Vår aktieförvaltning kännetecknas av

 • Riskmedvetenhet
 • Fokus på långsiktig riskjusterad avkastning
 • Hög grad av aktiv förvaltning
 • Kvalitetsbolag i positiv utveckling
 • Objektiva bedömningar
 • Strukturerad och disciplinerad investeringsprocess
 • Aktuella marknadsvindar
 • Etik och hållbarhet

Vi investerar i bolag som enligt vår bedömning förväntas leverera god riskjusterad avkastning. Just riskjusterad avkastning är ett viktigt mål för oss där vi vill överprestera marknaden och detta till lägre risk. Målet för oss är att skapa högre avkastning till lägre risk. För att lyckas är en hög grad av aktiv förvaltning en nödvändighet, och därför avviker våra innehav ofta mot respektive fonds jämförelseindex vad gäller vikt i länder, branscher och enskilda aktier.

Vår analys är fokuserad på fyra områden

 • Kvalitet – Så som lönsamhets- och resultatutveckling
 • Värde – Så som värdering, nyckeltal och utdelning
 • Risk – Så som hållbarhet, skuldsättning och aktiens likviditet
 • Prestation – Så som trend i både aktiekurs och bolagsutveckling

Analysen är en helhetsbedömning och där varje enskilt bolag noggrant analyseras inom respektive huvudområde. Våra innehav håller en hög och tillfredsställande nivå på samtliga huvudområden, snarare än att ligga i topp på ett enstaka huvudområde och svagt på de övriga. Då vår analys enbart förhåller sig till mätbara parametrar och fakta undviker vi inverkan av förvaltarens känslor och subjektivitet i investeringsbesluten. Alla aktier bedöms konsekvent på samma sätt i en strukturerad och disciplinerad process där inga bolag favoriseras. Förvaltarnas analys grundas enbart på bolagens mätbara faktorer och fakta samt helt utan våra egna prognoser om framtiden. Vi investerar i välskötta kvalitetsbolag vars aktie befinner sig positiv utveckling. Här vi fångar upp bolag som gynnas av aktuella marknadslägen och andra bolagsspecifika händelser, samtidigt som vi undviker bolag som för stunden brottas med problem och svårigheter. Grunden i filosofin är att investera i välskötta bolag. Att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt är en viktig del i detta. Läs gärna mer om vårt arbete inom etik och hållbarhet. Precis som vår analys av kvalitet, värde, risk och prestation går våra ansvarsfulla investeringar hand i hand med vår riskmedvetenhet och vårt mål om god riskjusterad avkastning.

Läs mer om våra aktiefonder.

 

Copyright Simplicity AB 2023