2021-09-02

Stark sommar för fastigheter

Efter en mycket stark sommar inom fastighetssektorn, med uppköp, sammanslagningar och rekordkurser, börjar nu flertalet bolagsvärderingar nå höga nivåer. Vi ser framför allt en tendens till överhettning inom segmenten logistik, men fortsatt fina möjligheter till god avkastning inom bland annat kontor, handel och kommersiella fastigheter

Framöver anser vi att viktiga komponenter för fortsatt tillväxt inom sektorn är att ekonomierna fortsätter att utvecklas väl och det är fortsatt låga räntor. Ett nytt regelverk träder strax i kraft och det kommer fokusera på energieffektivitet/miljöcertifiering vilket kommer öka intresset för såväl fastigheter som fastighetsbolag med tydliga miljömål. Något som också märks i Simplicity Fastigheter som viktat upp sina innehav i bland annat Castellum och Diös för att öka exponeringen mot just kontorsfastigheter men också med hänseende till energieffektivisering och miljö.

Under sommarmånaderna juni till och med sista augusti avkastade fonden +16,77 %, vilket hittills i år summeras till en total avkastning på +34,29 %.

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023