Aktiebrev

per 2023.11.30

Aktiebrev per 30/11

Marknadskommentar

 • Det rådde någon form av nirvana på finansmarknaderna i november, med stigande kurser på aktier, statsobligationer och företagskrediter. Bakom novemberrallyt låg den penningpolitiska utvecklingen.
 • I USA höll Fed styrräntan oförändrad och deras uttalanden tolkades som mjukare än tidigare. Svagare jobbsiffror spädde också på förväntningarna om att Fed har höjt klart.
 • Riksbanken höll också något överraskande räntan oförändrad men poängterade att man kanske höjer i februari istället. Höjer man inte nu gör man inte det nästa gång heller menar dock marknaden som nu prisar in sänkta räntor under 2024.
 • Inflationen fortsatte på rätt spår neråt. Euro-områdets inflation sjönk till 2,4%, lägre än väntat, USA:s gick ner till 3,2%, lägre än väntat, och i Sverige låg KPIF på 4,2%, lägre än väntat.
 • Dessutom fortsatte spotpriset på olja sjunka till lägsta nivån på 5 månader.
 • Julhandeln inleddes något svagare än väntat om man får tro tidiga indikatorer för både USA och Sverige under Black Friday-rean. Samtidigt verkar dock handlarna också varit mer försiktiga med sina prissänkningar än under förra året.
 • Räntekänsliga aktier, som högt belånade bolag och tillväxtbolag, utvecklades extra positivt under månaden.

Simplicity Norden

Utveckling

Fonden hängde med bra uppåt trots stor undervikt i fastighetsaktier och tillväxtaktier som rusade under månaden. Istället agerade de stora industribolagen draglok i portföljen. Volvo,  Assa Abloy,  ABB, Sandvik, Lifco, Trelleborg och Atlas Copco utvecklades alla bättre än marknaden som helhet. Den sistnämnda steg efter att en bra kvartalsrapport från slutet på oktober fått analytiker att höja estimaten för bolaget. Även fondens laxbolag, MOWI och Salmar, steg då analytiker ser bättre förutsättningar för laxförsäljningen nästa år.

Större innehavsförändringar

Vinsthemtagningning i pharmajättarna Novo Nordisk och AstraZeneca gjorde att hälsovårdssektorns vikt minskade till drygt 10% från tidigare 13%.  På köpsidan togs SCA in i portföljen under månaden.

Avkastning per 2023.11.30
 • 4,0%
 • 0,9%
 • 5,7%
 • 4,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Utveckling

Fonden steg kraftigt under månaden, drivet av fondens industribolag och sällanköpsbolag. De stora orderböckerna bådar gott för verkstadsbolag som Volvo, Atlas Copco, Sandvik och Assa Abloy som alla steg mer än index i november. Även Trelleborg utvecklades mycket positivt då bolagets verksamhetsförändringar mer och mer uppskattas av marknaden. Förändringarna innefattar större fokus på lönsammare nischområden samt lägre belåning. Bland sällanköpsbolagen i portföljen steg H&M mest, upp 15%.

Större innehavsförändringar 

Under månaden kapades vikten i AstraZeneca till 0,7% från tidigare 3,9% samtidigt som fastighetssektorn ökade genom köp av bland annat Sagax och Balder.

Avkastning per 2023.11.30
 • 8,0%
 • 5,0%
 • 7,1%
 • 8,6%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Utveckling

Fonden steg tvåsiffrigt under en mycket stark månad för många av innehaven. Fastighetsbolag steg med det lägre ränteläget, inte minst Balder som avkastade över 30%. På samma tema fortsatte Hemnet sin positiva trend och steg med över 20%. Aktien har nu stigit 91% i år. Trelleborg hade också en bra månad med en uppgång på 16%. Bolagets strukturella förändringar med större fokus på lönsammare nischområden samt lägre belåning vilket möjliggör framtida förvärv har börjat uppskattas av marknaden.

Större innehavsförändringar 

Fonden fortsatte öka i fastighetsbolagen som hade en minst sagt bra månad. Sagax och Wallenstam stod för största ökningarna i sektorn. Vikten i Skanska kapades till 0,7% från tidigare 3,8%.

