Räntebrev

per 2023.12.31

Förvaltarkommentar

Efter ett turbulent 2023 där marknaderna i hög utsträckning påverkats av inflations- och ränteutveckling fick vi en stark avslutning på året med stigande börser och sjunkande räntor.  

Den främsta förklaringen till den starka utvecklingen var stigande förhoppningar om räntesänkningar och en mjuklandning i konjunkturen. Om detta scenario infrias återstår att se, men det är tydligt att investerarna räknar med att så blir fallet. Den inflationsstatistik som publicerades under månaden visade på ett avtagande inflationstryck i de flesta länder. Från Kina kom det data som visade att konsumentpriserna föll mer än väntat och till skillnad från de flesta övriga ekonomier har Kina för närvarande deflation. Oljepriserna fluktuerade kraftigt under månaden bland annat som en konsekvens av det spända säkerhetsläget i Mellanöstern. Efter återkommande attacker mot fraktfartyg i Röda Havet har många transportföretag valt att styra om sina transporter från Suezkanalen, vilket lett till störningar i de globala leveranskedjorna. 

Under december valde både FED och ECB i samband med sina räntemöten att behålla sina styrräntor oförändrade. Vid presskonferensen efter Feds räntebesked gav Fed-chefen, Jerome Powell, uttryck för optimism och sade bland annat att nästa steg från Feds sida sannolikt blir en räntesänkning. ECB:s ordförande, Christine Lagarde, försökte dock hålla tillbaka marknadens förväntningar om kommande räntesänkningar genom att understryka vikten av att inte sänka garden mot inflationen. Marknaden tog dock liten notis om detta och såväl amerikanska som europeiska räntor sjönk kraftigt under månaden. Marknaden har också valt att diskontera betydlig fler och tidigare räntesänkningar än vad som indikeras av centralbankerna själva. I Sverige sade Riksbankschefen, Erik Thedéen, att den senaste tidens utveckling indikerar att inflationen kan fortsätta sjunka utan att ytterligare räntehöjningar krävs. Han underströk även att den senaste tidens kronförstärkning bidrar genom lägre importpriser. Thedéen uttryckte samtidigt oro för situationen i den svenska fastighetsbranschen och vill se en rejäl debatt om att svenska fastighetsbolag har tillåtits att belåna sig så mycket att de utsätter svensk ekonomi för stora risker. 

Mediabolaget Viaplays obligationer sjönk kraftigt i pris som en konsekvens av refinansieringsplanen som offentliggjordes på morgonen den 1 december, något vi delgav i nyhetsbrevet för november. Totalt sett påverkades utvecklingen i Simplicity Likviditet negativt med drygt 0,30 % i början av månaden. Därefter återhämtade sig kurserna något, bland annat efter att företaget meddelat att de fått stöd för uppgörelsen av en majoritet av obligationsägarna. Bortsett från detta var utvecklingen under december mycket god i kreditmarknaderna. Investerarna tog fasta på de sjunkande räntorna vilket fick kurserna i en del fastighetsobligationer med lite längre löptider att stiga kraftigt. Detaljhandelsföretaget, Ellos, presenterade ett förslag i vilket de vill få till stånd en förlängning av sina utestående obligationer mot att inlösenkursen för obligationerna höjs och bolaget får betala en avgift till innehavarna av obligationerna. Reaktionerna på erbjudandet blev begränsade. I primärmarknaden gick aktiviteten ned inför julhelgerna, men ett antal transaktioner genomfördes dock. Simplicity deltog bland annat i emissioner i det norska livsmedelsföretaget Gröntvedt, låsbolaget Assa och nischbanken, Resurs Bank. 

Efter den svaga inledningen vände utvecklingen i Simplicity Likviditet upp och facit för månaden blev en uppgång med 0,01 %. För övriga fonder var utvecklingen god under hela december. Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 1,23 %, 2,19 % respektive 1,66 % medan vår nystartade fond Simplicity Maturity 2027 gick upp med 0,79 %. 

Nyckeltal per 2023.12.31

Ta del av räntefondernas nyckeltal. För fullständig månadsrapport se rapport i PDF.

Simplicity Likviditet

per 2023.12.31
 • Avkastning YTD 4,56%
 • Yield innan avgifter: 4,80-4,90%
 • Ränteduration: 0,22 år
 • Kreditduration: 0,92 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2023.12.31
 • Avkastning YTD 7,31%
 • Yield innan avgifter: 8,80-8,90%
 • Ränteduration: 0,86 år
 • Kreditduration: 2,41 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2023.12.31
 • Avkastning YTD 8,20%
 • Yield innan avgifter: 8,80-8,90%
 • Ränteduration: 2,14 år
 • Kreditduration: 2,62 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2023.12.31
 • Avkastning YTD 8,65%
 • Yield innan avgifter: 11,90-12,00%
 • Ränteduration: 0,91 år
 • Kreditduration: 2,52 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Maturity 2027

per 2023.12.31
 • Avkastning YTD 0,79%
 • Yield innan avgifter: 7,40-7,50%
 • Ränteduration: 0,89 år
 • Kreditduration: 2,92 år

Notera att vi redovisar fondernas yielder före avgifter. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Simplicity kundtjänst

Välkomna att kontakta oss på telefon 0340-21 95 00 vardagar mellan 08:00 och 17:00 (lunchstängt 12:00 -13:00) eller via e-post kundservice@simplicity.se.

Vi tar endast emot bokade besök på våra kontor i Varberg, Göteborg eller Stockholm. För direktkontakt med någon av oss, se kontaktuppgifter här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. Fondernas resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

0340-21 95 00
kundservice@simplicity.se

Simplicity AB
Södra Hamnvägen 12
432 44 Varberg
Org. nr: 556611-4723

Besöksadresser
Varberg: Södra Hamnvägen 12
Stockholm: Nybrogatan 21
Göteborg: Västra Hamngatan 12