Aktiebrev per 30/6

Marknadskommentar

 • Inflationen sjönk på flera håll, bland annat i USA där den senaste siffran låg på 4,0% över 12 månader. Fokus har dock mer och mer börjat riktas mot faktorer för inflationstrycket som var fortsatt högt i Europa och USA.
 • Som exempel verkar räntehöjningarna inte bita på den amerikanska jobbmarknaden som överraskade med fler nya jobb och vakanser än väntat.
 • Centralbankerna är inte nöjda med utvecklingen och ECB, Riksbanken, med flera, höjde styrräntor och signalerade att fler höjningar är att vänta.
 • Utöver inflationen har Riksbanken dessutom två problem som vill dra räntan åt olika håll; en svag utveckling för kronan och en högt belånad fastighetssektor.
 • Kinas ekonomi verkar ha fått grus i maskineriet. Aktiviteten i landets tillverkningssektor och tjänstesektor försvagades och senaste export- och importsiffrorna har båda sjunkit.
 • Wagnergruppens myteri i Ryssland fick en snabb och stillsam lösning utan större marknadsrörelser som följd. Utvecklingen kan framförallt ses som en framgång för Ukraina i kriget.

Simplicity Norden

Utveckling

Verkstadsbolag och banker drev fonden högre under månaden. Danske Banks nya strategiplan och finansiella mål gillades av både analytikerkåren och marknaden som värderade upp aktien med 18%. Dessutom återupptar banken utdelningar och bedömer att målen för 2023 kommer slås. Det rullar på bra för Volvo och DSV som båda steg efter höjda riktkurser under månaden, liksom Sandvik som också steg när storägaren Industrivärden ökade sitt innehav i aktien i början av juni.

Större innehavsförändringar

De största förändringarna i portföljen vara att innehaven i hälsovårdsbolagen SOBI och Orion minskade något. Förändringen var dock liten, totalt ca 1,4 procentenheter.

 

Avkastning per 2023.06.30
 • 1,5%
 • 4,2%
 • 10,5%
 • 5,4%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Utveckling

Fondens avkastning under månaden drevs av banker och verkstadsbolag. Analytiker på Barclays, med flera, ställde sig positiva till nordiska banker generellt och pekade på att oron för bankernas fastighetsexponering är mer än inprisad samtidigt som lönsamheten är imponerande. Innehaven Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken steg som följd. Även fondens verkstadsbolag imponerade med höjda riktkurser för Volvo, Sandvik och ABB. H&M steg kraftigt efter att kvartalsrapporten visat klart lägre vinsttapp än väntat samtidigt som företagets höga varulager sjunkit.

Större innehavsförändringar 

I portföljen fortsatte industribolagen att öka, med vind i ryggen från en motståndskraftig ekonomi. Vikten ökade något i Volvo och Indutrade och Bufab togs in till 2% respektive 1%. Köpen finansierades av att SOBI lämnades helt.

 

Avkastning per 2023.06.30
 • 1,4%
 • 1,7%
 • 11,1%
 • 7,3%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Utveckling

SSAB som tillhört fondens största innehav under hela året fortsatte utvecklas starkt. Bolaget imponerar med låga kostnader som håller uppe resultatet trots lågt stålpris och investeringar i miljövänlig produktionsteknologi. Även Mycronic steg tvåsiffrigt under månaden. Efterfrågan på bolagets maskritare till halvledarproduktion är fortsatt god och bolaget fick en ny större order i juni.

Större innehavsförändringar 

SOBI lämnades helt under månaden till fördel för industribolagen Indutrade och Bufab.

 

Avkastning per 2023.06.30
 • -1,3%
 • -5,3%
 • -0,3%
 • 1,5%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Utveckling

Fonden utvecklades starkt med flera stora kursuppgångar bland innehaven. Bristen på enfamiljshus är fortfarande stor i USA och håller uppe efterfrågan för fondens husbyggare trots hög räntemiljö. Meritage Homes, Installed Building Products, UFP Industrials, GMS, Simpson Manufacturing och Taylor Morrison Home steg på temat. Fondens koreanska klädtillverkare Youngone steg med över 40% då efterfrågan på kläder för aktiv livsstil är överraskande hög. Bolaget tillverkar kläder för bland annat North Face och Lululemon.

Större innehavsförändringar 

Ytterligare två amerikanska banker lämnades under månaden. Sektorns vikt är nu ca 5,5%, att jämföra med 21,5% vid början av året. Istället köptes främst Franklin Electric, tillverkare av elmotorer, och Extreme Networks, verksamt inom molnbaserade nätverkslösningar för AI och maskininlärning.

 

Avkastning per 2023.06.30
 • 7,4%
 • 7,8%
 • 21,6%
 • 11,3%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Utveckling

Fastighetsaktier återhämtade sig under månaden. Under månaden ställde sig analytikerna mer positiva till sektorn efter den senaste tidens nedvärderingar. Balder och Pandox var bland fondens största bidragsgivare efter nya köprekar. Även utvecklingen i SBB var positiv. Bolaget har bytt VD och lockat köpintresse från bland annat Brookfield och Balder.

Större innehavsförändringar 

Vikten ökade något i JM och Balder samtidigt som vikten sjönk något i NP3, Corem och Kojamo.

 

Avkastning per 2023.06.30
 • 3,6%
 • -9,7%
 • -12,8%
 • -16,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Utveckling

Fondens hade hög avkastning i juni, bland annat tack vare hög amerikansk efterfrågan för enfamiljshus. Byggstarter ökade med hela 22% i maj och är nu på högsta nivån på drygt ett år. Fondens innehav TopBuild, Meritage Homes, KB Homes och Installed Building Products steg på temat. Även Jabil, kontraktstillverkare av allt från förpackningar till teknisk utrustning, steg kraftigt efter att bolagets helårsprognos höjts i samband med att kvartalsrapporten för Q3 överträffat förväntningarna.

Större innehavsförändringar 

Hella, Valeo och Plastic Omnium, alla underleverantörer till bilindustrin, lämnades helt. Ansys, en amerikansk mjukvaruutvecklare för effektivisering och optimeringsanalys, togs in i portföljen, liksom australiska Brambles, ett av världens mest hållbara logistikbolag.

 

Avkastning per 2023.06.30
 • 7,1%
 • 8,4%
 • 17,1%
 • 18,1%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Önskar du ta del av våra månatliga nyhetsbrev?

Den inledande vardagen i varje ny månad sänder vi ut marknadskommentarer samt förvaltarnas summering av den gångna månadens mest betydande händelser:

 • Lägesrapporten: övergripande marknadskommentarer och sammanfattning av månadsutvecklingen i räntefonderna och aktiefonderna
 • Räntebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen i räntefonderna
 • Aktiebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen aktiefonderna

Vänligen ange Namn och E-post och vilket/vilka nyhetsbrev som önskas så är du med i våra utskick.

  Vilket nyhetsbrev önskas?


  Önskas information om en speciell fond?

  Hantering av personuppgifter
  Jag samtycker till att Simplicity hanterar de uppgifter som jag lämnat i formuläret, i syfte att skicka mig information och nyheter enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken i sidfoten eller kontakta oss via kundservice@simplicity.se. För mer information om Simplicitys personuppgiftspolicy besök: https://www.simplicity.se/om-oss/legal-information

  Våra aktiefonder

  Vi erbjuder sex aktieportföljer samt en blandfond som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riskjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på den makroekonomiska utvecklingen.

  Copyright Simplicity AB 2023