13 december

Simplicity Kina fusioneras in i Simplicity Småbolag Global

Den 13 mars 2020 kommer Simplicity Kina slås samman med Simplicity Småbolag Global där förvaltningen av kapitalet fortsätter. Under de senaste åren har vi på Simplicity utvecklat vårt fondutbud mot marknaderna i Sverige, Norden och globalt. Då efterfrågan på kinafonder minskat har vi därför också beslutat att fusionera Simplicity Kina med ett bredare globalt alternativ.

Alla andelsägare med innehav i Simplicity Kina kommer därmed istället få innehav i Simplicity Småbolag Global till det motsvarande värde som gäller vid fusionen. Andelsägarna i Simplicity Småbolag Global påverkas inte och innehaven i fonden kommer även efter fusionen vara globala småbolag.

Datumet för fusionen är 13 mars 2020 och sista dag för handel i Simplicity Kina är den 12 mars 2020.

Genom fusionen kommer alla tillgångar och skulder i Simplicity Kina att föras över till Simplicity Småbolag Global. Det betyder att marknadsvärdet av alla fondandelar i Simplicity Kina med automatik förs över till Simplicity Småbolag Global och att andelsägare i Simplicity Kina istället får andelar för motsvarande värde i Simplicity Småbolag Global. Överföringen sker helt utan skattekonsekvenser för andelsägare.

Det innebär att:

– Fondandelsägare i Simplicity Kina får en bredare geografisk exponering mot mindre företag. Småbolag har generellt sett en högre risk, men också högre förväntad avkastning än stora bolag. En större geografisk fördelning bidrar till minskad risk. Riskkategorin för Simplicity Småbolag Global är 5 vilket är lägre än för Simplicity Kina vars riskkategori är 6.

– Fondandelsägare i Simplicity Kina får en förvaltning till en lägre kostnad då Simplicity Småbolag Global har en lägre högsta tillåten avgift än Simplicity Kina.

För mer information se vårt utskick till fondandelsägare här.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 december

Simplicity Green Impact i NordSIP

NordSIP har skrivit en artikel om hur mörkgröna globalfonder presterade under det andra och tredje kvartalen 2023. Läs artikeln och se Simplicity Green Impacts placering här (All Eyes on AI, Obesity & Renewable Energy in Q2-Q3 for Art9 Equity).

Läs vidare
1 december

Lägesrapport november 2023

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023