2020-07-02

Simplicity High Yield – Ny fond med start den 14 augusti

 

Den 14 augusti startar vi vår nästa fond – Simplicity High Yield. Fonden kommer ha ett nordiskt fokus och investera i obligationer utgivna av företag med lite lägre kreditvärdighet, vilket å ena sidan innebär högre risk men å andra sidan ger möjlighet till högre avkastning.

Fonden kommer förvaltas av vårt ordinarie förvaltningsteam bestående av Henrik Tingstorp, Fabian Dahl och Magnus Thyni som sedan tidigare förvaltar Simplicitys tre andra företagsobligationsfonder, Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond. I teamet ingår även en analytiker, Johanna Ingemarson, som bistår förvaltningsteamet.

Vi ställde några frågor till förvaltarna inför starten av den nya fonden:

Varför väljer ni att starta en ny fond just nu?
Tankarna på fonden har funnits länge, då vi har många kunder och rådgivare som ställt oss frågan om inte vi kan starta en renodlad High Yield-fond. Turbulensen som varit i de finansiella marknaderna under våren har inneburit att kreditspreadarna, det vill säga den extra avkastning vi som investerare får för att låna ut pengar till ett företag, har stigit kraftigt. Det gör att vi tycker att förutsättningarna är de rätta för att starta fonden nu.

Ni nämner den senaste tidens turbulens. Hur kommer allt det som hänt under våren påverka de investeringar ni kommer att göra i fonden?
Coronakrisen kommer givetvis få stora effekter på såväl den allmänna ekonomiska utvecklingen som på företagens resultat och intjäningsförmåga. Vi tror att man måste räkna med att marknaderna kommer vara fortsatt turbulenta, men att det också kommer finnas goda avkastningsmöjligheter framöver. En nyckelfaktor kommer dock vara att man väljer rätt företag och undviker att gå på några minor. Därför kommer den analys som genomförs vid varje investeringstillfälle att vara ännu mer betydelsefull framöver.

När vi talar om analys – vad är det ni tittar på när ni analyserar ett företag?
Vi gör alltid en bedömning av företagets verksamhet. Det är viktigt för oss att förstå vad det är för produkter eller tjänster som företaget levererar till sina kunder och hur deras affärsmodeller ser ut. I det avseendet väger vi också in hållbarhetsaspekter och försöker förstå vilka risker och möjligheter som finns för bolaget inom till exempel miljöområdet. Vi är övertygade om att det kommer vara mycket viktigt för alla typer av bolag att arbeta aktivt med de frågorna. Sedan analyserar vi givetvis företagens finansiella ställning och gör en bedömning över vilka förutsättningar det har att betala räntor och amorteringar på sina skulder. Slutligen tittar vi även på värderingen av de enskilda obligationerna. Vi vill ju investera i företag där vi får så bra avkastning som möjligt i förhållande till den risk vi tar.

Hållbarhetsfrågor verkar vara viktigt för er. Vad gör ni mer inom det området?
Vi kommer välja bort bolag inom energisektorns icke förnyelsebara branscher, så som olja, kol och gas, precis som vi gör i våra andra fonder då det är en kategori av bolag som vi tror kommer få det svårt i den omställning som sker mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt kommer vi försöka hitta bolag som genom sin verksamhet kan bidra positivt till denna omställning. Vi har för avsikt att ha en viss andel av fondens kapital investerat i så kallade gröna obligationer. Detta är en typ av obligationer där det kapital som tas in när obligationen ges ut öronmärks för olika typer av projekt som bedöms få positiva effekter för miljön. Det är en självklarhet för oss att de bolag vi investerar i bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och att de inte bryter mot internationella normer och konventioner avseende till exempel mänskliga rättigheter.

Vilken tidshorisont bör man ha om man funderar på att investera i Simplicity High Yield?
Fonden kommer vara den av våra företagsobligationsfonder som har högst risk och man bör därför ha en placeringshorisont som uppgår till minst tre år vid en investering i denna fond. Vi vill också slå ett slag för månadssparande som vi tycker är ett bra sätt att investera i fonder då man sprider sina insättningar över tid och därmed minskar risken för att köpa vid fel tillfälle. Detta känns mer aktuellt än någonsin givet den osäkra tillvaro vi befinner oss i just nu.

Vilken avkastning kan man förvänta sig som investerare?
Det där är en fråga som givetvis beror på marknadsförutsättningarna vid varje givet tillfälle. Hade vi startat fonden i skrivande stund hade yielden, det vill säga den löpande avkastningstakten, legat kring 5,5 – 6% och det är där vi hoppas att den kan vara när vi startar i augusti. Yielden ger dock endast en överblicksbild över hur det ser ut för närvarande och avkastningen styrs av många faktorer utöver yield som till exempel hur räntor och kreditspreadar utvecklas. Målsättningen är dock att Simplicity High Yield skall vara den av Simplicitys företagsobligationsfonder som skall kunna ge högst avkastning över tid.

Klicka här för fördjupad information om Simplicity High Yield

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023