2020-06-01

Lägesrapport Maj

Den positiva trenden i de finansiella marknaderna som rådde under april höll i sig även under maj. Även om osäkerheten kring vilka konsekvenser Corona-pandemin kommer få är fortsatt stor valde marknaden att ta fasta på goda resultat i ett antal vaccinstudier och nyheter om återöppning av olika ekonomier. Relationerna mellan USA och Kina försämrades efter att Kina beslutat sig för att införa en lag som stärker nationens grepp om Hong Kong. Med undantag för Hong Kong-börsen steg merparten av de internationella börserna och det är intressant att notera att den tekniktunga, amerikanska Nasdaq-börsen nu är på plus sedan årsskiftet.

I Sverige visade Riksbanksprotokollet att det var stor enighet bakom beslutet att lämna reporäntan oförändrad. Vad gäller framtidsutsikterna verkar dock åsikterna gå isär då några av medlemmarna i direktionen är av uppfattningen att en räntesänkning kan bli aktuell senare i år medan andra tycker att ett sådant agerande inte skulle få önskade effekter. I mitten av månaden meddelade Riksbanken att de har anlitat Blackrock för att genomföra en analys av den svenska företagsobligationsmarknaden och utvärdera förutsättningarna för att lansera ett köpprogram inom detta tillgångsslag. Vi anser att en sådan åtgärd skulle vara mycket positiv för den svenska marknaden.

Räntefondernas utveckling maj
I primärmarknaden tog aktiviteten fart och det genomfördes ett stort antal emissioner, både internationellt och i Norden. Simplicity deltog bland annat i emissioner i de nordiska bankerna SBAB och Nordea och i den spanska banken BBVA. Vi var även med i en emission i det norska bolaget Digiplex som utvecklar och driver datacenter i Norge och Sverige.

Samtliga fonder hade en positiv utveckling under månaden. Simplicity Likviditet steg med 0,33 %, Simplicity Företagsobligationer med 1,39 % och Simplicity Global Corporate Bond gick upp med 2,23 %. Vi fortsatte att öka våra innehav av obligationer utgivna i EUR och USD och i Simplicity Global Corporate Bond ökades även andelen icke nordiska innehav.

Aktiefondernas utveckling maj
Månaden präglades av att mer volatila aktier, vilka tog mest stryk i den stora nedgången under februari och mars, återhämtade sig allra mest jämfört med de aktier som höll emot starkast i turbulensen.

Simplicity Norden har i takt med att börsen återhämtat sig ökat i mer makroekonomiskt påverkade bolag och reducerade i maj istället innehaven ICA, Axfood, Orkla, Essity och Telia från höga nivåer. Med tanke på marknadens risk-på attityd var det mindre förvånande att fondens verkstadsbolag så som Kone, Assa Abloy och Atlas Copco presterade bra. Värt att nämna är att Boliden köptes in i portföljen och att investmentbolagen Investor och Industrivärden viktades upp. Fonden avkastade 2,0 % under månaden.

Simplicity Sverige hade en positiv månad och steg med 3,8 %. Tack vare fondens skogsbolag, SCA, Holmen, BillerudKorsnäs och Stora Enso, som utvecklades positivt, lyckades fonden väl i uppgången. Den stora underhållningen stod dock fondens spelutvecklare för. Stillfront, Paradox och Embracer släppte samtliga starka rapporter under månaden. De visade på fortsatt hög tillväxt och lönsamhet samtidigt som bolagens projekt fortlöper utan större påverkan av pandemin.

Dessa tre finner vi glädjande även i Simplicity Småbolag Sverige vars avkastning i maj slutade på 7,3 %. Tillsammans med ovan nämnda spelutvecklare var även Bygghemma och MIPS några av glädjeämnena i fonden. Nytt in i fonden är Scandic Hotels och Pandox som köptes med lyckosam tajming då kommande lättnader av Tysklands reserestriktioner annonserades strax därefter.

De globala småbolagen uppvisade en likartad utveckling där återhämtningen i maj gav starkare skjuts till mer volatila aktier som fått mest stryk tidigare under våren. Drivet av att konsumtionen verkar gå i rätt riktning uppvisade sällanköpsbolagen allra bäst utveckling.

Simplicity Småbolag Globals utveckling för månaden slutade på -0,9 % där innehaven sett till merparten av sektorerna generellt hade en mer återhållsam utveckling. På den positiva sidan stack innehavet i Deckers Outdoor (USA) ut rejält med en avkastning på 30 %. Vikten i stabila konsumentbolag ökade under månaden bland annat genom köp av Komeri (Japan), en butikskedja inom gör-det-själv, och mejeribolaget Emmi (Schweiz).

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Maj (PDF)

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023