Lägesrapport räntefonder

Förvaltarkommentar April 2021

Joe Bidens första 100 dagar som amerikansk president har präglats av en mycket hög aktivitet. I april lanserades del två och tre av det så kallade ”Build Back Better”-programmet som innehåller stora satsningar på infrastruktur och breda reformer inom välfärden. Förslaget är att detta skall finansieras av skattehöjningar för de allra rikaste och höjd företagsbeskattning. USA:s finansminister Janet Yellen, gjorde ett uttalande om att hon vill se en global miniminivå på bolagsbeskattning vilket sannolikt är en indikation om att USA vill kunna höja skatter utan att det leder till att amerikanska företag flyttar sin verksamhet utomlands. En rad olika prognosmakare presenterade nya konjunkturrapporter som i de flesta fall pekar på en kraftig ekonomisk återhämtning under 2021 följt av en god, men något lägre tillväxt under 2022.

Rapportsäsongen för det första kvartalet 2021 är i full gång och än så länge har en stor andel av de rapporterande företagen överträffat marknadens förväntningar både vad avser omsättning och resultat. De internationella börserna steg under månaden även om volatiliteten bitvis var hög då aktiemarknaderna inte gillade uppgifterna om höjda skatter i USA i samband med ytterligare stimulanspaket.

Den amerikanska centralbanken Fed gjorde inte några större förändringar av sin penningpolitik i samband med sitt policymöte och indikerade ej heller att de skulle vara på väg att minska sina stimulanser. De tonade även ned risken för ett mer varaktigt inflationstryck och betonade också att de är mer optimistiska till den ekonomiska utvecklingen.

Diskussionen om minskade tillgångsköp kommer sannolikt att tas upp senare under året, men Fed vill antagligen se en mer uthållig tillväxt innan så blir fallet. I Europa anser ECB att det är för tidigt att börja överväga en nedtrappning av sina tillgångsköp vilket underströks av att chefen för ECB, Christine Lagarde, meddelade att frågan inte ens diskuterats vid det senaste direktionsmötet. Att döma av Lagardes kommentarer verkar det inte heller vara troligt att ECB kommer att agera före Fed. Riksbankens aprilmöte bjöd inte på några större överraskningar och prognosen är att reporäntan kommer att ligga kvar på nuvarande nivå till första kvartalet 2024. Riksbanken meddelade även att de kommer fortsätta köpa obligationer i enlighet med sin tidigare plan, vilket bland annat innebär att de kommer köpa företagsobligationer för 2 miljarder kronor under tredje kvartalet.

Kreditmarknaden utvecklades starkt under månaden understödd av fortsatt god riskaptit och starka företagsresultat. Aktiviteten i primärmarknaden ökade successivt under månaden och ett stort antal transaktioner genomfördes i Norden. Simplicity deltog bland annat i emissioner i transportföretaget Seaspan Corporation, fastighetsbolaget Bonnier Fastigheter och laxodlaren Salmar. Ett antal företag, däribland kosmetikaföretaget Oriflame, logistikbolaget Scan Global och kredithanteringsföretaget DDM valde att utnyttja de goda marknadsförutsättningarna för att refinansiera sina utestående obligationer genom att ge ut nya. Nischbanken Resurs Bank fick höjt kreditbetyg av kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating vilket ledde till att kurserna på bolagets obligationer steg.

Samtliga Simplicitys fonder påverkades positivt av det starka marknadssentimentet och de sjunkande kreditspreadarna. Simplicity Likviditet och Simplicity Företagsobligationer steg med 0,06 % respektive 0,38% medan Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield gick upp med 0,80 % respektive 0,79 %.

Simplicity Likviditet

per 2021.04.30
 • Avkastning YTD 0.32%
 • Yield efter avgifter: 0.30-0.40%
 • Ränteduration: 0.17 år
 • Kreditduration: 1.35 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2021.04.30
 • Avkastning YTD 1.71%
 • Yield efter avgifter: 1.70-1.80%
 • Ränteduration: 1.21 år
 • Kreditduration: 3.33 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

Avkastning per 2021.04.30
 • Avkastning YTD 2.03%
 • Yield efter avgifter: 2.20-2.30%
 • Ränteduration: 2.72 år
 • Kreditduration: 3.55 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

Avkastning per 2021.04.30
 • Avkastning YTD 3.22%
 • Yield efter avgifter: 3.40-3.50 %
 • Ränteduration: 1.56 år
 • Kreditduration: 3.58 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023