Räntebrev

per 2023.11.30

Förvaltarkommentar

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära.  

De amerikanska inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett glädjeskutt och räntorna att falla. Även i Europa sjönk inflationen enligt preliminära beräkningar från statistikbyrån Eurostat. Nästan samtliga länder uppvisade dessutom en negativ inflation på månadsbasis jämfört med oktober. Enligt de inköpsindex som publicerades har en avmattning börjat märkas av inom den globala tillverkningsindustrin och många av de framåtblickande indikatorerna pekar också nedåt. 


Sveriges BNP minskade för andra kvartalet i rad och detta innebär att Sverige befinner sig i en så kallad ”teknisk recession”. Det var återigen hushållens konsumtion som överraskade negativt och fortsatte tynga BNP-utvecklingen. I USA lyckades politikerna komma överens om en tillfällig höjning av skuldtaket, vilket ger politikerna mer tid att komma överens om den kommande budgeten. 


Den amerikanska centralbanken lämnade som förväntat sin styrränta oförändrad och uttalandena från Fed-chefen Jerome Powell i samband med räntebeskedet tolkades som duvaktiga. Under ett anförande vid en IMF-konferens några dagar efter räntemötet underströk dock Powell att Fed kan höja mer om det skulle behövas medan den normalt sett hökaktiga Fed-ledamoten Waller, lyfte fram att stora framsteg gjorts i att bekämpa inflationen. I Sverige rådde det för en gångs skull delade meningar bland analytikerna kring hur Riksbanken skulle agera i samband med sitt räntemöte. Det slutade med att även Riksbanken valde att inte höja räntan samtidigt som de signalerade tio punkters höjning fram till mars via sin räntebana. De meddelade även att de skall öka takten på sina försäljningar av värdepapper vilket kommer ha en viss åtstramande effekt på ekonomin även om signalvärdet från räntebeskedet väger betydligt tyngre. Riksbankschefen, Erik Thedéen, varnade också för att ytterligare räntehöjningar kan komma att behövas när han deltog i Ekots lördagsintervju. Sammanfattningsvis har marknaden tolkat signalerna från de olika centralbankerna som att vi är väldigt nära toppen av räntehöjningscykeln och fokus ligger nu på när de första sänkningarna kommer.


Kreditmarknaden gynnades av en ökad riskvilja och de fortsatt höga yielderna. Nyhetsmässigt bjöd månaden på både positiva och negativa nyheter från företagen. Obligationerna i fastighetsbolagen Heimstaden AB och Heimstaden Bostad fortsatte att sjunka under hög volatilitet efter uppgifter om att Åklagarmyndigheten inlett en förundersökning om korruptionsbrott i samband med Alectas investering i Heimstaden Bostad. Bayport Management som tillhandahåller mikrokrediter och andra finansiella tjänster till kunder i länder med mindre utvecklade banksystem lämnade en svag rapport vilket fick bolagets obligationer att falla. Investmentbolaget VEF gav ut en ny obligation och köpte i samtidigt tillbaka sin utestående obligation på ett högre pris medan anläggningsföretaget Viacon släppte en stark rapport som fick kursen på bolagets obligationer att stiga. Det var förhållandevis hög aktivitet i primärmarknaden och Simplicity deltog bland annat i nyemissioner i Ikanobanken, Skanska och Logent.


På morgonen den 1 december släppte mediabolaget Viaplay sin rapport för det tredje kvartalet. I anslutning till denna publicerade man också detaljerna kring den refinansieringsplan som bolaget tidigare meddelat att de arbetar med. Förslaget innebär bland annat en nyemission om 4 mdr SEK, att det nominella värdet på bolagets obligationer skrivs ned samt att obligationsägarna tilldelas aktier som kompensation för en viss del av nedskrivningen. Utvecklingen i Simplicity Likviditet kommer påverkas negativt idag och i mindre utsträckning även utvecklingen i Simplicity Företagsobligationer. I och med att informationen kom efter marknadens stängning den 30 november syns det dock inte i avkastningssiffrorna förrän den 1 december. 


Samtliga Simplicitys räntefonder hade en positiv utveckling. Simplicity Likviditet steg med 0,47% medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,63%, 1,69% respektive 0,52%.  

 

Nyckeltal per 2023.11.30

Ta del av räntefondernas nyckeltal. För fullständig månadsrapport se rapport i PDF.

Simplicity Likviditet

per 2023.11.30
 • Avkastning YTD 4,55%
 • Yield innan avgifter: 5,10-5,20%
 • Ränteduration: 0,22 år
 • Kreditduration: 0,93 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2023.11.30
 • Avkastning YTD 6,01%
 • Yield innan avgifter: 9,20-9,30%
 • Ränteduration: 0,89 år
 • Kreditduration: 2,47 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2023.11.30
 • Avkastning YTD 5,88%
 • Yield innan avgifter: 9,70-9,80%
 • Ränteduration: 2,24 år
 • Kreditduration: 2,74 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2023.11.30
 • Avkastning YTD 6,88%
 • Yield innan avgifter: 11,90-12,00%
 • Ränteduration: 0,99 år
 • Kreditduration: 2,50 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Notera att vi redovisar fondernas yielder före avgifter. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023