2022-05-12

Småbolag Global investerar i halvledarbristen

Halvledarkomponenter har sedan pandemin bröt ut varit ett hett ämne på finansmarknaderna. Det blev snabbt tydligt hur viktiga dessa små produkter, ofta även kallade chip eller integrerade kretsar, är och hur många områden de används inom. De ingår i all elektronik och i allt större utsträckning i produkter som digitaliseras och görs smartare. Bristen på halvledarkomponenter har gjort att företag fått pausa sin produktion i väntan på leveranser och problemen med att möta efterfrågan kvarstår än. Under april rapporterade VD:n för Holländska ASML, en producent av produktionsutrustning till halvledarindustrin, att företag till och med börjat köpa upp begagnade tvättmaskiner för att få fram halvledare. Halvledarproducenters orderböcker är fyllda till så långt som 2024 och som naturlig följd har också priserna höjts.

Halvledarbranschen är speciell på så sätt att den till stor del domineras av ett fåtal producenter. De tre största är Intel, Samsung och TSMC. Ungefär hälften av alla världens halvledare produceras av den sistnämnda som också är en av få som kan tillverka halvledare med den senaste tekniken. Orsaken till koncentrationen är att volym är viktigt för att få lönsamhet i produktionen. Mindre producenter har i stället fått inrikta sig på smalare nischområden. I och med pandemin och olika geopolitiska spänningarna som uppkommit under de senaste åren har dock nackdelar med den koncentrerade produktionen blivit uppenbara. Politiker i Europa och USA vill därför ge stöd till att öka produktionen på de inhemska marknaderna. Exempelvis har Biden-administrationen i USA antagit “The CHIPS for America Act” för att ge finansiering till inhemsk utveckling och produktion av halvledarkomponenter.

I vår globala småbolagsfond, Simplicity Småbolag Global, har vi just nu en stor andel bolag kopplade till just halvledarindustrin. Det handlar av naturliga skäl inte om någon av de största producenterna, utan i stället många av de klassiska ”hackorna och spadarna” som levererar utrustning till producenter eller är specialiserade på smalare områden inom industrin. Nedan följer en lista och kort beskrivning på våra halvledarinnehav just nu. Aktierna har förvisso med råge dragits ner med resten av aktiemarknaden och står nu klart lägre än vid årets början, men med blicken framåt kvarstår samma fakta som vid årsskiftet. Det råder högtryck inom branschen, bristen på halvledarkomponenter kommer finnas kvar länge och industrin går mot att breddas där fler bolag tar del av kakan. Vi tror särskilt på följande bolag:

Leeno Industrial (Sydkorea)
Säljer testutrustning och mätinstrument för kvalitetskontroll inom halvledarproduktion, framför allt testprober, pins och uttag. Företagets kunder finns globalt och innefattar de största halvledarproducenterna i världen.

Est. P/E: 22
Est. ROE: 25%
12 månaders försäljningstillväxt: 39%
Vinstmarginal: 36%
12 månaders utveckling: +4%

 

Nova Limited (Israel)
Optiska mätsystem som används vid halvledartillverkning. Systemen mäter bland annat tjockleken på halvledarlegeringen på mikroskopisk nivå under kritiska moment i chiptillverkning.

Est. P/E: 22
Est ROE: 22%
12 månaders försäljningstillväxt: 55%
Vinstmarginal: 24%
12 månaders utveckling: +3%

 

Onto Innovation (USA)
Kontrollsystem för olika skeden i tillverkningen av halvledarkomponenter, så som inspektion av kiselplattor, felkontroll, datainsamling och mätsystem för forskning och utveckling.
Est. P/E: 13
Est ROE: 17%
12 månaders försäljningstillväxt: 47%
Vinstmarginal: 19%
12 månaders utveckling: +12%

 

Daihen (Japan)
Säljer utöver industrirobotar och kraftdistributionsutrustning även robotar för förflyttning mellan produktionssteg samt generatorer av radio- och mikrovågor som används vid tillverkning av halvledarkomponenter. Affärsdelen kopplad till halvledare utgör ca 26% av företagets försäljning.

Est. P/E: 9
Est ROE: 11%
12 månaders försäljningstillväxt: 12%
Vinstmarginal: 8%
12 månaders utveckling: -24%

 

Diodes Inc (USA)
Tillverkar främst diskreta halvledare, dioder och transistorer till bland annat datorer, mobiler, skärmar, spelkonsoller, klimatsystem, GPS:er, nätverksutrustning och annan elektronik. Kundbasen är också bred.

Est. P/E: 11
Est ROE: 25%
12 månaders försäljningstillväxt: 29%
Vinstmarginal: 24%
12 månaders utveckling: +6%

 

Power Integrations (USA)
Integrerade kretsar för konvertering av högspänning, AC/DC. Används i hemelektronik som mobiler och köksapparater samt i motorer till elbilar och komponenter i vindkraftverk.

Est. P/E: 21
Est ROE: 25%
12 månaders försäljningstillväxt: 38%
Vinstmarginal: 14%
12 månaders utveckling: +4%

 

Fabrinet (Thailand)
Kontraktstillverkning av optiska komponenter och mönsterkort. Kunderna finns globalt och verkar inom allt från biltillverkning till medicinsk utrustning.

Est. P/E: 15
Est ROE: 18%
12 månaders försäljningstillväxt: 23%
Vinstmarginal: 9%
12 månaders utveckling: +4%

 

LX Semicon (Sydkorea)
Utvecklar och designar halvledarkomponenter till displayer med OLED-teknologi eller touch samt chip för effektivare energianvändning.

Est. P/E: 6
Est ROE: 37%
12 månaders försäljningstillväxt: 53%
Vinstmarginal: 17%
12 månaders utveckling: +35%

 

Siffror per 2022-05-10.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023