Simplicity Likviditet

Ta del av vår informationsvideo för Simplicity Likviditet (4min).

Mer information om fonden:

Fondfaktablad KIID

Copyright Simplicity AB 2023