1 mars

Lägesrapport Februari

Marknaden

Under februari fortsatte nyhetsflödet att domineras av utvecklingen för spridningen av Corona-viruset. Det blev som förväntat inte någon fällande dom i riksrättsprocessen mot USA:s förre president, Donald Trump. Att USA återinträdde i Parisavtalet under månaden uppfattades som mycket positivt.

I de finansiella marknaderna var det ett stort fokus på den ränteuppgång som tog fart under andra halvan av februari. Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen har gått upp från 0,91 % vid årsskiftet till 1,41 % idag och är nu uppe på samma nivåer som innan Coronakrisen bröt ut. Även de europeiska långa obligationsräntorna steg kraftigt under månaden. Aktiemarknaden reagerade negativt på ränteuppgången och efter en stark inledning vände de flesta internationella börser ned.

Räntefondernas utveckling

Kreditmarknaderna inledde månaden med sjunkande kreditspreadar och stigande obligationskurser men vände ned något mot slutet av månaden mot bakgrund av turbulensen i räntemarknaden. Företagen fortsatte att rapportera sina resultat för det fjärde kvartalet 2020 och det är noterbart att väldigt många företag klarat av att hantera krisen på ett bra sätt.

I primärmarknaden var det hög aktivitet då ett stort antal bolag valde att ge ut nya obligationer. Fastighetsbolaget Heimstaden gjorde debut i Euromarknaden genom att emittera en femårig obligation till en ränta om 4,50%. Räntan sattes på en förhållandevis hög nivå för att attrahera investerarnas intresse och detta påverkade prissättningen av företagets obligationer utgivna i svenska kronor vilket påverkade Simplicitys fonder negativt. I övrig deltog vi bland annat i nyemissioner i investmentbolaget Aker Horizon, solenergibolaget Scatec Solar, bolåneinstitutet SBAB och försäkringsbolaget Tryg.

Trots den högre volatiliteten hade samtliga fonder en positiv utveckling under månaden. Simplicity Likviditet gick upp med 0,08%, Simplicity Företagsobligationer med 0,37 % medan Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,45% respektive 0,87 %.

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Konjunkturberoende bolag gick i bräschen för månadens uppgångar. Bolag inom bank, verkstad, råvaror och sällanköp låg i topp i samtliga fonder, förutom för Simplicity Fastigheter av förklarliga skäl. I Simplicity Norden och Simplicity Sverige var verkstadsaktierna Atlas Copco, Volvo och Epiroc särskilt tongivande tillsammans med gruvbolaget Boliden. Simplicity Småbolag Sverige fick utöver lyft för konjunkturberoende bolag som Indutrade och Boliden även starka bidrag från spelutvecklarna G5 Entertainment och Embracer. Den sistnämnda fortsatte att förvärva friskt och lyckat med höjda riktkurser som belöning under februari.

Ytterligare en tillväxtraket, Sinch, steg med över 28 % under månaden och låg i topp i samtliga av ovan nämnda fonder. Utöver släpp av kvartalsrapport som slog förväntningarna annonserade kommunikationsbolaget ett uppmärksammat förvärv av Inteliquent för att öka närvaron på den amerikanska marknaden.

För Simplicity Småbolag Global steg banker och industribolag mest, särskilt Generac vars försäljning av generatorer till privathem skjutit i höjden efter att extrem kyla i Nordamerika lett till omfattande strömavbrott i bland annat Texas.

Simplicity Fastigheter sjönk i linje med sektorn, men utvecklingen bland bolagen var mer blandad än under januari. Selvaag Bolig, NP3, Sagax och Platzer steg exempelvis med över 5 %. Budstriden om Entra fick en tvär vändning då varken Castellums eller SBB:s bud fått tillräcklig acceptans. Alla tre bolags aktier föll tillbaka något under månaden.

Simplicity Norden, Simplicity Sverige, Simplicity Småbolag Sverige och Simplicity Småbolag steg under månaden med 1,0 %, 1,1 %, 1,9% respektive 5,1%. Den nyligen startade Simplicity Fastigheter sjönk med 1,7%.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Feb (PDF)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 december

Simplicity Green Impact i NordSIP

NordSIP har skrivit en artikel om hur mörkgröna globalfonder presterade under det andra och tredje kvartalen 2023. Läs artikeln och se Simplicity Green Impacts placering här (All Eyes on AI, Obesity & Renewable Energy in Q2-Q3 for Art9 Equity).

Läs vidare
1 december

Lägesrapport november 2023

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023