1 februari

Lägesrapport Januari

Marknaden

Inledningen av 2021 kom att präglas av den politiska händelseutvecklingen i USA. I omvalet till senaten i delstaten Georgia lyckades de demokratiska kandidaterna vinna båda de senatsplatser som stod på spel. Detta innebär att demokraterna, med hjälp av vicepresident Harris utslagsröst, nu även har majoritet i senaten vilket ger demokraterna goda förutsättningar att genomföra sin politik. Marknaderna har tagit fasta på detta och det finns stora förväntningarna på omfattande finanspolitiska åtgärder för att stötta den amerikanska ekonomin.
Coronaviruset fortsätter att hålla världen i ett järngrepp och smittspridningen var fortsatt hög medan vaccineringsprocessen fortlöpte i förhållandevis långsam takt och länders restriktioner var fortsatt omfattande. 
Den amerikanska centralbanken Fed lämnade som förväntat sin styrränta oförändrad samtidigt som de underströk att de ser vissa svaghetstecken i ekonominframförallt inom de sektorer som drabbats värst av pandemin. Även ECB varnade för att det föreligger en risk för svagare tillväxt än förväntat i det korta perspektivet på grund av en svag utveckling inom servicesektorn. Samtidigt motverkas de negativa effekterna av att tillverkningsindustrin inte drabbats lika hårt av nedstängningar denna gång och därmed håller uppe den ekonomiska aktiviteten.  

Räntefondernas utveckling

I den internationella kreditmarknaden var det en relativt volatil utveckling under månaden medan den nordiska marknaden gynnades av sjunkande kreditspreadar för såväl Investment Grade– som High Yieldobligationer. Budstriden i det norska fastighetsbolaget Entra verkar bli en segdragen historia då företaget avvisade båda de bud som lagts av SBB samt Castellum.
Fed fortsätter sätta sin tillit till att vaccinationer och finanspolitiska stimulanser skall ge stöd och ECB uppgav också att de är beredda att minska takten i sina tillgångsköp något om de finansiella förutsättningarna skulle tillåta detta. Riksbanken offentliggjorde statistik över sina köp av företagsobligationer som visade att de vid årsskiftet hade köpt företagsobligationer för cirka tre miljarder kronor, varav mer än 50 procent var investerade i obligationer utgivna av svenska fastighetsbolag.
Samtliga fonder gynnades av sjunkande kreditspreadar i den nordiska marknaden och steg under månaden. Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer och Simplicity High Yield steg med 0,13 %, 0,42 % respektive 0,68 %. Utvecklingen för Simplicity Global Corporate Bond dämpades något av sjunkande kurser för en del obligationer med längre löptid utgivna av banker, försäkringsbolag och kraftförsörjningsbolag men steg ändå med 0,14 %. 

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Året inleddes med en spretig utveckling på aktiemarknaderna, både mellan sektorer och mellan bolag inom sektorerna. Aktiemarknaderna verkar ha fått större immunitet mot pandeminyheter och fokus har flyttats till inflation, centralbanker och fortsatta stimulanser. Orosmolnen kom under månaden från amerikanskt kongressmotstånd för Bidens stimulansåtgärder samt brant stigande interbankränta i Kina. Månadens händelse var de skenande kurserna på många hårt blankade aktier i bland annat GameStop och Nokia. 
De nordiska storbankerna utvecklades starkt och det var även en bra aktivitet i verkstadsbolagen som exempelvis Atlas Copco och Epiroc. När stämningen på aktiemarknaden blev frostigare mot slutet av månaden fick dagligvaruhandlarna revansch efter att ha halkat efter marknaden under slutet av förra året och ICA och Axfood gav fint bidrag till avkastningen i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige.
Den långsamma vaccinationstakten gjorde marknaden mer pessimistisk gällande återhämtningen av aktivitet i butiker och på kontor vilket medförde att fastighetsaktier föll och totalt sjönk merparten av de internationella aktiemarknaderna under januari med undantag för det tekniktunga Nasdaqindexet i USA och Stockholmsbörsen som båda steg.
Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige sjönk under månaden med 0,4 %1,2 % respektive 3,2 % medanSimplicity Småbolag Global steg med 3,7 %. Simplicity Fastigheter som startade den 11:e december sjönk med 3,7 %.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Jan (PDF)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 september

Handelsinformation

Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel 2023-09-04 Med anledning av den amerikanska helgdagen Labor Day som infaller den 4 september är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel på detta datum. Handel i fonderna återupptas i vanlig ordning tisdagen den 5e september. Om du har frågor om pågående […]

Läs vidare
1 september

Välkomna Rose, Anders och Richard

Vi är glada över att presentera våra nya medarbetare till Simplicity som kommer jobba med våra nya verksamhetsområden Portföljförvaltning och Stiftelsetjänst. Rose Mjörnstedt kommer ansvara för vårt nya verksamhetsområde, Simplicity Stiftelsetjänst. Rose har mångårig erfarenhet från finansbranschen, främst inom Private Banking och Stiftelseverksamhet. Anders Silkisberg och Richard Andborn har båda en gedigen erfarenhet från finansbranschen. […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023