Aktiebrev

per 2023.10.31

Aktiebrev per 31/10

Marknadskommentar

 • Kriget mellan Israel och Hamas följdes noggrant av marknaderna men hade samtidigt en begränsad påverkan på utvecklingen. Fokus låg på oljeprisets utveckling och risken för en eskalerad konflikt med bredare inblandning med USA och Iran.
 • Räntenivåerna fortsatte stiga under månaden. Räntan på amerikanska 10-åriga statsobligationer snuddade nästan på 5% efter starka jobbmarknadssiffror.
 • ECB höll som väntat styrräntan oförändrad och signalerade att man i nuläget inte ser anledning till ytterligare höjningar framöver. Centralbanken fick dessutom vatten på sin kvarn när preliminära inflationssiffran för oktober i EMU kom in lägre än väntat på 2,9%.
 • Bolagsrapporterna har generellt varit besvikelser, av marknadens reaktioner att döma, men rapporterade siffror i förhållande till förväntningarna har samtidigt varit bra.
 • Det tredje kvartalets BNP-tillväxt i USA och Kina, världens två största ekonomier, överraskade positivt med en årlig tillväxttakt på 4,9% respektive 5,3% mot kvartalet innan. I båda fallen låg hög privatkonsumtion bakom överraskningarna.

Simplicity Norden

Utveckling

Fonden föll med de nordiska aktiemarknaderna under månaden. AAK följde upp en omvänd vinstvarning med en fin rapport med en kraftigt förbättrad rörelsemarginal. Novo Nordisk hade fortsatta framgångar under månaden. Dels kunde en klinisk studie på Ozempics effekt på njursvikt avbrytas tidigare än planerat efter tydligare resultat än förväntat, och dels släppte läkemedelsjätten en omvänd vinstvarning med kraftigt ökad prognos för försäljning och rörelseresultat.

Större innehavsförändringar

Vikten i industribolag sjönk något, bland annat genom vinsthemtagning i ABB som dock fortfarande är ett större innehav. Vikten ökade samtidigt i banksektorn genom ökad vikt i Nordea.

Avkastning per 2023.10.31
 • -2,0%
 • -3,0%
 • 6,7%
 • 0,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Utveckling

Fonden föll men höll samtidigt emot bra under en svag månad för svenska aktier. Avkastningen på -2,5% var klart bättre än -3,5% som var utvecklingen för index. Fondens stabila konsumentbolag bidrog med positiv avkastning. AAK följde upp en omvänd vinstvarning med en fin rapport med en kraftigt förbättrad rörelsemarginal. Även Essity slog förväntningarna och ökade resultatet mot samma period i fjol tack vare lägre kostnadsbild.

Större innehavsförändringar 

Den största förändringen i portföljen var att kassan minskade i slutet av månaden samtidigt som innehaven ökade i Assa Abloy, SOBI och Autoliv.

 

Avkastning per 2023.10.31
 • -2,5%
 • -5,4%
 • 4,2%
 • 0,5%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Utveckling

Fonden utvecklades starkt relativt index och sjönk bara 1,1% samtidigt som index gick ner 3,2%. Utöver stark kvartalsrapportering från fondens näst största innehav AAK, hade fonden flera innehav som rusade på rapport. Lifco, också ett av fondens största innehav, rapporterade bättre siffror än väntat. Bolagets försäljning ökade genom förvärv och koncernen har finansiellt utrymme att göra ytterligare köp framöver. Även VBG Group öppnade för fortsatta förvärv att komplettera bolagets organiska tillväxt på 25%. Aktien steg med 21% under månaden.

Större innehavsförändringar 

Vikten ökade i hälsovårdsbolag och fastighetsbolag genom ökade innehav i SOBI respektive Balder och Castellum. Samtidigt minskade fondens kassa.

 

Avkastning per 2023.10.31
 • -1,1%
 • -8,1%
 • -6,6%
 • -9,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Utveckling

Fonden sjönk med marknaden under månaden. Bolagen hade generellt svårt för att få positiva reaktioner på sina rapporter, men det fanns undantag. Comfort Systems USA, installatör av klimatsystem, slog förväntningarna och höjde utdelningen vilket belönades med en uppgång på 9% för aktien under månaden. Fondens asiatiska bolag utvecklades positivt, däribland dagligvaruhandlaren Sheng Siong Group som levererade en stabil rapport. Singapore-bolaget fortsätter leverera på en ansvarsfull framtidsplan med expansion till låg risk.

