrivet villkor som ger bankerna möjlighet att köpa tillbaka obligationerna vid vissa givna tillfällen, till exempel fem år efter att obligationen har givits ut och därefter.
AT1-obligationer infördes efter finanskrisen som ett led i att stärka bankernas balansräkningar och de olika villkoren regleras av olika tillsynsmyndigheter.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023