Lägesrapport räntefonder

Förvaltarkommentar Mars 2021

Under mars klubbade den amerikanska kongressen slutligen igenom det finanspolitiska stödpaketet om 1900 miljarder dollar. Paketet innehåller utöver utökat arbetslöshetsunderstöd, satsningar på vaccin och smittspårning samt stöd till delstater och småföretagare också direktutbetalningar till hundratals miljoner amerikaner på upp till 1400 dollar per person. Förhoppningarna är att stödåtgärderna skall bidra till att få fart på den amerikanska ekonomin igen efter Coronakrisen. De demokratiska politikerna planerar också för ytterligare stimulanser genom stora satsningar på infrastruktur och utökad välfärd. Då de här åtgärderna förväntas finansieras via höjda skatter kommer de med stor sannolikhet bli svårare att genomföra.

Flera fordonstillverkare, varnade under månaden för att brist på halvledare kan leda till produktionsstörningar. Den svenska lastbilstillverkaren AB Volvo kommer införa produktionsstopp under våren på grund av denna komponentbrist och tvingades av denna anledning utfärda en vinstvarning. Den globala containertrafiken drabbades av en allvarlig störning då ett gigantiskt containerfartyg gick på grund i Suezkanalen och spärrade denna för all trafik under nästan en veckas tid. Även om fartyget kunde dras loss till slut orsakade incidenten stora förseningar i varuleveranser och en ordentlig uppgång i fraktraterna.

Ränteutvecklingen var i fortsatt fokus då de långa obligationsräntorna i USA fortsatte att stiga. Ränteuppgången kan till viss del förklaras av att investerare diskonterar en återhämtning i ekonomin vilket i sin tur skulle vara positivt för aktiemarknaden. Under månaden steg de flesta internationella börser med undantag för den teknologitunga Nasdaqbörsen som tyngdes av de högre räntorna. Den amerikanska centralbanken Fed, gjorde som förväntat ingen förändring av vare sig sin styrränta eller nivån på sina tillgångsköp. Det är dock intressant att notera att sju av 18 Fed-ledamöter räknar med åtminstone en räntehöjning innan utgången av 2023 och att fyra av dem tror på en räntehöjning redan nästa år. Fed-chefen Jerome Powell tonade dock ned betydelsen av individuella ränteprognoser och underströk att alla ledamöter står bakom Feds penningpolitiska ramverk.

Vid ett anförande i slutet av mars sade Powell även att Fed kommer att vänta med att dra tillbaka stimulanserna tills ekonomin nästan återhämtat sig. I Europa meddelade ECB att de kommer öka takten i sina tillgångsköp vilket skulle kunna tolkas som en åtgärd för att hindra långräntorna från att stiga för mycket.

I kreditmarknaden var aktiviteten hög och ett stort antal bolag valde att ge ut nya obligationer. Även om riskviljan var fortsatt god kunde en viss tveksamhet märkas och några bolag valde också att dra tillbaka sina transaktioner efter svagt intresse från investerarna. Simplicity deltog bland annat i nyemissioner i IT-bolaget Duett, försäkringsbolaget Gjensidige och i bilservicebolaget Mekonomen.  I fastighetssektorn var det hög aktivitet och utöver ett antal obligationsemissioner så annonserades även ett antal strukturaffärer där Corems bud på Klövern var den som tilldrog sig störst intresse. Om den föreslagna affären genomförs, skapas ett betydligt större bolag med en mer väldiversifierad portfölj vilket i sin tur kan leda till betydande synergieffekter. Klöverns och Corems huvudägare, Rutger Arnhult valdes även till styrelseordförande i Castellum där han är största ägare. Valet ledde till kritik från vissa investerare som menar att det kan uppstå intressekonflikter givet Arnhults engagemang i konkurrerande bolag men har samtidigt lett till spekulationer om ytterligare strukturaffärer mellan bolagen.

Samtliga Simplicitys räntefonder steg under månaden understödda av en god utveckling i den nordiska kreditmarknaden. Simplicity Likviditet gick upp med med 0,04% medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,52%, 0,63% respektive 0,84%.

Simplicity Likviditet

per 2021.03.31
 • Avkastning YTD 0.26%
 • Yield efter avgifter: 0.30-0.40%
 • Ränteduration: 0.20 år
 • Kreditduration: 1.32 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2021.03.31
 • Avkastning YTD 1.32%
 • Yield efter avgifter: 1.90-2.00%
 • Ränteduration: 1.19 år
 • Kreditduration: 3.34 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

Avkastning per 2021.03.31
 • Avkastning YTD 1.22%
 • Yield efter avgifter: 2.40-2.50%
 • Ränteduration: 2.69 år
 • Kreditduration: 3.58 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

Avkastning per 2021.03.31
 • Avkastning YTD 2.40%
 • Yield efter avgifter: 3.20-3.30 %
 • Ränteduration: 1.41 år
 • Kreditduration: 3.62 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023