2022-01-03

Lägesrapport December

Marknaden

Trots den alltmer intensiva nyhetsrapporteringen om den nya mutationen av Corona-viruset, Omikron, så kunde vi glädjande konstatera uppgångar för våra ränte- och aktiefonder under julmånaden. Reaktionerna världen över för den accentuerade smittspridningen har lett till ytterligare nedstängningar och restriktioner, men hos investerarkollektivet ökade dock riskviljan åter efter att tidiga studier indikerat att Omikron verkar leda till ett mildare sjukdomsförlopp och att fullvaccinerade har ett bra skydd mot allvarlig sjukdom.  

Turerna kring president Bidens stora reformpaket i slutet av månaden bidrog till ökad volatilitet, då paketet måste omstruktureras och omförhandlas för att eventuellt bli godkänt kommande år. I samband med sitt policymöte under månaden meddelade Fed som väntat att de kommer minska sina tillgångsköp i snabbare takt än vad de tidigare indikerat, vilket innebär att köpen kommer vara avslutade i mitten av mars 2022. Vad som däremot förvånade var direktionsmedlemmarnas egna ränteprognoser visade att Fed-ledamöterna förväntar sig tre höjningar under 2022. Marknaden har dock redan diskonterat ett antal räntehöjningar och reaktionerna på nyheterna blev därmed begränsade.  

Både Bank of England och Norges Bank höjde sina styrräntor, vilket var något oväntat efter att båda länderna infört hårdare restriktioner efter ökad smittspridning. ECB annonserade att det tillgångsköpsprogram som sjösattes i samband med pandemins utbrott skall avslutas i mars 2022. För att mildra effekterna av denna åtgärd kommer dock de ordinarie obligationsköpen att ökas under en sexmånadersperiod. ECB angav även att de fortfarande anser att den senaste tidens höga inflationstryck är av tillfällig karaktär och därmed inte utgör skäl för att höja räntan. 

I Kina genomförde myndigheterna lättnader i penningpolitiken genom att sänka bankernas reservkrav samt en av sina referensräntor. Åtgärden kom efter att signaler kommit från politiskt håll om att ekonomin är i behov av policystöd.

Räntefondernas utveckling

Den ökade riskviljan under december påverkade även kreditmarknaden som återhämtade sig efter de senaste månadernas svagare utveckling. I primärmarknaden avtog aktiviteten markant då många företag valde att senarelägga sina planer på att ge ut nya obligationer mot bakgrund av den osäkerhet som rådde i slutet av november och början av december. Det minskade utbudet av nytt material ledde till en ökad efterfrågan på obligationer i andrahandsmarknaden vilket fick kurserna att stiga. Balders budpliktsbud på Entra fick som väntat en låg acceptansgrad av aktieägarna och resulterade i att kreditvärderingsinstitutet S&P beslöt sig för att revidera sina utsikter för Balders kreditbetyg från negativa till stabila. I Kina hamnade det krisdrabbade fastighetsbolaget Evergrande för första gången i default då de misslyckades med att genomföra kupongbetalningar på två utestående obligationer. Företaget närmar sig i allt snabbare takt en rekonstruktion och kinesiska myndigheter har vidtagit en rad stimulansåtgärder för att mildra effekterna av en sådan händelse. Under månaden deltog Simplicity bland annat i emissioner i Ålandsbanken, Aberdeen Asset Management och Elekta.  

Samtliga fonder gynnades av det positiva sentimentet i marknaden. Simplicity Likviditet gick upp med 0,05 % medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,32 %, 0,66 % samt 0,53%. När vi summerar 2021 kan vi konstatera att det har varit ett bra investeringsår och att samtliga fonder har genererat avkastningar som varit bättre än förväntningarna i förhållande till sina respektive förvaltningsstrategier.  

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Aktier steg brett under månaden med undantag för fastighetssektorn. Simplicity Fastigheter utvecklades dock mycket bra relativt marknaden och slutade månaden trots allt på plus 0,1% tack vare framgångsrika aktieval med bra utveckling för KMC Properties, Cibus Nordic Real Estate, Annehem Fastigheter och Studentbostäder i Norden. För hemmamarknadsfonderna Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige utvecklades industribolagen särskilt starkt. Nobina steg kraftigt i alla tre fonder efter uppköpsbud med premie på 31%. Förvärv låg även bakom rusningen i Trelleborg, efter att japanska Yokohama visat intresse för företagets däckdivision. IT-konsulten Addnode steg efter köprekommendation från Handelsbanken som gillar bolagets tillväxtmöjligheter utomlands och aktien bidrog särskilt till utvecklingen i Simplicity Småbolag Sverige där den väger ca 1,9%. Under månaden gick storbolagen generellt bättre än småbolagen, där särskilt industrijättarna ABB, Sandvik, Atlas Copco, Volvo och Assa Abloy bidrog till högre avkastning i Simplicity Norden och Simplicity Sverige. Simplicity Småbolag Global avslutade ett bra år med fortsatt god utveckling. Innehaven Quanex, ExlService, Evertec, Amphastar och Europris med flera bidrog till att fonden utökade skillnaden i avkastning jämfört med index till 11,6% för helåret 2021.   

Så gott som samtliga aktiefonder tilldrog sig positiv utveckling där Simplicity Småbolag Global toppade med en uppgång om +4,2 %. Simplicity Småbolag Sverige, Simplicity Sverige och Simplicity Norden gick upp med + 2,3 %, +3,0 % respektive +4,0 %. Simplicity Fastigheter slutade på –0,6 %. 

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter December (PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023