3 juni

Lägesrapport Maj

Marknadskommentarer Maj
Under maj ökade de politiska spänningarna mellan USA och Kina då USA införde strafftullar på kinesiska varor vilket Kina bemötte med hot om att begränsa exporten av jordartsmetaller till USA. För närvarande verkar handelsförhandlingarna gå trögt och det första tillfället för parterna att nå någon form av formell överenskommelse verkar vara i samband med G20-mötet i slutet av juni. USA införde även tullar på mexikanska varor för att sätta press på Mexiko att stoppa flödet av immigranter över den amerikanska gränsen. I Storbritannien valde premiärministern, Theresa May, att kasta in handduken och annonsera sin avgång. Sammantaget bidrog dessa händelser till en minskad riskvilja bland investerarna vilket ledde till sjunkande börskurser.
Största fallet kom som väntat i Kina med en nedgång på 8,3% för Hang Seng Index och de amerikanska storbolagen i S&P 500 Index föll med 6,3%.
Den amerikanska centralbanken lämnade sin styrränta oförändrad samtidigt som de upprepade budskapet om att penningpolitiken befinner sig i ett ”vänta-och-se”-läge. Protokollet från räntemötet visade dock att vissa av direktionsmedlemmarna är oroade över den senaste tidens låga inflation men att det är för tidigt att dra slutsatsen att denna utveckling är bestående och därför skulle kunna föranleda en räntesänkning.
I Sverige riktades kritik mot Riksbanken mot bakgrund av att den expansiva penningpolitiken har lett till en kraftig försvagning av den svenska kronan. Det intressanta med kritiken är att den nu inte bara kommer från journalister och analytiker utan även från företrädare för industrin som normalt sett brukar vara positivt inställda till en svag krona. Inflationssiffran för april rapporterades också, vilken uppgick till 2,0% och är något som ger Riksbanken både stöd och utrymme att höja styrräntan mot slutet av året som tidigare indikerats.

Räntefondernas utveckling
Även de internationella kreditmarknaderna påverkades negativt av den ökade politiska osäkerheten och kreditspreadarna steg på bred front. De nordiska marknaderna fortsatte dock utvecklas väl även om takten i uppgången mattades av något. Aktiviteten i primärmarknaden var hög och ett stort antal transaktioner genomfördes. Simplicitys fonder utvecklades i olika riktning då Simplicity Global Corporate Bond sjönk med 0,32% som en följd av den svaga utvecklingen på de internationella marknaderna medan Simplicity Likviditet och Simplicity Företagsobligationer steg med 0,07% respektive 0,15%.

Aktiefondernas utveckling
Avkastningen för aktiemarknaderna i Norden var förhållandevis blandad för maj. Den negativa utvecklingen i handelskonflikten ledde till att cykliska bolag föll generellt och sektorerna Industri, finans och material var de tydliga förlorarna. Till detta kom även några rapportbesvikelser där resultaten inte levde upp till förväntningarna, exempel på detta var den danska shippingjätten AP Möller-Maersk, Sandvik och Boliden.
Besvikelserna kompenserades dock av att de defensiva bolagen steg under månaden, vilket också var till fördel för våra tre hemmamarknadsfonder. Fonderna har sedan en längre tid haft en defensiv profil med hög vikt i stabila konsumentbolag och i fastighetssektorn. Simplicity Norden och Simplicity Sverige sjönk under månaden med 0,9% respektive 1,1%. Simplicity Småbolag Sverige, gick däremot upp under med 0,9%. Fonden gynnades bland annat av medicinteknikbolaget Arjo, då de rapporterade en stark organisk tillväxt.
Under månaden utvecklades Hongkongbörsen negativt liksom Simplicity Kina. Fonden gynnades dock positivt relativt börsen tack vare innehaven i kraftbolagen som höll emot på den positiva sidan. Kärnkraftsoperatören CGN Power utvecklades positivt och fonden ökade också innehavet i bolaget under månaden. Fondens främsta bidragsgivare utgjordes av mat- och dryckesproducenten Vitasoy. Simplicity Kina gick under maj ner med 5,3%.
För Simplicity Småbolag Global inleddes månaden negativt när fondens största innehav, fastighetsförmedlaren Marcus & Millichap sjönk kraftigt efter dålig rapportering. Detta ledde sedermera till att fonden lämnade innehavet helt. Simplicity Småbolag Global gick under maj ned med 5,7%. Trots tappet presterade fonden relativt bra i en fallande marknad, mycket tack vare positiv utveckling för fondens asiatiska innehav. Bland annat det japanska IT-bolaget TIS bidrog till avkastningen via stark rapportering.

Månadsrapporter för samtliga fonder:

Ta del av fondernas utveckling och innehav via fondernas månadsrapporter, eller klicka på fondnamnen i ovan text.

Månadsrapporter Maj (pdf)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 december

Simplicity Green Impact i NordSIP

NordSIP har skrivit en artikel om hur mörkgröna globalfonder presterade under det andra och tredje kvartalen 2023. Läs artikeln och se Simplicity Green Impacts placering här (All Eyes on AI, Obesity & Renewable Energy in Q2-Q3 for Art9 Equity).

Läs vidare
1 december

Lägesrapport november 2023

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023