24 maj

De 17 Globala Målen

Föregångaren till De 17 globala målen var Milleniemålen. Det var åtta ambitiösa mål som antogs strax efter millennieskiftet med målsättning att lösa utmaningarna innan 2015. Målen var som följer:

1. Att halvera jordens fattigdom och hunger
2. Se till att alla barn får gå i grundskolan
3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
4. Minska barnadödligheten
5. Förbättra mödrahälsan
6. Stoppa spridningen av HIV/AIDS
7. Säkra en hållbar utveckling
8. Öka samarbetet kring bistånd och handel

En klar majoritet av målen gick utan tvekan åt rätt håll, men dessvärre höll delmålen för utbildning, arbete och politik inte tillräckligt hög takt. Utsläppen av växthusgaser ökade, och gick därmed på tvärs mot delmålet rörande ekologisk hållbarhet och miljö.

De 17 globala målen som antogs 2015 är en given förlängning av Milleniemålen, där inte mindre än åtta av de sjutton målen direkt eller indirekt kan kopplas till miljöfrågor, klimatförändring, biologisk mångfald och hållbara havsmiljöer såväl som jordbruk och skogsbruk.

Simplicity har valt att i vår investeringsprocess fokusera lite extra på de mål som vi anser att vi har störst möjlighet att påverka i en positiv riktning. Dessa mål är:

Nummer sju ”Hållbar energi för alla”
Nummer nio ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”
Nummer elva ”Hållbara städer och samhällen”
Nummer tretton ”Bekämpa klimatförändringarna”

Tittar vi in under huven på våra fonder hittar vi på räntesidan investeringar inom förnyelsebar energi genom bland annat Scatec Solar, European Energy, Solis samt Aker Horizon. Bland aktiefonderna hittar vi bland annat Norska Borregaard som framställer förnyelsebara alternativ till tidigare fossil-baserade kemikalier och polymerer som kan användas inom en lång rad industrier. Sverige-fonden investerar i Nibe – den svenska gamla trotjänaren som tillverkar och säljer värmepumpar. Småbolag Sverige har även den flera spännande bolag i portföljen, och bland dem återfinner vi SSAB – ståljätten som kommer vara först i världen med dess fossilfria stål HYBRIT när det lanseras 2026. I vår globala småbolagsfond hittar vi Japanska Daihen som bland annat tillverkar storskaliga växelriktare för solcellsindustrin.

I vår senaste fond, Simplicity Fastigheter, bedömer vi bolagen som helhet och hållbarhet är en del av analysen som vi tar hänsyn till. Vi vill att bolagen skall vara transparenta även på hållbarhetsområdet och premierar de bolag som har en solid hållbarhetsredovisning. Vidare premierar vi de bolag som faller väl ut i vår ESG-analys, där variabler så som energieffektivitet, koldioxidavtryck samt rapporteringskrav avseende De 17 globala målen är några av de nyckeltal vi följer upp. Enligt vår erfarenhet så brukar välskötta bolag vara välskötta över hela registret, och det innefattar ESG, rapportering samt uppföljning.

Då fastighetssektorn står för drygt 20% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser så anser vi att våra innehav och vår påverkan samt val av bolag i portföljen aktivt kan vara med och påverka sektorn. Många fastighetsbolag ser redan idag den ekonomiska nyttan av att energieffektivisera fastigheter, installera laddstationer och använda miljösmarta(re) byggnadsmaterial.

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 september

Handelsinformation

Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel 2023-09-04 Med anledning av den amerikanska helgdagen Labor Day som infaller den 4 september är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel på detta datum. Handel i fonderna återupptas i vanlig ordning tisdagen den 5e september. Om du har frågor om pågående […]

Läs vidare
1 september

Välkomna Rose, Anders och Richard

Vi är glada över att presentera våra nya medarbetare till Simplicity som kommer jobba med våra nya verksamhetsområden Portföljförvaltning och Stiftelsetjänst. Rose Mjörnstedt kommer ansvara för vårt nya verksamhetsområde, Simplicity Stiftelsetjänst. Rose har mångårig erfarenhet från finansbranschen, främst inom Private Banking och Stiftelseverksamhet. Anders Silkisberg och Richard Andborn har båda en gedigen erfarenhet från finansbranschen. […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023