2021-06-01

Lägesrapport Maj

Marknaden

Trenden med goda företagsresultat höll i sig under månaden och bekräftade bilden om att de flesta företag har klarat av att hantera Corona-krisen på ett bra sätt. Marknadens fokus växlade under månaden mellan bättre tillväxtutsikter å enda sidan och stigande inflationsoro å andra sidan, men när vi summerar månaden kan vi ändå konstatera att det blev ännu en positiv börsmånad med stigande kurser överlag med undantag för den tekniktunga Nasdaqbörsen som föll tillbaka något.  

Under maj har det varit stort fokus på de fortsatta ekonomiska stimulanser som planeras i framför allt USA. President Biden lade fram ett förslag som om det godkänns, skulle innebära att statens totala budget kommer uppgå till 6000 miljarder dollar under 2022. Från den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, kom det lite blandade signaler om penningpolitikens framtida utveckling. Fed förefaller dock vara mindre oroade över den senaste tidens stigande inflation och har pratat mycket om något som de kallar för ”övergångsinflation” som innebär en tillfälligt hög inflation som inte bedöms bli bestående. 

Räntefondernas utveckling

I Sverige lade regeringen fram ett förslag på en ny bankskatt vilket fick de svenska bankaktierna att sjunka i värde medan bankernas obligationer inte påverkades i någon nämnvärd omfattning. Aktiviteten bland de svenska nischbankerna var hög då Nordax höjde sitt bud på Bank Norwegian och Resurs Holding meddelade att de skall dela ut dotterbolaget Solid Finans till sina aktieägare. I primärmarknaden var det full fart med nya transaktioner i många bolag inom olika branscher. Simplicity deltog bland annat i emissioner i investmentbolaget Storskogen, spelutvecklaren Stillfront och industribolaget Nibe.  

Understödda av de starka företagsresultaten och en fortsatt hög riskaptit utvecklades kreditmarknaden positivt där samtliga fonder hade en god utveckling under månaden. Simplicity Likviditet gick upp med 0,05% medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,29%, 0,28% respektive 0,48%. 

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Efter årets mycket starka uppgång var utvecklingen i maj mer trevande och avkastningen bland fondernas innehav var förhållandevis spretig. Fastighetsaktier fortsatte att värderas upp i takt med att vi rör oss närmare mer normal aktivitet för kontor, butiker och restauranger. Sektorn var återigen i topp på den svenska aktiemarknaden och bidrog starkt till utvecklingen i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige. Ett av fondernas största fastighetsbolag, Cibus Nordic, återfinns även i Simplicity Fastigheter som steg med hela 6 % under månaden. Cibus hyr ut lokaler till dagligvaruhandeln, en sektor som också utvecklades stabilt i maj genom uppgångar för ICA, Axfood och Kesko.   

Inflationsoron på marknaden märktes bland annat av i form av sjunkande kurser för materialbolagen efter kommentarer från Kina om att priser på råvaror och komponenter kan behöva stävjas för att undvika inbromsning i konjunkturåterhämtningen. Även svenska banker sjönk på grund av yttre påverkan då regeringen lagt fram förslag om en ny bankskatt. Lyckligtvis gick amerikanska och kanadensiska banker i motsatt riktning i Simplicity Småbolag Global som har övervikt i sektorn.  

Vi kan konstatera varierande utveckling för aktiefonderna under maj, där Simplicity Fastigheter utvecklades mest positivt och gick upp med 6,2%. Simplicity Norden och Simplicity Småbolag Global gick upp med 1,5% respektive 0,3%, medan Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige steg med 1,2% respektive 0,5%.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Maj (PDF)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023