 

Avkastning per 2023.11.30
 • 10,6%
 • 6,6%
 • -1,3%
 • -0,3%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Utveckling

Fonden hade en bra utveckling under månaden relativt sitt jämförelseindex. En stabil amerikansk husmarknad samt lägre räntenivåer bidrog till att fondens husbyggare och deras underleverantörer steg i portföljen. Taylor Morrison Home, Meritage Homes, Installed Building Products, Simpson Manufacturing, med flera, steg på temat. Dessutom fick ELF Beauty revansch för svagare utveckling på sistone då bolaget utklassade förväntningarna i den senaste kvartalsrapporten och guidningen för försäljningen reviderades upp kraftigt. Det var det tionde kvartalet i rad som bolaget slog resultatförväntningarna.

Större innehavsförändringar 

Världens privatkonsumtion är fortfarande hög och de nedtryckta värderingarna i sällanköpsbolag gör att vikten ligger kvar högt i sektorn och ökade något till 25% under månaden genom köp av bland annat Group 1 Automotive och Signet Jewelers.

Avkastning per 2023.11.30
 • 2,9%
 • -7,5%
 • 0,8%
 • 4,0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Utveckling

Fastighetsaktier rusade brett under månaden med de sjunkande räntenivåerna. Fondens största innehav, Balder, hade bäst utveckling i portföljen, med en uppgång på hela 32%. Generellt verkar fastighetsbolagen mindre benägna att sälja sina fastigheter jämfört med tidigare under året, vilket kan indikera att bolagens balansräkningar nu stärkts till tillfredsställande nivåer.

Större innehavsförändringar 

Corems substansrabatt är attraktiv och vikten i aktien letade sig över 5%-strecket till 6,2% under månaden. Köp skedde även i Kojamo. Det finska bolaget har också stor substansrabatt samtidigt som fastighetsvärderingarna i böckerna är mer försiktiga än i Sverige.

Avkastning per 2023.11.30
 • 19,3%
 • 6,5%
 • -1,6%
 • -4,2%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Utveckling

Fonden utvecklades starkt under månaden. Bäst gick det för fondens innehav inom temat hållbar vattenhantering, där framför allt av japanska Nomura Micro Science, producent av utrustning för vattenrening, hade ett stort bidrag. Fondens innehav inom energieffektiva byggmaterial utvecklades också starkt, exempelvis amerikanska Installed Building Products och TopBuild. Som tema utvecklades innehav inom förnyelsebar energi svagast.

Större innehavsförändringar 

Under månaden togs Verbund in i portföljen. Bolaget säljer elektricitet till kunder i Europa som bland annat genereras i egna vattenkraftverk.

 

Avkastning per 2023.11.30
 • 5,9%
 • -6,9%
 • 3,0%
 • 9,2%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Önskar du ta del av våra månatliga nyhetsbrev?

Den inledande vardagen i varje ny månad sänder vi ut marknadskommentarer samt förvaltarnas summering av den gångna månadens mest betydande händelser:

 • Lägesrapporten: övergripande marknadskommentarer och sammanfattning av månadsutvecklingen i räntefonderna och aktiefonderna
 • Räntebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen i räntefonderna
 • Aktiebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen aktiefonderna

Vänligen ange Namn och E-post och vilket/vilka nyhetsbrev som önskas så är du med i våra utskick.

  Vilket nyhetsbrev önskas?


  Önskas information om en speciell fond?

  Hantering av personuppgifter
  Jag samtycker till att Simplicity hanterar de uppgifter som jag lämnat i formuläret, i syfte att skicka mig information och nyheter enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken i sidfoten eller kontakta oss via kundservice@simplicity.se. För mer information om Simplicitys personuppgiftspolicy besök: https://www.simplicity.se/om-oss/legal-information

  Våra aktiefonder

  Vi erbjuder sex aktieportföljer samt en blandfond som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riskjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på den makroekonomiska utvecklingen.

  Copyright Simplicity AB 2023