17 december

Simplicity Fastigheter 1 år!

Den 11 december 2020 startade vi Simplicity Fastigheter. Ett år har nu gått, och med facit i hand har det varit ett väldigt bra och lärorikt år.

Simplicity Fastigheters strategi är att ha en bred portfölj som vi vill skall efterlikna en direktinvestering i en egen fastighetsportfölj.  Detta genom investeringar i hållbara bolag och med god spridning inom fastighetsbranschens olika segment. Bolagen vi investerar i kännetecknas av hög kvalitet och långsiktighet, där investeringar sker i olika typer av fastighetsbolag och syftet är att erbjuda en bred exponering mot attraktiva, hållbara och välskötta bolag.

Något som, oss veterligen, är lite unikt med fonden är att ansvarig förvaltare har en historik som ränteförvaltare. Henrik Tingstorp arbetar som ansvarig förvaltare för Simplicity´s räntefonder sedan 2006, och har under åren haft otaliga möten med just fastighetsbolag. Det är just denna branschkunskap vi vill använda för att skapa god avkastning i Simplicity Fastigheter i det långa loppet. Även i tänket kring portföljbygge skiner den historiska bakgrunden igenom, där mycket fokus läggs på kassaflöden, substansvärden, värdering och investeringar som hela tiden genererar resultat. Den önskvärda effekten är i mångt och mycket att Simplicity Fastigheter skall bete sig lite som en långsiktig obligation även om det är aktier vi investerar i, där starka resultat i bolagen fonden investerar i tillsammans med lämnade utdelningar skall generera god avkastning över tid. Detta sammantaget leder till att fonden aktivt premierar bolag med rimliga värderingar – allt i syfte att stabilisera avkastningen.

Med facit i hand kan vi nu ett år efter fondstart konstatera att en uppgång på drygt 47% är ett fullgott resultat för en ny fond, och starten är såklart viktig för den framtida utvecklingen. Det har varit en stor variation i avkastning under året inom de olika segmenten där samhällsfastigheter, logistik och bostäder sticker ut som vinnare under året.

Så här i juletider kommer vi med ett tips att investera en del av sina julklappspengar i en fastighetsfond och som nyårslöfte börja med månadsvisa investeringar. På så sätt kommer man redan nu in på marknaden och får ta del av prisutvecklingen under flertalet år. Det kan göra en enorm skillnad över en period på 10 – 20 år tills dess det är dags att köpa sin fastighet.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

1 juni

Lägesrapport maj

Rapportsäsongen är i stort sett avslutad och den rådande bilden om starka resultat från företagen håller i sig. Kreditmarknaderna hade en förhållandevis stark utveckling under maj och samtliga fonder genererade positiv avkastning, medans aktiefonderna spretade i månadsavkastningen. Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Överenskommelse om USAs skuldtak på plats Efter en period av intensiva förhandlingar […]

Läs vidare
24 maj

Simplicity Green Impact 1 år!

Den 23 maj 2022 startade vi Simplicity Green Impact, en global aktiefond som investerar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling. Under det första året avkastade fonden +5,9%. Vi startade fonden i syfte att erbjuda en bred portfölj av bolag med exponering mot gröna megatrender. Fonden investerar i bolag som är tydligt kopplade till […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023