Aktiebrev per 31/7

Marknadskommentar

 • Fed och ECB levererade väntade höjningar med 25 punkter men kommentarerna om vad som väntar var av större intresse. Båda centralbankerna lyckades balansera mellan “inte över än” och “vi får se” i sina budskap om framtiden.
 • Samtidigt var inflationsnyheterna blandade. Som exempel sjönk den amerikanska inflationen till lägsta nivån på 2 år men envisa löneökningar håller inflationstrycket uppe.
 • Kinas ekonomi var fortsatt ett orosmoln. Senaste exportsiffran visade lägsta ökningen sedan pandemins utbrott. Staten lovar dock stöd på olika, om än vaga, sätt.
 • Rapportperioden vittnade om ytterligare ett fint kvartal men tongångarna framåt var mer negativa än vad marknaden hade hoppats på.

Simplicity Norden

Utveckling

Fonden sjönk något under en spretig månad präglad av rapportsäsongen. Utvecklingen i bankerna var positiv, liksom faktumet att fonden har övervikt i sektorn som steg under en svag börsmånad. Stigande räntenetto är fortfarande drivande bakom bankernas vinstökningar. Jämfört med motsvarande kvartal förra året ökade SEB sitt rörelseresultat med hela 67% och var tillsammans med Swedbank och DNB bland fondens bättre innehav under månaden.

Större innehavsförändringar

Liksom förra månaden minskade vikten i hälsovårdsbolag, denna gång genom att AstraZeneca och Novo Nordisk reducerades från höga nivåer.

 

Avkastning per 2023.07.31
 • -1,4%
 • -0,7%
 • 5,0%
 • 3,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Utveckling

Fonden sjönk under en spretig månad. Blankningsfirman Viceroy hittade en ny svensk hackkyckling i Hexagon som också sjönk efter att bolaget rapporterat ett svagt operativt kassaflöde. Samtidigt gick fondens storbanker SEB, Swedbank och Handelsbanken starkt då ett stigande räntenetto återigen drev lönsamheten högre än väntat under det senaste kvartalet.

Större innehavsförändringar 

Innehavet i AstraZeneca reducerades och Sampo lämnades helt. Största innehavsökningen var i SSAB, nu med en vikt på 1,6%.

 

Avkastning per 2023.07.31
 • -1,0%
 • -2,0%
 • 4,1%
 • 6,2%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Utveckling

Fonden tyngdes av negativ utveckling för rapporterande innehav. SSAB, ett av fondens största innehav under året, sjönk kraftigt efter att resultatet landat under förväntningarna. Samtidigt var bolagets framtidsutsikter mer positiva än tidigare. Även Indutrade värderades ner i en förefallande stor kursreaktion på en rapport som var i linje med förväntningarna. Fondens finansaktier utvecklades dock positivt. Avanza, Nordnet och Collector rapporterade fortsatta vinstökningar och steg mellan 8 och 17%.

Större innehavsförändringar 

IT-sektorn viktades ner då Addnode och Proact IT lämnades och Mycronic reducerades. Största innehavsökningen skedde i Hemnet, ett nytt topp 10 innehav.

 

Avkastning per 2023.07.31
 • -3,4%
 • -7,5%
 • -10,4%
 • -1,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Utveckling

Fonden sjönk under en månad med spretig utveckling bland rapporterande innehav. Den norska varuhuskedjan Europris ökade försäljningen men sjunkande marginaler, i linje med förväntningarna, sänkte aktien. Bravida hade en liknande utveckling samtidigt som utsikterna för projekt kopplad till nyproduktion försämrats. I USA råder dock motsatta förhållandet vilket gynnade både Simpson Manufacturing, producent av byggnadsmaterial, och Emcor Group, installationsbolag, som båda var bland fondens bästa innehav under månaden.

Större innehavsförändringar 

Vikten i Bravida halverades till ca 0,8% och Raito Kogyo lämnades helt. Vikten ökade i Extreme Networks och F.C.C Co., en japansk producent av kopplingar till motorcyklar och bilar.

 

Avkastning per 2023.07.31
 • -0,7%
 • 9,9%
 • 9,9%
 • 10,5%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Utveckling

Fonden steg kraftigt och brett med flera större uppgångar bland fondens innehav. Balder steg med 25%. Värdeförändringar tyngde som väntat fastighetsbolagens resultat men samtidigt var förvaltningsresultaten stabila på liknande nivåer som i fjol och hyresintäkter ökade generellt. Enligt Castellums VD fanns inga behov av ytterligare avyttringar inom närmaste tiden. En positiv signal då fokus i sektorn under den senaste tiden handlat mycket om belåningsgraden.

Större innehavsförändringar 

Entra, norskt fastighetsbolag med fokus på kontor, togs in i portföljen under månaden.

 

Avkastning per 2023.07.31
 • 11,0%
 • -2,9%
 • -18,6%
 • -7,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Utveckling

Fonden sjönk under en månad med spretig utveckling bland innehaven. Kvartalsrapporter låg bakom de flesta större rörelser, bland annat för Kempower som gav en omvänd vinstvarning och höjde prognosen för helåret. Det finska bolaget producerar laddare till elfordon. Badger Meter, producent av mät- och kontrollutrustning för flöden, slog förväntningarna och steg tvåsiffrigt.

 

Större innehavsförändringar 

Agilent Technologies och Gecina lämnades till fördel för ovan nämnda Badger Meter samt Sims Ltd, en australisk återvinnare av metall.

 

Avkastning per 2023.07.31
 • -0,9%
 • 11,3%
 • 10,0%
 • 17,1%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Önskar du ta del av våra månatliga nyhetsbrev?

Den inledande vardagen i varje ny månad sänder vi ut marknadskommentarer samt förvaltarnas summering av den gångna månadens mest betydande händelser:

 • Lägesrapporten: övergripande marknadskommentarer och sammanfattning av månadsutvecklingen i räntefonderna och aktiefonderna
 • Räntebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen i räntefonderna
 • Aktiebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen aktiefonderna

Vänligen ange Namn och E-post och vilket/vilka nyhetsbrev som önskas så är du med i våra utskick.

  Vilket nyhetsbrev önskas?


  Önskas information om en speciell fond?

  Hantering av personuppgifter
  Jag samtycker till att Simplicity hanterar de uppgifter som jag lämnat i formuläret, i syfte att skicka mig information och nyheter enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken i sidfoten eller kontakta oss via kundservice@simplicity.se. För mer information om Simplicitys personuppgiftspolicy besök: https://www.simplicity.se/om-oss/legal-information

  Våra aktiefonder

  Vi erbjuder sex aktieportföljer samt en blandfond som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riskjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på den makroekonomiska utvecklingen.

  Copyright Simplicity AB 2023