Tack!

Du är nu registrerad hos oss för månatliga utskick av nyhetsbrev. Vid nästa månadsskifte kommer du får valt/valda nyhetsbrev per email.

Tills dess så kan du ta del av aktuella nyhetsbrev.

Våra aktiefonder

Vi erbjuder sex aktieportföljer samt en blandfond som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riskjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på den makroekonomiska utvecklingen.

Copyright Simplicity AB 2023