2020-07-01

Lägesrapport Juni

Efter några månader med stark utveckling på de finansiella marknaderna ökade volatiliteten under juni på grund av rädsla för en andra våg av virusspridning och oro för nya handelskonflikter mellan USA och Kina samt mellan USA och Europa. IMF, Världsbanken och OECD publicerade nya konjunkturrapporter och prognoser i vilken en dyster bild av den ekonomiska tillväxten målas upp. Månadens makrostatistik visade på en något mer positiv bild då en rad olika inköpschefsindex och andra sentimentsindikatorer vände upp men man skall komma ihåg att denna återhämtning skedde från väldigt låga nivåer.

Aktiemarknaderna utvecklades i stort sidledes och visade under månaden fortsatt hög volatilitet medan de långa obligationsräntorna efter en inledande uppgång under början av månaden vände ner efter att osäkerheten ökat i marknaden.

Den amerikanska centralbanken, Fed, meddelade under månaden att de kommer inleda sina planerade köp av enskilda företagsobligationer vilket fick kreditmarknaderna att stiga kraftigt. Fed valde att lämna sin styrränta oförändrad och uppgav samtidigt att de förväntar sig att räntan kommer ligga kvar på denna nivå till slutet av 2022. Även ECB lämnade sina styrräntor oförändrade samtidigt som de utökade sitt tillgångsköpsprogram med 600 miljarder Euro och förlängde det till åtminstone mitten av 2021. I pressmeddelandet som publicerades efter Riksbankens räntebesked idag, angav de att de kommer höja ramen för sina tillgångsköp från 300 miljarder kronor till 500 miljarder kronor för att undvika att nedgången i ekonomin och inflationen blir onödigt långvarig och djup. Detta besked var positivt då det bedöms ge stöd åt den svenska kreditmarknaden. Reporäntan lämnades oförändrad i samband med direktionsmötet.

Räntefondernas utveckling juni
Även om den högre volatiliteten spred sig till kreditmarknaderna så höll de senaste månadernas starka utveckling i sig. I primärmarknaden var det förhållandevis hög aktivitet med nyemissioner från ett stort antal bolag, bland annat inom fastighetssektorn. Simplicity deltog bland annat i emissioner i det norska laxbolaget, Grieg Seafood, det finska IT-bolaget, TietoEVRY samt det svenska industribolaget, SKF.  I Simplicity Global Corporate Bond fortsatte vi öka våra innehav i amerikanska bolag samtidigt som andelen nordiska innehav minskades.

Samtliga fonder utvecklades starkt under månaden. Simplicity Likviditet gick upp med 0,43 % medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond steg med 1,74 % respektive 1,81 %. I Simplicity Global Corporate Bond fortsatte vi öka våra innehav i amerikanska bolag samtidigt som andelen nordiska innehav minskades.

Aktiefondernas utveckling juni
Under juni sågs en generellt svag negativ utveckling för dagligvarubolag och hälsovårdsbolag medan den förbättrade makrostatistiken gav stöd åt industribolagen som värderades upp och var positiva bidragsgivare i Simplicity Norden. Innehaven i hälsovård och dagligvarubolag reducerades i portföljen, främst genom ICA, Axfood, Orkla (NO), Novo Nordisk (DK), Coloplast (DK) och Getinge till förmån för utökade positioner i de svenska storbankerna SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken. Fondens avkastning i juni slutade på -1,5 %.

Simplicity Sverige hade en positiv månad och steg med 0,3 %. Fondens lyckosamma innehav i spelutvecklarna fortsatte att värderas upp och både Stillfront och Embracer var bland de främsta bidragsgivare i Simplicity Sverige. Även industribolagen ABB, Atlas Copco och Epiroc bidrog alla tre positivt till fondens utveckling. Fonden ökade under månaden sin vikt i storbankerna Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken samtidigt som Stillfront reducerades något från en hög nivå där värderingen stigit brant under senaste tiden.

Framgångsrika bolagsurval bidrog till den positiva utvecklingen i Simplicity Småbolag Sverige, 2,1 %. Spelutvecklarna Stillfront och Embracer var återigen starka bidragsgivare liksom Bactiguard och SOBI inom hälsovårdssektorn. Fonden reducerade under månaden sin höga vikt i hälsovårdsbolagen Arjo, SOBI och Getinge något efter den goda utvecklingen under våren, detta till förmån för en vältajmad ökning i Boozt samt i fastighetsbolagen Castellum och Fabege.

Globala småbolag hade en generellt svag utveckling under juni undantaget fastighetsbolagen där exempelvis Powerlong Real Estate (CN) och Safestore (GB) gav ett starkt bidrag till fondens avkastning om 0,3 % under månaden. I övrigt var det som tidigare under våren konsument- och It-bolag som bidrog mest positivt exempelvis. Fonden reducerade under juni sin vikt i hälsovårdsbolag, till förmån för ökade innehav inom dagligvarubolag, exempelvis Sprouts Farmers Market och Axfood, och transportbolag genom Marten Transport (US).

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Juni (PDF)

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023