Lägesrapport räntefonder

Förvaltarkommentar Maj 2021

Under maj har det varit stort fokus på de fortsatta ekonomiska stimulanser som planeras i framför allt USA. President Biden lade fram ett förslag som om det godkänns, skulle innebära att statens totala budget kommer uppgå till 6000 miljarder dollar under 2022. Det skulle också medföra det största budgetunderskottet i USA sedan andra världskriget. Prognoserna vilar på antaganden om fortsatt låg inflation och låga räntor, vilket kan ifrågasättas då vi den senaste tiden fått en del signaler om ett stigande inflationstryck. Budgetförslaget skall, som vi tidigare skrivit om, till viss del även finansieras av höjda skatter vilket verkar vara något som även andra politiker runt om i världen sneglar på. Bland annat skrev den svenska finansministern, Magdalena Andersson, på DN Debatt att hon vill införa en ”miljonärsskatt” som undantar fastigheter. Utspelet mötte omgående massiv kritik från såväl näringsliv som från politiskt håll och just nu förefaller stödet för detta förslag vara lågt. Marknadens fokus växlade mellan bättre tillväxtutsikter å enda sidan och stigande inflationsoro å andra sidan men till slut blev det ännu en positiv börsmånad med stigande kurser på de flesta börser. Den tekniktunga Nasdaqbörsen som är känslig för stigande räntor föll dock tillbaka något.

Från den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, kom det lite blandade signaler om penningpolitikens framtida utveckling. Det förefaller som att det framför allt finns lite olika uppfattning bland direktionsmedlemmarna om hur och när man skall trappa ned på sina stora tillgångsköp och vi räknar med att detta kommer vara en återkommande diskussion under året. Fed förefaller dock vara mindre oroade över den senaste tidens stigande inflation då de verkar vara av uppfattningen att den är tillfällig. Protokollet från ECB:s aprilmöte bekräftade bilden av att de kommer ligga still och att målet är att bibehålla de finansiella förutsättningarna. De pekade även på det faktum att obligationsräntorna stigit trots insatserna från ECB:s sida med syfte att isolera de europeiska räntorna från den globala ränteuppgången.

Slutsatsen är att ECB kommer hålla sina styrräntor och tillgångsköp på oförändrade nivåer. I Sverige presenterade Riksbanken sin stabilitetsrapport i vilken de bland annat diskuterar den svenska företagsobligationsmarknaden där de anser att det finns brister i transparens och likviditet.

Trenden med goda företagsresultat höll i sig under månaden och bekräftade bilden om att de flesta företag har klarat av att hantera Corona-krisen på ett bra sätt. Från bilindustrin kom signaler om att den rådande komponentbristen består och vissa bedömare räknar med att den kan hålla i sig under innevarande år och en bit in i nästa. I Sverige lade regeringen fram ett förslag på en ny bankskatt vilket fick de svenska bankaktierna att sjunka i värde medan bankernas obligationer inte påverkades i någon nämnvärd omfattning. Aktiviteten bland de svenska nischbankerna var hög då Nordax höjde sitt bud på Bank Norwegian och Resurs Holding meddelade att de skall dela ut dotterbolaget Solid Finans till sina aktieägare.

I primärmarknaden var det full fart med nya transaktioner i många bolag inom olika branscher. Simplicity deltog bland annat i emissioner i investmentbolaget Storskogen, spelutvecklaren Stillfront och industribolaget Nibe.

Understödda av de starka företagsresultaten och en fortsatt hög riskaptit utvecklades kreditmarknaden positivt och samtliga fonder hade en god utveckling under månaden. Simplicity Likviditet gick upp med 0,05% medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,29%, 0,28% respektive 0,48%.

Simplicity Likviditet

per 2021.05.31
 • Avkastning YTD 0.37%
 • Yield efter avgifter: 0.30-0.40%
 • Ränteduration: 0.17 år
 • Kreditduration: 1.42 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2021.05.31
 • Avkastning YTD 2.00%
 • Yield efter avgifter: 1.60-1.70%
 • Ränteduration: 1.13 år
 • Kreditduration: 3.26 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

Avkastning per 2021.05.31
 • Avkastning YTD 2.31%
 • Yield efter avgifter: 2.10-2.20%
 • Ränteduration: 2.66 år
 • Kreditduration: 3.51 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

Avkastning per 2021.04.30
 • Avkastning YTD 3.72%
 • Yield efter avgifter: 3.10-3.20 %
 • Ränteduration: 1.59 år
 • Kreditduration: 3.49 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023