Aktiebrev per 30/4

Marknadskommentar

 • En ovanligt stark rapportsäsong har inletts och får oron för en avmattning i ekonomin att se överdriven ut. Ordet ”stabilt” har trendat bland VD-orden. Har investerare underskattat aktier som inflationshedge? 
 • Kineserna shoppar loss och ger stöd åt den globala tillväxten. Kinas BNP var högre än väntat under årets första kvartal tack vare hög privatkonsumtion.
 • Bankoron lättade efter förra månadens bankkollapser som mer och mer ses som isolerade händelser. Med volatilitetsindexet VIX på lägsta nivån sedan slutet av 2021 förefaller en bankkris föga trolig. 
 • OPEC+ meddelade att man sänker sin produktion. Oljepriset steg på beskedet men föll tillbaka med stundande lågkonjunktur och fortsatta räntehöjningar som vanliga motiveringar bakom. 
 • USA:s inflation sjönk men inte tillräckligt för att rubba Fed:s räntehöjning nästa månad, särskilt med tanke på att medianlönen steg med 6,1% under första kvartalet mot ett år tidigare.  
 • Svensk inflation låg något högre än väntat i mars och Riksbanken höjde som väntat med 50 punkter till 3,5%. Två ledamöter föredrog en mindre höjning, vilket försvagade kronan.  

Utveckling i fonderna

 • Urstark rapportering från verkstäderna när Volvo och Atlas Copco släppte kanonrapporter. Proppen ur efter att diverse komponentbrister nu har rättat till sig och orderhögen betats av. Volvo levererade ett rekordkvartal med både högre leveranser och orderingång än väntat samtidigt som efterfrågan är intakt framåt. ABB dubblade målet för försäljningstillväxten till 10%.  
 • Alla nordiska storbanker (SEB, Nordea, Handelsbanken, Swedbank, DNB och Danske Bank) rapporterade starkt och bidrog till bra månad för Simplicity Norden och Simplicity Sverige. Bland annat höga räntenetton och låga kreditförluster låg bakom att förväntningarna slogs med råge.  
 • Utvecklingen för Simplicity Fastigheters innehav var till mestadels positiv. Atrium Ljungberg var tidig i rapportledet och aktien steg tvåsiffrigt när bolaget imponerade med stabila finanser, bra kostnadskontroll och driftnettomarginal.  
 • Omvända vinstvarningar från AAK, Biogaia, Kempower och Novo Nordisk lyfte aktierna och gynnade Simplicity Norden, Simplicity Sverige, Simplicity Småbolag Sverige samt Simplicity Green Impact. 
 • Kempower, en finsk tillverkare av laddstationer för bland annat elbilar, steg kraftigt i Simplicity Norden och Simplicity Green Impact efter höjda finansiella mål samt en rapport i linje med sin omvända vinstvarning. 
 • I gott sällskap med nämnda Kempower steg Ecopro med över 30% i Simplicity Green Impact. Ecopro var den aktie som steg mest av alla globalt under årets första kvartal.  

 • SSAB lyckades öka försäljningen samtidigt som analytikerna förväntade en minskning. Därmed höll också resultatet sig på rätt sida förväntningarna, och efterfrågan bedöms som stabil.  
 • Ependion, tidigare, Beijer Electronics, ökade försäljningen med 42% mot föregående år. ”Stabil efterfrågan” även här och dessutom positiv effekt från prisökningar. 
 • Bolag inom halvledarbranschen föll under månaden efter signaler om osäker efterfrågan från världens största chip-producent TSMC. I Simplicity Småbolag Global föll Cirrus Logic, Melexis, Fabrinet och Sanmina på temat. Har marknaden förbisett att den sjunkande efterfrågan redan är inprisad? 
 • Även om bankoron sjönk under månaden värderades regionala banker i USA ner och tyngde Simplicity Småbolag Global. Flera av fondens bankinnehav släppte dock stabila rapporter under april.
 • De byggrelaterade bolagen bidrog positivt i Simplicity Småbolag Global då särskilt Simpson Manufacturing steg på stark rapport.  

Större förändringar i portföljerna 

 • Ericsson är nu tillräckligt billig för att platsa som innehav i Simplicity Sverige som tog in aktien under månaden.  
 • Innehaven i hälsovårdsbolag ökade i både Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige. Den förstnämnda ökade i Arjo och båda ökade i Getinge och Biogaia.  
 • Byggbolagen Skanska och JM lämnades helt i Simplicity Småbolag Sverige inför bolagens osäkra rapporter. 
 • De amerikanska bankerna i Simplicity Småbolag Global såldes av brett. Risken har ökat och framtidsutsikterna försämrats. Sektorns vikt minskade totalt med 7 procentenheter under månaden. Fonden ökade främst brett i befintliga innehav, särskilt i kapitalförvaltaren Federated Hermes.  
 • Schneider Electric som producerar utrustning och system för kraftdistribution och automation är nytt större innehav i Simplicity Green Impact.  

Simplicity Norden

Avkastning per 2023.04.30
 • 3,4%
 • 1,4%
 • -0,2%
 • ,6%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2023.04.30
 • 2,7%
 • ,8%
 • -0,7%
 • ,4%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2023.04.30
 • -1,1%
 • 0,0%
 • -9,2%
 • 6,1%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2023.04.30
 • -2,6%
 • -4,0%
 • 0,2%
 • 0,6%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2023.04.30
 • 3,2%
 • -14,3%
 • -27,6%
 • -5,0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Avkastning per 2023.04.30
 • %
 • %
 • %
 • %
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Våra aktiefonder

Vi erbjuder sex aktieportföljer samt en blandfond som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riskjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på den makroekonomiska utvecklingen.

Önskar du ta del av våra månatliga nyhetsbrev?

Den inledande vardagen i varje ny månad sänder vi ut marknadskommentarer samt förvaltarnas summering av den gångna månadens mest betydande händelser:

 • Lägesrapporten: övergripande marknadskommentarer och sammanfattning av månadsutvecklingen i räntefonderna och aktiefonderna
 • Räntebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen i räntefonderna
 • Aktiebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen aktiefonderna

Vänligen ange Namn och E-post och vilket/vilka nyhetsbrev som önskas så är du med i våra utskick.

  Vilket nyhetsbrev önskas?


  Önskas information om en speciell fond?

  Hantering av personuppgifter
  Jag samtycker till att Simplicity hanterar de uppgifter som jag lämnat i formuläret, i syfte att skicka mig information och nyheter enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken i sidfoten eller kontakta oss via kundservice@simplicity.se. För mer information om Simplicitys personuppgiftspolicy besök: https://www.simplicity.se/om-oss/legal-information

  Copyright Simplicity AB 2023