1 april

Lägesrapport Mars

Marknaden

Under mars klubbade den amerikanska kongressen slutligen igenom det finanspolitiska stödpaketet om 1900 miljarder dollar. Förhoppningarna är att stödåtgärderna skall bidra till att få fart på den amerikanska ekonomin igen efter Coronakrisen.  

Flera fordonstillverkare varnade under månaden för att brist på halvledare kan leda till produktionsstörningar. Den svenska lastbilstillverkaren AB Volvo kommer införa produktionsstopp under våren på grund av denna komponentbrist och tvingades av denna anledning utfärda en vinstvarning. Ytterligare störselmoment där den globala containertrafiken drabbades av en allvarlig störning när ett gigantiskt containerfartyg gick på grund i Suezkanalen och spärrade denna för all trafik under nästan en veckas tid.  

Ränteutvecklingen var i fortsatt fokusde långa obligationsräntorna i USA fortsatte att stiga. Ränteuppgången kan till viss del förklaras av att investerare diskonterar en återhämtning i ekonomin vilket i sin tur skulle vara positivt för aktiemarknaden. Under månaden steg de flesta internationella börser med undantag för den teknologitunga Nasdaqbörsen som tyngdes av de högre räntorna. Den amerikanska centralbanken Fed, gjorde som förväntat ingen förändring av vare sig sin styrränta eller nivån på sina tillgångsköp. I Europa meddelade ECB att de kommer öka takten i sina tillgångsköp vilket skulle kunna tolkas som en åtgärd för att hindra långräntorna från att stiga för mycket.  

Räntefondernas utveckling

I kreditmarknaden var aktiviteten hög och ett stort antal bolag valde att ge ut nya obligationer. Även om riskviljan var fortsatt god kunde en viss tveksamhet märkas och några bolag valde också att dra tillbaka sina transaktioner efter svagt intresse från investerarna. Simplicity deltog bland annat i nyemissioner i IT-bolaget Duett, försäkringsbolaget Gjensidige och i bilservicebolaget Mekonomen.  I fastighetssektorn var det hög aktivitet och utöver ett antal obligationsemissioner så annonserades även ett antal strukturaffärer där Corems bud på Klövern var den som tilldrog sig störst intresse.  

Samtliga Simplicitys räntefonder steg under månaden understödda av en god utveckling i den nordiska kreditmarknaden. Simplicity Likviditet gick upp med 0,08% medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,37%, 0,45% respektive 0,87%. 

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Stigande räntenivåer och relativt sett låga värderingar bidrog till att banker och investmentbolag låg i topp i Simplicitys aktiefonder och bidrog till samtliga fonders positiva utveckling under månaden. Mars var även konsumentbolagens månad där förväntningarna på att konsumenterna kommer att börja spendera friskt, vilket vi också sett början på i USA där detaljhandeln ökat den senaste tiden. Stabila konsumentbolag som Kesko, Axfood, Orkla, AAK, och North West Co liksom sällanköpsbolag som Electrolux, Pandora, TokmanniByggmax och Thule var lyckade investeringar i fonderna.  

Flera storbolag hade också en hög avkastning i mars, för indextunga svenska bolag med avkastning överstigande 10 % kan nämnas Atlas Copco, Investor, Hexagon, EQT, Ericsson, SEB, Electrolux, Tele2, Husqvarna och Getinge. I Simplicity Norden gick även Pandora, DNB, A.P. Møller-Mærsk, Kesko och Yara i samma spår.  

På fastighetsmarknaden fortsatte trenden med stora uppköp av andra börsnoterade bolag, och där störst marknadsintresse tillägnades Corems bud på Klövern i slutet av månaden. Båda bolagen är stora innehav i Simplicity Fastigheter. 

Samtliga Simplicitys aktiefonder steg under månaden drivet av gynnsammare utveckling för bland annat bankerna och konsumentbolagen. Simplicity Norden gick upp med 7,2%Simplicity Sverige 5,5%Simplicity Småbolag Sverige 4,9%Simplicity Småbolag Global 9,8% och Simplicity Fastigheter 4,6%.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Mars (PDF)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 december

Simplicity Green Impact i NordSIP

NordSIP har skrivit en artikel om hur mörkgröna globalfonder presterade under det andra och tredje kvartalen 2023. Läs artikeln och se Simplicity Green Impacts placering här (All Eyes on AI, Obesity & Renewable Energy in Q2-Q3 for Art9 Equity).

Läs vidare
1 december

Lägesrapport november 2023

Under november fick vi se en stark utveckling i såväl aktie- som ränte- och kreditmarknaderna drivet av sjunkande räntor och en ökad förhoppning om att räntetoppen är nära. Inflationssiffrorna som offentliggjordes i mitten av månaden visade över lag internationellt även inkluderande Sverige på en något lägre inflationstakt än förväntat, vilket fick börserna att ta ett […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023