Större innehavsförändringar 

WNS Holdings, ett indiskt outsourcingbolag, släppte under månaden en rapport som ogillades av såväl analytiker som av marknaden och av oss, och vi lämnade innehavet helt i oktober. Vi fortsatte öka i Frontdoor.

 

Avkastning per 2023.10.31
 • -6,1%
 • -8,6%
 • -1,4%
 • 1,0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Utveckling

Fastighetsbolagen släppte överlag bra rapporter i linje med förväntningarna under månaden. Även om sjunkande fastighetsvärden tynger på sista raden är grundverksamheten stabil. Balder ökade exempelvis sitt driftnetto med 16% och hyresintäkterna steg med 13,5% mot året innan. Corem fortsatte stärka balansräkningen genom fastighetsförsäljningar och återbetalning av lån vilket gillades av marknaden.

Större innehavsförändringar 

Portföljen var stabil under månaden med största förändring att vikten i Kojamo ökade till 2,4%.

 

Avkastning per 2023.10.31
 • -4,7%
 • -12,9%
 • -11,1%
 • -19,7%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Green Impact

Utveckling

Fonden sjönk med de globala aktiemarknaderna. Bolag inom förnyelsebar energi värderades ner med de stigande räntenivåerna och fallande energipriserna, och många rapporterande bolag hade svårt att leva upp till förväntningarna. Fondens innehav inom digitalisering utvecklades dock positivt. Fondens största innehav, Microsoft, fortsätter växa inom molntjänster och steg på rapport, liksom Dassault Systems som också slog förväntningarna. Fondens bästa innehav blev dock Nomura Micro Science, producent av utrustning för vattenrening, som rusade på omvänd vinstvarning med en närapå dubblering av prognosen för rörelseresultatet.

Större innehavsförändringar 

I portföljen utökades innehaven inom energieffektiv teknik genom köp av Carrier Global, Digital Realty Trust och Owens Corning. Vikten sjönk något i bolag inom elektrifiering, bland annat genom försäljning av Vitesco Technologies som fick ett uppköpserbjudande under månaden.

 

Avkastning per 2023.10.31
 • -4,9%
 • -12,0%
 • -3,0%
 • 3,1%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Önskar du ta del av våra månatliga nyhetsbrev?

Den inledande vardagen i varje ny månad sänder vi ut marknadskommentarer samt förvaltarnas summering av den gångna månadens mest betydande händelser:

 • Lägesrapporten: övergripande marknadskommentarer och sammanfattning av månadsutvecklingen i räntefonderna och aktiefonderna
 • Räntebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen i räntefonderna
 • Aktiebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen aktiefonderna

Vänligen ange Namn och E-post och vilket/vilka nyhetsbrev som önskas så är du med i våra utskick.

  Vilket nyhetsbrev önskas?


  Önskas information om en speciell fond?

  Hantering av personuppgifter
  Jag samtycker till att Simplicity hanterar de uppgifter som jag lämnat i formuläret, i syfte att skicka mig information och nyheter enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken i sidfoten eller kontakta oss via kundservice@simplicity.se. För mer information om Simplicitys personuppgiftspolicy besök: https://www.simplicity.se/om-oss/legal-information

  Våra aktiefonder

  Vi erbjuder sex aktieportföljer samt en blandfond som utifrån vår investeringsfilosofi kännetecknas av riskmedvetenhet och fokus på långsiktig riskjusterad avkastning. Utifrån de stora penseldragen i världsutvecklingen söker vi de främsta aktierna och kvalitetsbolagen baserat på lönsamhet, värde, risk och positiv formkurva. Våra förvaltare förhåller sitt fokus till fakta och mätbara faktorer med uppmärksamheten riktad mot bolagens prestationer snarare än på den makroekonomiska utvecklingen.

  Copyright Simplicity AB 2023