2023-01-02

Lägesrapport december

Nyhetsflödet och marknadens fokus under december kom i stor utsträckning att handla om samma teman som varit aktuella under hela 2022, dvs inflationen, räntehöjningar och åtstramningar Marknadens fokus svängde under månaden tillbaka till ett större fokus på ekonomin och större riskförsiktighet.

Samtliga räntefonder utvecklades positivt under månaden trots fortsatta räntehöjningar och ökad osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen framöver. Nivåerna på den löpande förräntningstakten (yielderna) kvarstår på mycket attraktiva nivåer, vilket fortsatt intresserar investerarna. Varierad utveckling bland aktiefonderna där hemmamarknadsfonderna Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige utvecklades relativt stabilt med stigande kurs för den förstnämnda. Större fokus på ekonomin under månaden ledde till att mer konjunkturkänsliga aktier var eftersläntrare tillsammans med tillväxt- och förhoppningsbolag, något som gynnade våra fonder ur ett relativt perspektiv.

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: 

Kina lättade på sina hårda Covid-restriktioner 
En tudelad månad för Kina vars myndigheter i inledningen av månaden lättade på de hårda covidrestriktionerna, vilket togs emot positivt av investerarna då det förväntas innebära ökad ekonomisk aktivitet. I slutet på månaden ökade marknadsoron i takt med det ökade antalet sjukdomsfall och det finns farhågor om att detta kan leda till bakslag längre fram.  

Fortsatt avtagande inflation i USA
Inflationstakten fortsätter att falla för femte månaden i rad, vilket ökade förhoppningarna om färre räntesänkningar från Fed framöve,r även om vi ännu inte sett slutet på räntehöjningscykeln.  

Dyster bild för svensk ekonomi framöver
De svenska konsumentpriserna, mätt som KPI ökade något mindre än förväntat i november men nivåerna är fortfarande höga och det är troligt att Riksbanken kommer höja räntan vid något eller några tillfällen till. Konjunkturinstitutet, KI publicerade en prognos i vilken de målar upp en dyster bild över den svenska ekonomin präglad av fortsatt hög inflation, stigande räntor och lågkonjunktur fram till 2025.

Räntefondernas utveckling  

I kreditmarknaden (företagsobligationer) steg volatiliteten igen på grund av stigande räntor och ökad osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. På bolagsfronten var det hög aktivitet då det annonserades affärer från en rad olika bolag. Balder genomförde en riktad nyemission till AMF på 1,8 miljarder kronor. En rad andra fastighetsbolag, däribland Corem, Sagax och Castellum annonserade fastighetsförsäljningar under månaden. De flesta transaktioner uppges ha skett till fastighetsvärden som motsvarar de värden fastigheterna finns upptagna till i bolagens balansräkningar. 

I primärmarknaden var det som vanligt låg aktivitet inför årsskiftet. Simplicity deltog i kredithanteringsbolaget Intrums emission, där bolaget valde att ge ut en ny obligation i Euro med en löptid på fem år och tre månader till en ränta om drygt 10 procent.  

Samtliga fonder hade en positiv avkastning under månaden. Simplicity Likviditet steg med 0,34 % och genererade därmed en positiv avkastning om 0,24 % efter förvaltningsavgifter för 2022, vilket är mycket roligt att kunna rapportera om. Simplicity Företagsobligationer gick upp med 0,43 % medan Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,18 % respektive 0,71 %. Yielden i samtliga fonder är på en fortsatt hög, historisk nivå.  

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Marknadsläget svängde under månaden väsentligt där dåliga nyheter är inte längre agerade bränsle som bra nyheter för börserna. Nu behöver börsbolagen stå på egna ben och leverera lönsamhet, inte bara tillväxt och häftiga produktlanseringar. Större fokus på ekonomin under månaden ledde till att mer konjunkturkänsliga aktier var eftersläntrare tillsammans med tillväxt- och förhoppningsbolag, något som gynnade våra fonder ur ett relativt perspektiv.

Hälsovårdsbolagen Novo Nordisk, Orion, Coloplast steg i Simplicity Norden liksom AstraZeneca som återfinns i Simplicity Sveriges portfölj. Stabila konsumentbolag låg generellt också i topp i fonderna, däribland AAK och Essity som fick höjda rekar under månaden motiverat av att marginalerna börjar att återhämta sig. Ventilationsbolaget Munters, innehav i hemmamarknadsfonderna liksom Simplicity Green Impact, fortsatte sin kursklättring och steg med hela 11% under månaden efter orderingångar och höjt tillväxtmål från 5% till 10% per år. Collector, innehav i Simplicity Småbolag Sverige, hade en liknande utveckling under månaden och steg med 37% efter insiderköp. Fastighetssektorn utvecklas återigen i rätt riktning då flera fastighetsbolag fortsatte öka på de likvida medlen. Bland andra Castellum, Sagax och Corem sålde fastigheter och SBB beslutade även om avknoppning av Amasten, numera Neobo 

Både Simplicity Fastigheter och Simplicity Norden steg under månaden med 2,7% respektive 0,9%. Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige sjönk med 1,3% respektive 1,0% medan Simplicity Småbolag Global och Simplicity Green Impact sjönk med 3,1% respektive 5,7%.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter November 2022(PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023