Aktiebrev

per 2023.08.31

Aktiebrev per 31/8

Marknadskommentar

 • Oron för Kinas ekonomi intensifierades med en svag importsiffra och fördjupad fastighetskris. Som åtgärd sänkte landets centralbank styrräntan på korta och medellånga lån under månaden.
 • Kinas problem har samtidigt en positiv aspekt då deflation i “världens fabrik” kan lätta inflationen i omvärlden.
 • Amerikanska långräntor nådde nya höjder då Fed-ledamöter uttalade sig i termer om att det är en bit kvar.
 • Samtidigt bjöd centralbankskonferensen i Jackson Hole på citat för både hökar och duvor med en försiktigt positiv aktiemarknadsreaktion till följd.
 • En superstark rapport från Nvidia (innehav i Simplicity Green Impact) vittnade om att efterfrågan på AI-relaterad hårdvara redan ökat dramatiskt.

Simplicity Norden

Utveckling

Fonden sidsteppade under ännu en månad med spretig utveckling bland börsbolagen. Novo Nordisk rusade efter positiva studieresultat för fetmaläkemedlet Wegovy som visade positiva effekter även på hjärtsvikt. Fondens banker fortsatte utvecklas väl, precis som förra månaden. Denna gång var det Ringkjöbing Landbobank och Sydbank som rapporterade starkare siffror än väntat.

Större innehavsförändringar

Portföljen var relativt stabil under månaden. Försäljningar av Genmab och TietoEvry gav plats för ökad vikt i Kone och Novo Nordisk.

 

Avkastning per 2023.08.31
 • 0,0%
 • 0,1%
 • 6,0%
 • 3,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Utveckling

Fonden föll men höll samtidigt emot bra under en svag månad för svenska aktier. Precis som förra månaden låg fondens banker bland toppinnehaven, då både Nordea och Swedbank steg något. Konsumentbolagen AAK och Axfood dämpade också fallet i linje med sin stabila karaktär.

Större innehavsförändringar 

Flera större innehav lämnades under månaden, däribland materialbolagen Hexpol och SSAB. Även Hexagon och Loomis såldes av helt. Ökningar skedde främst i industribolag som ABB, Epiroc och Assa Abloy.

 

Avkastning per 2023.08.31
 • -2,7%
 • -2,2%
 • 5,4%
 • 3,4%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Utveckling

Fonden sjönk med marknaden under en svag börsmånad för svenska småbolag. Bland sektorerna fanns få undantag till nedgången, men fondens dagligvarubolag steg något, drivet av AAK, Axfood och Scandi Standard. Innehaven Hemnet och Munters, båda bland börsens bättre aktier i år, fortsatte utvecklas fint efter höjd riktkurs för Hemnet och indikationer på fortsatt hög efterfrågan för Munters.

Större innehavsförändringar 

Teknikbolag och materialbolag minskade i portföljen och industribolag och konsumentbolag ökade. Större försäljningar och köp skedde i Hexpol, SSAB och NCAB Group respektive Husqvarna, SKF och Axfood.

 

Avkastning per 2023.08.31
 • -4,7%
 • -9,1%
 • -9,8%
 • -6,5%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Utveckling

Fonden utvecklades mycket bra under en månad med svagt positiv utveckling för marknaden. E.L.F. Beauty släppte ännu en rapport som långt överträffade förväntningarna. Hudvårds- och kosmetikabolaget tar marknadsandelar som på löpande band. Under de senaste 18 kvartalen har bolaget haft en årlig tillväxt på över 20% i snitt. Fondens amerikanska installationsbolag, så som Comfort Systems USA, Emcor och MYR Group, steg med stabil efterfrågan i ryggen trots vikande konjunktur.

Större innehavsförändringar 

I portföljen minskade producenter av teknisk utrustning något, främst genom att CTS Corp. lämnades. Boise Cascade, en producent av byggvaror i trä, köptes under månaden. Fonden har nu 11 innehav med koppling till material eller byggindustrin.

 

Avkastning per 2023.08.31
 • 1,8%
 • 8,6%
 • 10,6%
 • 12,5%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Utveckling

Eastnine var fondens största glädjeämne under en generellt ganska tuff månad för aktier generellt. Bolaget som äger fastigheter i Baltikum och Polen slutförde under månaden försäljningen av dess innehav i ett ryskt modebolag. Fondens största innehav, Balder, steg också i augusti. Marknaden verkar gilla att bolagets VD och grundare Erik Selin öppnade för en framtida uppdelning av verksamheten.

Större innehavsförändringar 

Portföljen var stabil under månaden med största förändring att vikten i SBB minskade ytterligare till ca 0,8%.

 

Avkastning per 2023.08.31
 • -2,5%
 • 12,1%
 • -16,5%
 • -10,1%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Utveckling

Den spretiga utvecklingen bland innehaven fortsatte i augusti. Array Technologies, producent av solföljare för solcellspaneler, rapporterade resultat och försäljning långt över förväntningarna och steg mest i fonden under månaden. Bolaget var ett undantag till den negativa utvecklingen för bolag med koppling till förnybar energi, som generellt haft svårt att leva upp till förväntningarna i år. Att fonden haft en relativt begränsad exponering mot denna typ av bolag (ca 9% av fonden vid månadsskiftet) visar på fördelen med att ha en bredare hållbarhetsportfölj.

Större innehavsförändringar 

Impax Asset Management och Bakkafrost var bland innehaven som fick lämna portföljen under månaden samtidigt som köp främst gjordes brett i befintliga innehav. Nvidia är fortsatt fondens största innehav.

 

Avkastning per 2023.08.31
 • 0,1%
 • 6,3%
 • 6,8%
 • 17,3%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Önskar du ta del av våra månatliga nyhetsbrev?

Den inledande vardagen i varje ny månad sänder vi ut marknadskommentarer samt förvaltarnas summering av den gångna månadens mest betydande händelser:

 • Lägesrapporten: övergripande marknadskommentarer och sammanfattning av månadsutvecklingen i räntefonderna och aktiefonderna
 • Räntebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen i räntefonderna
 • Aktiebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen aktiefonderna

Vänligen ange Namn och E-post och vilket/vilka nyhetsbrev som önskas så är du med i våra utskick.

  Vilket nyhetsbrev önskas?


  Önskas information om en speciell fond?

  Hantering av personuppgifter
  Jag samtycker till att Simplicity hanterar de uppgifter som jag lämnat i formuläret, i syfte att skicka mig information och nyheter enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken i sidfoten eller kontakta oss via kundservice@simplicity.se. För mer information om Simplicitys personuppgiftspolicy besök: https://www.simplicity.se/om-oss/legal-information

  Våra aktiefonder

  Vi erbjuder sex aktieportföljer samt en blandfond som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riskjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på den makroekonomiska utvecklingen.

  Copyright Simplicity AB 2023