2022-02-14

Simplicity har övervikt i banksektorn – sticker ut i dagens marknadsklimat

Fonderna Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Global har just nu en övervikt i banksektorn. Anton Kristiansson som förvaltar Simplicity Småbolag Global menar att sektorn sticker ut i dagens marknad med hög inflation och stigande räntor.

“För många bolag inom andra branscher innebär de stigande räntorna lägre multipelvärderingar och högre lånekostnader samtidigt som inflationen medför en balanslina mellan kostnadsökningar och egna prishöjningar. De problemen har inte bankerna som snarare gynnas av ränteuppgångarna då de kan ta bättre betalt för sin utlåning och höja sina marginaler. Samtidigt är ekonomin i grunden stark vilket gör att kreditförlusterna hålls nere. Denna stabilitet är tydlig på många sätt, inte minst på aktiernas utveckling som är lågvolatil och stigande, men även när man tittar på analytikernas prognoser där spridningen är låg i estimaten och de mest negativa prognoserna ändå är relativt positiva”, menar Kristiansson.

Även om man ser positivt på de svenska storbankerna menar Simplicity att deras utländska kollegor ser än mer intressanta ut. Simplicity Norden har hög vikt i både norska och danska banker, särskilt i Sydbank, Ringkjøbing Landbobank, Danske Bank och DNB. Simplicity Småbolag Global har också en position i Sydbank men också hög vikt i nordamerikanska regionala banker som Preferred Bank och QCR Holdings.

“Vi har sett att de mindre bankerna haft bättre resultatutveckling samtidigt som de överlag är lika lågt värderade som storbankerna. Till detta har ränteutvecklingen internationellt varit brantare än i Sverige, vilket också gör att sentimentet är ännu starkare för utländska banker”, fortsätter Kristiansson.

Gällande ränteläget och dess påverkan på banksektorn framöver menar Kristiansson att banksektorn skulle gynnas av att räntorna fortsätter uppåt. Däremot är det en balansgång mellan räntornas påverkan på bankernas marginaler och räntans påverkan på företagens och privatpersoners ekonomi.

“Jag tror inflationen kommer fortsätta vara hög under en lång tid framöver. De låga räntenivåerna vi haft sedan finanskrisen visar hur trögrörlig inflation är. Har den väl bitit sig fast kan det vara svårt för centralbankerna att få bukt på den snabbt”.

Under nuvarande rapportperiod lyfter förvaltaren fram att både Handelsbanken och Swedbank föll något på sina rapporter, trots stabila resultat. Majoriteten av sektorinnehaven i Simplicitys fonder har överträffat resultatförväntningarna där man framförallt märker av det ökade räntenettot hos bankerna utomlands. Till exempel rapporterade Sparebank 1 SR-Bank ett resultatlyft på 52 procent före skatt.

“Utmaningen för de flesta banker framöver är att öka lönsamheten, det är rätt naturligt i mogna branscher att så är fallet. Olika banker har olika vägar framåt för detta. Många innehav i Simplicity Småbolag Global har till exempel hittat bra lönsamhet i investment banking och förmögenhetsförvaltning medan Handelsbanken satsar på digitalisering och kostnadseffektivisering. Hur de gör det är oviktigt för oss. Så länge resultatet syns i de lönsamhetsmått och andra parametrar vi fattar våra beslut på kan vi äga både stora, små, moderna och traditionella banker, särskilt i nuvarande marknadsklimat”, avslutar förvaltaren.

Bland Simplicity fonders större innehav inom banksektorn återfinns ServisFirst Bank, Preferred Bank, Southside Bank, QCR Holdings, Homestreet, UMB Financial, United Community Bank, Sydbank, Houlihan Lokey, Nordea, SEB, Swedbank, Handelsbanken, DNB, Ringkjøbing Landbobank, Danske Bank, Spar Nord Bank och Jyske Bank.

Denna artikel skrevs i samarbete med Finwire.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023