Lägesrapport räntefonder

Förvaltarkommentar November 2021

Under månaden ökade osäkerheten på världens finansiella marknader som en konsekvens av oro kring den nya mutationen av Corona-viruset, Omikron. Uppgifter om den nya virusvarianten medförde sjunkande kurser för de flesta risktillgångar som aktier, krediter och råvaror. Samtidigt steg priserna på klassiska ”safe-haven-tillgångar” som statsobligationer, amerikanska dollar och guld. En rad länder vidtog omgående åtgärder som till exempel flygstopp från vissa delar av världen och fullständiga inreseförbud. Detta skedde efter att vissa europeiska länder som Österrike, Tyskland och Norge redan infört hårdare restriktioner till följd av en ökad inhemsk smittspridning. Det är ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser kring hur allvarlig den nya virusstammen är, men nya nedstängningar kommer att påverka återhämtningen i tjänstesektorn negativt och störa logistikkedjorna. Detta kan i sin tur leda till lägre tillväxt tidigare än förväntat. Timingen är också olycklig då vi närmar oss årsskiftet och många investerare har börjat stänga sina böcker, vilket försämrar likviditeten i marknaden.

Vid klimatmötet i Glasgow lyckades länderna efter segdragna förhandlingar enas om ett slutdokument, ”the Glasgow Climate Pact” som anger hur användandet av fossila bränslen och därmed utsläppen av koldioxid skall minskas. Avtalet möttes av besvikelse från en del håll efter att varken Kina eller Indien godtog formuleringar om att helt sluta använda kol. Mer positiva bedömare pekar i sin tur på att viktiga principöverenskommelser nu har träffats och att nya förhandlingar väntar.

I samband med sitt direktionsmöte meddelade den amerikanska centralbanken Fed, att de kommer minska sina tillgångsköp med 15 miljarder dollar i månaden och att planen är att avveckla nettoköpen under 2022. Vid ett anförande inför den amerikanska kongressen i slutet av månaden öppnade dock Fed-chefen, Jerome Powell, upp för att skynda på åtstramningen av penningpolitiken då han ser en risk för att den senaste tidens stigande inflation kan komma att bita sig fast. Fed har inte givit några signaler om när en höjning av styrräntan kan tänkas ske, men en majoritet av marknadens aktörer tror på en räntehöjning nästa sommar.

För Sveriges del höll Riksbanken reporäntan oförändrad och signalerade att de förväntar sig en höjning under 2024. Frågan är om detta verkligen är deras målbild eller om de agerar proaktivt för att vänja marknaden vid tanken på en räntehöjning som skulle kunna bli verklighet tidigare än 2024? Vad gäller tillgångsköpen så förväntas de motsvara storleken på obligationsförfallen under nästa år. Därefter förväntas en minskning av Riksbankens balansräkning.

I kreditmarknaden fortsatte volatiliteten att vara hög och kreditspreadarna fortsatte uppåt. Marknadsrörelserna skall främst ses som en reaktion på ökad osäkerhet kring pandemin, omvärdering av risk och vinsthemtagningar inför årsskiftet. Den fundamentala utvecklingen fortsätter att vara stark för de allra flesta företag, vilket bekräftades av merparten av de rapporter som publicerades under månaden. I primärmarknaden var aktiviteten fortsatt hög även om en försiktigare hållning kunde märkas från investerarhåll och några emissioner till och med fick ställas in då företagen inte lyckades genomföra dem på de nivåer de hade förväntat sig. Simplicity deltog bland annat i emissioner i konsultföretaget AFRY, golvtillverkaren Kährs och nätbanken Nordnet.

Den ökade osäkerheten och det volatila marknadsklimatet medförde en svagare utveckling för alla fonder under november. Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond sjönk med 0,07 %, 0,15 % respektive 0,47 % medan Simplcity High Yield gick emot strömmen och steg med 0,04%. De tre sistnämnda fonderna tyngdes av sjunkande kurser i bank- och försäkringsobligationer samt av svag kursutveckling i kosmetikabolaget Oriflame som släppte en sämre rapport än väntat och av telekomföretaget Telecom Italia, vars obligationer sjönk efter att riskkapitalbolaget KKR lagt ett bud på bolaget. Fonderna gynnades av en stark utveckling i Ford och AIG som köpte tillbaka utgivna obligationer i förtid.

Simplicity Likviditet

per 2021.11.30
 • Avkastning YTD 0,55%
 • Yield efter avgifter: 0,20-0,30%
 • Ränteduration: 0,19 år
 • Kreditduration: 1,29 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2021.11.30
 • Avkastning YTD 3,08%
 • Yield efter avgifter: 1,50-1,60%
 • Ränteduration: 1,13 år
 • Kreditduration: 3,42 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2021.11.30
 • Avkastning YTD 3,10%
 • Yield efter avgifter: 1,80-1,90%
 • Ränteduration: 1,99 år
 • Kreditduration: 3,59 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2021.11.30
 • Avkastning YTD 6,37%
 • Yield efter avgifter: 3,20-3,30 %
 • Ränteduration: 1,59 år
 • Kreditduration: 3,52 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023