2024-07-01

Lägesrapport Juni 2024

Under juni skiftade marknadernas fokus mellan ekonomisk och politisk utveckling, vilket ledde till stora rörelser i både enskilda värdepapper och hela marknadssegment. Detta spetsades dessutom av makrostatistik som pekade i olika riktningar. I USA var arbetslösheten högre än väntat, men antalet nya jobb och lönetillväxten var starkare, medans i Kina sjönk bostadspriserna samtidigt som detaljhandelsförsäljningen ökade överraskande mycket. 

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:

Nyval för ett oenigt Frankrike
Efter framgång för Nationell samling i EU-valet, upplöste den franske presidenten Emmanuel Macron nationalförsamlingen och utlyste nyval, vilket skapade osäkerhet och ökade räntorna på franska statsobligationer. De europeiska aktiemarknaderna sjönk som följd, då de tog höjd för risken att Frankrikes statsbudget ska försämras ytterligare vid ett maktskifte.  

”Kampen mot inflationen är vunnen”
I Sverige meddelade finansminister Elisabeth Svantesson att kampen mot inflationen var vunnen och att fokus nu kommer att ligga på bevakning av inflationen. Regeringen förutser en gradvis ekonomisk återhämtning, men lågkonjunkturen väntas kvarstå till 2025.  

Styrräntesänkningar i sikte
Världens centralbanker var aktiva. men utan större överraskningar. Riksbanken lämnade räntan oförändrad men signalerade 2-3 potentiella sänkningar under 2024. Amerikanska Fed lämnade styrräntan oförändrad med hökaktiga kommentarer och förväntade sig en räntesänkning i september eller november. ECB sänkte räntan med 25 punkter och fortsatte att betona behovet av mer bevis på sjunkande inflation. Japans centralbank höll räntan oförändrad, vilket försvagade yenen ytterligare.  

Räntefondernas utveckling

Det var hög aktivitet i primärmarknaden och kreditspreadarna steg överlag mot bakgrund av ett något svagare sentiment. Denna utveckling kompenserades dock av yieldnivåerna som fortsatte ge stöd åt marknaden.

Efter en lång väntan presenterade Intrum ett förslag på ny kapitalstruktur som bland annat innebär en full återbetalning av obligationer med förfall 2024. Samtidigt föreslås en viss nedskrivning av längre obligationer i utbyte mot tilldelning av nyemitterade aktier. Förslaget framstår som förhållandevis aktieägarvänligt och det är fortfarande inte säkert att det går igenom. Detaljhandelsföretaget Ellos refinansierade sina utestående obligationer genom att ge ut två nya samtidigt som företagets huvudägare Nordic Capital, tillskjuter mer eget kapital. Ellos har brottats med både lönsamhetsproblem och en hög skuldsättning och den genomförda transaktionen ger bolaget en stabilare finansieringssituation vilket är mycket positivt. 

Ett stort antal transaktioner genomfördes och utöver Ellos deltog Simplicity bland annat i emissioner i Assemblin, Compactor, Kongsberg Automotive och NOBA Bank.

Samtliga fonder hade en god utveckling och steg under månaden.

Likviditet +0,35%
Företagsobligationer +0,61%
Global Corp Bond +0,56%
High Yield +0,67%
Maturity 2027 +0,65%

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Aktiemarknaderna avslutade ett starkt halvår med att ta ett litet steg tillbaka. Storbolagen med starkt momentum var återigen starkt bidragande på den positiva sidan, med större uppgångar för Novo Nordisk i Simplicity Norden och Nvidia samt Microsoft i Simplicity Green Impact. Av Simplicitys aktiefonder hade Simplicity Småbolag Global och Simplicity Norden bäst utveckling med nedgångar på 0,5% respektive 0,7%.

Norden -0,6%
Sverige -1,9%
Småbolag Sverige -2,0%
Småbolag Global +0,4%
Fastigheter -1,5%
Green Impact -3,1%

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Juni 2024 (PDF)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

9 juli

Aktier och fotboll – en lyckad kombo

Om vad vi grubblar över när vi tittar på fotboll. Aktierna som platsar i Stockholmsbörsens startelva. Vad som kännetecknar en bra målvakt. Vad Brolin och Lundin har gemensamt och till sist ett förslag. “Körde förbi ett fängelse igår där jag såg att fångarna var ute på rastgården å spelade fotboll. Så jag vevade ner rutan […]

Läs vidare
3 juli

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact

Med anledning av helgdag i USA är Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-07-04. En order som registreras när en fond är stängd för handel utförs när fonden är öppen för handel igen. Fonderna öppnar åter för handel fredag 5 juli. Om du har några frågor gällande din fondhandel eller ditt […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023