20 januari

Simplicity Likviditet – En stadig bas

Vi har under 2020 befunnit oss i en turbulent värld där den pågående Corona-pandemin resulterat i kvantitativa lättnader, ett fortsatt lågränteläge och politisk turbulens. Blanda detta väl så blir resultatet, vilket vi sett under året, kraftiga kursrusningar men också kursfall.

Vi anser att säkerhet och stabilitet är grunden för vettiga beslut. En stadig bas att stå på möjliggör, utöver en god natts sömn, långsiktig planering och uthållighet i andra typer av investeringar men också ”torrt krut i bössan” nästa gång nya investeringsmöjligheter visar sig.

Simplicity Likviditet är en fond som investerar i obligationer med kort löptid där merparten av värdepapperen är utgivna av företag med högt kreditbetyg. Den korta löptiden innebär att värdet på obligationen generellt sett inte fluktuerar på samma sätt som en obligation med många år fram till återbetalning. Lite förenklat kan man likställa det med att man oftast vet hur kommande vecka ser ut, men kanske inte har stenkoll på exakt vad man gör om ett år.

Simplicity Likviditet lanserades redan under hösten 2006 och har sedan dess avkastat drygt 26%, vilket såklart inte får den inbitne avkastningsjägaren att höja på ögonbrynen. Och det är bra. Tittar man på grafen över fondens avkastning så är det nästan ett enda långt svagt uppåtgående streck, med ett litet avbrott våren 2020 när hela nordiska obligationsmarknaden var i fritt fall. Trots avbrottet under våren 2020 var fonden åter på plus för året under början av augusti samma år. Detta visar att även relativt säkra investeringar aldrig är helt utan risk, men att risknivån i Simplicity Likviditet även i riktigt otäcka scenarion skapar en mer hanterbar volatilitet och nedsida.

Simplicity utesluter alltid bolag som exploaterar fossila bränslen, investerar inte i bolag som säljer klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Utöver det exkluderar vi också bolag inom branscherna tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet, pornografi samt krigsmateriel. Vår grundfilosofi är att de investeringar vi gör i våra fonder skall ske i hållbara och välskötta bolag – helt enkelt skapa värden utan att förstöra världen. Samma regler tillämpas självklart i Simplicity Likviditet. Fonden investerar dessutom cirka 9% procent av kapitalet i gröna obligationer, vilket är obligationslån utgivna till projekt med en tydlig miljönytta så som energieffektivisering av fastigheter, skogsvård och minskade utsläpp från fordonsindustrin. Som andelsägare i Simplicity Likviditet är du med och finansierar dessa projekt och bolag.

Vi anser att god diversifiering är nyckeln till långsiktig framgång, och där är diversifiering av risk en viktig pusselbit. Simplicity Likviditet kan därför vara en stadig bas i mångas sparande, och ett gott alternativ till bankkonto om du väljer att säkra en del av senaste periodens kursrusningar. För som andelsägare i Simplicity Likviditet låter du pengarna jobba vidare genom att stötta stabila, välskötta bolag som gör något bra, men till en lägre risk.

Disclaimer
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 september

Handelsinformation

Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel 2023-09-04 Med anledning av den amerikanska helgdagen Labor Day som infaller den 4 september är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel på detta datum. Handel i fonderna återupptas i vanlig ordning tisdagen den 5e september. Om du har frågor om pågående […]

Läs vidare
1 september

Välkomna Rose, Anders och Richard

Vi är glada över att presentera våra nya medarbetare till Simplicity som kommer jobba med våra nya verksamhetsområden Portföljförvaltning och Stiftelsetjänst. Rose Mjörnstedt kommer ansvara för vårt nya verksamhetsområde, Simplicity Stiftelsetjänst. Rose har mångårig erfarenhet från finansbranschen, främst inom Private Banking och Stiftelseverksamhet. Anders Silkisberg och Richard Andborn har båda en gedigen erfarenhet från finansbranschen. […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023