2022-08-01

Lägesrapport Juli

Marknaden

Juli månad blev ännu en volatil månad i ränte- och kreditmarknaderna, där investerarna fortsätter att balansera utsikterna för räntor, inflation och tillväxt. Kreditmarknaden hade en bra utveckling under månaden och där framförallt fastighetsobligationer tog tillbaka lite av de stora fallen vi såg under juni månad. De flesta av aktiemarknaderna steg globalt i juli, där investerare verkar ha vant sig vid hög inflation och hökaktiga centralbanker samtidigt som ekonomin håller fotfästet.  

Sammanfattning av marknadens fokus under juli: 

Fortsatt rekordhög inflation och massiva räntehöjningar 

I USA kom inflationen in på 9,1% (förväntat 8,8%) vilket föranledde den amerikanska centralbanken Fed att höja sin styrränta med 75 punkter för andra mötet i rad. Fed, med Jerome Powell i spetsen, påpekade att styrräntan nu är nära en neutral nivå och att kommande höjningar i denna storleksordning inte är lika självklara och att framtida höjningar är beroende av inkommande data. ECB meddelade att de höjer den europeiska styrräntan med 50 punkter, något som var en större höjning än vad man signalerade vid juni-mötet.

Nedreviderade prognoser för världskonjunkturen 

Världsbanken, IMF, publicerade sin senaste prognos för världskonjunkturen, där man reviderade ned utsikterna för den globala tillväxten med cirka 1 % för 2022 och 2023. Detta är tredje gången i rad man reviderar ned sina prognoser och det är främst den höga inflationen, räntehöjningar, Ryssland-Ukrainakriget samt energikrisen som påverkar tillväxtutsikterna negativt. 

Stark rapportperiod gav bränsle åt börserna 

Rapporterna har över lag varit mycket bra och generellt legat över förväntningarna, vilket också gett en skjuts uppåt för aktier. Analytikerna har samtidigt reviderat ner sina prognoser något, detta om än marginellt. Stora bidragsgivare från industribolagen, som generellt värderats ner mer än börsen, tillsammans med en positiv återhämtning och revansch för fastighetsbolagen som levererade fina siffror. Även banksektorn utvecklades starkt efter att ränteuppgången bidragit till ökade räntenetton. 

Räntefondernas utveckling

Kreditmarknaden hade en bra utveckling under månaden och framförallt fastighetsobligationer tog tillbaka lite av de stora fallen vi såg under juni månad. Kreditspreadarna var volatila, men sjönk under andra halvan av månaden när risktillgångarna studsade tillbaka. Under månaden har kvartalsrapporter för det andra kvartalet börjat komma in, där de flesta bolag rapporterat goda resultat, men med försiktiga framtidsutsikter.  

Samtliga fonder hade en positiv utveckling under månaden som en följd av de fallande kreditspreadarna. Simplicity Likviditet gick upp med 0,12% medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,68%, 1,77% respektive 0,95%. Yielderna har fortsatt att stiga vilket gör att den löpande avkastningstakten nu är uppe på historiskt sett höga nivåer i alla fonder. 

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Rapporterna har över lag varit mycket bra och generellt legat över förväntningarna, vilket också gett en skjuts uppåt för aktier. Analytikerna har samtidigt reviderat ner sina prognoser något, detta om än marginellt. Inte minst industribolagen, som generellt värderats ner mer än börsen, levererade fina siffror där bland annat ABB steg brant på sin rapport och på positiv framtidstro efter att bolagets orderingång steg med 20 % organiskt. Uppgången gynnade Simplicity Norden och Simplicity Sverige som har större positioner i aktien. Simplicity Sverige gynnades även av att både Volvo och Atlas Copco gick i samma riktning, och i Simplicity Småbolag Sverige steg Trelleborg tvåsiffrigt efter rapporterad hög försäljningstillväxt som resulterade i höjda rekar från analytikerkåren. Även banksektorn utvecklades starkt efter att ränteuppgången bidragit till ökade räntenetton. I Simplicity Sverige steg Nordea, SEB och Swedbank och i Simplicity Norden var även DNB stark bidragsgivare.  

Under månaden fick fastighetssektorn revansch och Simplicity Fastigheter steg med hela 18,9 %. Fondens två största innehav, Sagax och Balder, steg både med över 30 % efter rapporterad tillväxt och ökat förvaltningsresultat. Simplicity Småbolag Global steg också kraftigt efter revansch för flera innehav, däribland amerikanska UFP Industries som trots fallande timmerpriser levererade hög tillväxt bland annat tack vare nya produktinnovationer. Simplicity Green Impact gynnades av fortsatt utveckling mot grönare energikällor både i Europa och USA.  

Samtliga Simplicitys aktiefonder utvecklades positivt där Simplicity Fastigheter steg mest med hela 18,9% medan Simplicity Småbolag Global, Simplicity Norden och Simplicity Sverige steg 9,9%, 3,8% respektive 5,7%. Simplicity Småbolag Sverige slutade månaden med en uppgång på 7,6% medan Simplicity Green Impact steg med 5,5%. 

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Juli 2022(PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023