Aktiebrev per 31/5

Marknadskommentar

 • Överraskande stark BNP-tillväxt i Sverige under första kvartalet, +0,6% mot kvartalet innan. 
 • Oro märktes kring USA:s skuldtak som fick lösning i slutet på månaden. 
 • Centralbanker som Fed och ECB fortsatte höja styrräntorna, men där Fed gav mjukare besked om framtiden. Penningpolitiken var i linje med förväntningarna och fick något mindre uppmärksamhet än tidigare. 
 • AI-boomen utkristalliserades med kraftigt höjda prognoser från hårdvaruproducenterna Nvidia och Marvell Technologies. Bolag som gynnas av AI på olika sätt steg. 
 • Svag makrostatistik noterades i Kina där industriproduktion, detaljhandel och PMI kom in under förväntningarna i maj. 

Simplicity Norden

Utveckling

Flera av fondens industribolag fortsatte utvecklas positivt, drivet av motståndskraftig ekonomi och AI. Bästa innehav under månaden var ABB som steg efter positiva rekar från analytikerna som ser fortsatt stark efterfrågan inom elektrifiering och automation. Även Atlas Copco hade en bra månad då bolaget förväntas gynnas av AI-utvecklingen då bolagets vakuumlösningar används vid produktion av halvledarkomponenter. Trelleborg fick också ett lyft efter att de presenterat höjda finansiella mål.

Större innehavsförändringar 

Råvarubolagen viktades ner genom minskad vikt i Boliden och avyttring av UPM-Kymmene.

 

Avkastning per 2023.05.31
 • -0,8%
 • -1,1%
 • 3,0%
 • 3,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Utveckling

Fondens bästa innehav under månaden var ABB som steg efter positiva rekar från analytikerna som ser fortsatt stark efterfrågan inom elektrifiering och automation. Aktien är också ett exempel på bolag som tros gynnas av AI-utvecklingen som fick ökat fokus under månaden. På samma tema steg även Atlas Copco då bolagets vakuumlösningar används vid produktion av halvledarkomponenter. Munters fortsatte sin tjurrusning efter nya höjda riktkurser för bolaget som också förväntas gynnas av AI-utvecklingen då bolagets klimatsystem används i datacenters och vid tillverkning av elektronik.

Större innehavsförändringar 

Verkstadsbolagen ökade brett, bland annat genom köp av Volvo, Atlas Copco, ABB, Sandvik och Beijer Ref. Boliden och Loomis minskade båda med en dryg procentenhet.

 

Avkastning per 2023.05.31
 • -2,4%
 • -2,0%
 • 1,1%
 • 5,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Utveckling

Fondens bästa innehav, under den spretiga maj-månaden, var Munters som fortsatte rusa efter flera höjda riktkurser för bolaget som också förväntas gynnas av AI-utvecklingen då bolagets klimatsystem används i datacenters och vid tillverkning av elektronik. Mycronic steg tvåsiffrigt och fick ny order från befintlig kund i Asien under månaden. Även Trelleborg bidrog positivt då bolagets höjda finansiella mål lyfte aktien.

Större innehavsförändringar 

Industribolagen ökade genom köp av bland annat Beijer Ref och Addtech. Vikten i SOBI minskade kraftigt till 1,5%.

 

Avkastning per 2023.05.31
 • -3,0%
 • -3,6%
 • -7,3%
 • 2,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Utveckling

Fonden gynnades också av höjda värderingar för AI-relaterade bolag. Belden som tillverkar nätverksutrustning för bland annat datacenter och industriell automation steg kraftigt liksom halvledarproducenterna Fabrinet, Vishay Intertechnology och CTS Corp och Diodes. Månadens största bidragsgivare var dock Stella-Jones, tillverkare av byggkomponenter i trä. Bolaget krossade förväntningarna för årets första kvartal och höjde prognosen för året till tonerna av höjda riktkurser från analytikerkåren. Innehavet steg tvåsiffrigt.

Större innehavsförändringar 

Vikten i amerikanska banker fortsatte minska under månaden liksom transportbolagen. Två amerikanska husbyggare togs in i portföljen: Meritage Homes och Taylor Morrison Home.

 

Avkastning per 2023.05.31
 • 3,0%
 • -3,2%
 • 6,0%
 • 3,6%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Utveckling

Nedgraderingen av SBB:s kreditbetyg utlöste ras i aktien och drog med sig hela fastighetssektorn i fallet. Som naturlig följd utvecklades fonden svagt under månaden. Marknaden är generellt fortsatt skeptisk till bolagens belåningsgrad.

Större innehavsförändringar 

Vikten ökade i Castellum som nu är fondens näst största innehav efter Sagax. Vikten i SBB kapades till 1,4%.

 

Avkastning per 2023.05.31
 • -15,5%
 • -22,5%
 • -36,3%
 • -19,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Utveckling

Årets starka utveckling fortsatte under månaden. Flera innehav med koppling till AI-utvecklingen rusade, däribland Nvidia som nu är fondens största innehav. Bolagets processorer är särskilt lämpade för generativ AI, som exempelvis ChatGPT. Flera andra innehav, så som ASM International, Flex och ON Semiconductor, steg på samma tema. Även svenska Munters rusade vidare efter flera höjda riktkurser för bolaget som också förväntas gynnas av AI-utvecklingen då bolagets klimatsystem används i datacenters och vid tillverkning av elektronik.

Större innehavsförändringar 

Producenter av teknisk hårdvara ökade med ca 5 procentenheter, delvis tack vare kursrusningar i flera tidigare innehav, och delvis tack vare köp av Halma PLC.

 

Avkastning per 2023.05.31
 • 4,8%
 • 3,8%
 • 4,7%
 • 10,3%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Önskar du ta del av våra månatliga nyhetsbrev?

Den inledande vardagen i varje ny månad sänder vi ut marknadskommentarer samt förvaltarnas summering av den gångna månadens mest betydande händelser:

 • Lägesrapporten: övergripande marknadskommentarer och sammanfattning av månadsutvecklingen i räntefonderna och aktiefonderna
 • Räntebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen i räntefonderna
 • Aktiebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen aktiefonderna

Vänligen ange Namn och E-post och vilket/vilka nyhetsbrev som önskas så är du med i våra utskick.

  Vilket nyhetsbrev önskas?


  Önskas information om en speciell fond?

  Hantering av personuppgifter
  Jag samtycker till att Simplicity hanterar de uppgifter som jag lämnat i formuläret, i syfte att skicka mig information och nyheter enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken i sidfoten eller kontakta oss via kundservice@simplicity.se. För mer information om Simplicitys personuppgiftspolicy besök: https://www.simplicity.se/om-oss/legal-information

  Våra aktiefonder

  Vi erbjuder sex aktieportföljer samt en blandfond som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riskjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på den makroekonomiska utvecklingen.

  Copyright Simplicity AB 2023