13 maj

Fondnyhet: Simplicity Green Impact

Den 23 maj startar vi en ny aktiefond med hållbara investeringar som mål. Simplicity Green Impact vänder sig till dig som söker en global exponering mot aktier i bolag som möjliggör och gynnas av den gröna omställningen mot en mer hållbar värld.

Hållbara bolag har under de senaste åren haft mycket god tillväxt, och det fortsatt växande fokuset på klimat och miljö medför flera intressanta investeringsmöjligheter och tyder på ytterligare stark tillväxt inom området. Den gröna omställningen kommer att drivas på av en ökad efterfrågan på hållbara produkter och tjänster, och även från allt fler investerare som vill finansiera framtida lösningar på globala utmaningar. Vi tror att hållbara företag bygger framtiden, och att framtidens vinnare är bolag som ligger i framkant vad gäller klimatomställning, miljöpåverkan och resurseffektivitet.

Fondens investeringar är koncentrerade till bolag som bedöms ha miljömässigt hållbara verksamheter i linje med EU:s taxonomi och till bolag som bedöms bidra till att uppfylla FN:s klimat- och miljörelaterade mål. Målet är att investera brett i flera olika branscher över hela världen, vilket ger en ökad diversifiering och riskspridning.

Fonden startar den 23 maj, var med från start! Fonden kommer vara tillgänglig för investering direkt via oss, men även via våra samarbetspartners och fondplattformar. Läs mer om fonden här och ta del av informationsmaterial och riskinformation.

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

20 mars

Marknadskommentar 20 mars

Händelseutvecklingen kopplad till svårigheterna för den schweiziska banken, Credit Suisse, har skapat stor turbulens i marknaden för företagsobligationer. Simplicitys räntefonder har påverkats negativt av detta och nedan finner ni en sammanställning från våra förvaltare över vad det är som har hänt och hur vi ser på läget just nu. 1. Den schweiziska storbanken, Credit Suisse, […]

Läs vidare
7 mars

Är Du vår nästa kollega?

Nu söker vi medarbetare till avdelningen Backoffice & Fondadministration i Varberg. Arbetet innebär administrativt arbete för fonderna, såsom kontoavstämningar, rapporteringar, utbetalningar, instruktion av aktieaffärer, värdering men även kundservice och kontakter med våra kunder. Många av uppgifterna ska slutföras inom viss tid och därför kan arbetet tidvis kännas stressigt. Då vi står under Finansinspektionens tillsyn har […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2021