1 april

Lägesrapport Mars

Marknaden

Under mars klubbade den amerikanska kongressen slutligen igenom det finanspolitiska stödpaketet om 1900 miljarder dollar. Förhoppningarna är att stödåtgärderna skall bidra till att få fart på den amerikanska ekonomin igen efter Coronakrisen.  

Flera fordonstillverkare varnade under månaden för att brist på halvledare kan leda till produktionsstörningar. Den svenska lastbilstillverkaren AB Volvo kommer införa produktionsstopp under våren på grund av denna komponentbrist och tvingades av denna anledning utfärda en vinstvarning. Ytterligare störselmoment där den globala containertrafiken drabbades av en allvarlig störning när ett gigantiskt containerfartyg gick på grund i Suezkanalen och spärrade denna för all trafik under nästan en veckas tid.  

Ränteutvecklingen var i fortsatt fokusde långa obligationsräntorna i USA fortsatte att stiga. Ränteuppgången kan till viss del förklaras av att investerare diskonterar en återhämtning i ekonomin vilket i sin tur skulle vara positivt för aktiemarknaden. Under månaden steg de flesta internationella börser med undantag för den teknologitunga Nasdaqbörsen som tyngdes av de högre räntorna. Den amerikanska centralbanken Fed, gjorde som förväntat ingen förändring av vare sig sin styrränta eller nivån på sina tillgångsköp. I Europa meddelade ECB att de kommer öka takten i sina tillgångsköp vilket skulle kunna tolkas som en åtgärd för att hindra långräntorna från att stiga för mycket.  

Räntefondernas utveckling

I kreditmarknaden var aktiviteten hög och ett stort antal bolag valde att ge ut nya obligationer. Även om riskviljan var fortsatt god kunde en viss tveksamhet märkas och några bolag valde också att dra tillbaka sina transaktioner efter svagt intresse från investerarna. Simplicity deltog bland annat i nyemissioner i IT-bolaget Duett, försäkringsbolaget Gjensidige och i bilservicebolaget Mekonomen.  I fastighetssektorn var det hög aktivitet och utöver ett antal obligationsemissioner så annonserades även ett antal strukturaffärer där Corems bud på Klövern var den som tilldrog sig störst intresse.  

Samtliga Simplicitys räntefonder steg under månaden understödda av en god utveckling i den nordiska kreditmarknaden. Simplicity Likviditet gick upp med 0,08% medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,37%, 0,45% respektive 0,87%. 

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Stigande räntenivåer och relativt sett låga värderingar bidrog till att banker och investmentbolag låg i topp i Simplicitys aktiefonder och bidrog till samtliga fonders positiva utveckling under månaden. Mars var även konsumentbolagens månad där förväntningarna på att konsumenterna kommer att börja spendera friskt, vilket vi också sett början på i USA där detaljhandeln ökat den senaste tiden. Stabila konsumentbolag som Kesko, Axfood, Orkla, AAK, och North West Co liksom sällanköpsbolag som Electrolux, Pandora, TokmanniByggmax och Thule var lyckade investeringar i fonderna.  

Flera storbolag hade också en hög avkastning i mars, för indextunga svenska bolag med avkastning överstigande 10 % kan nämnas Atlas Copco, Investor, Hexagon, EQT, Ericsson, SEB, Electrolux, Tele2, Husqvarna och Getinge. I Simplicity Norden gick även Pandora, DNB, A.P. Møller-Mærsk, Kesko och Yara i samma spår.  

På fastighetsmarknaden fortsatte trenden med stora uppköp av andra börsnoterade bolag, och där störst marknadsintresse tillägnades Corems bud på Klövern i slutet av månaden. Båda bolagen är stora innehav i Simplicity Fastigheter. 

Samtliga Simplicitys aktiefonder steg under månaden drivet av gynnsammare utveckling för bland annat bankerna och konsumentbolagen. Simplicity Norden gick upp med 7,2%Simplicity Sverige 5,5%Simplicity Småbolag Sverige 4,9%Simplicity Småbolag Global 9,8% och Simplicity Fastigheter 4,6%.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Mars (PDF)

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

1 juni

Lägesrapport maj

Rapportsäsongen är i stort sett avslutad och den rådande bilden om starka resultat från företagen håller i sig. Kreditmarknaderna hade en förhållandevis stark utveckling under maj och samtliga fonder genererade positiv avkastning, medans aktiefonderna spretade i månadsavkastningen. Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Överenskommelse om USAs skuldtak på plats Efter en period av intensiva förhandlingar […]

Läs vidare
24 maj

Simplicity Green Impact 1 år!

Den 23 maj 2022 startade vi Simplicity Green Impact, en global aktiefond som investerar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling. Under det första året avkastade fonden +5,9%. Vi startade fonden i syfte att erbjuda en bred portfölj av bolag med exponering mot gröna megatrender. Fonden investerar i bolag som är tydligt kopplade till […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023