2021-12-01

Lägesrapport November

Marknaden

En mycket händelserik novembermånad där osäkerheten ökade på världens finansiella marknader som en konsekvens av oro kring den nya mutationen av Corona-viruset, Omikron. Uppgifter om den nya virusvarianten medförde sjunkande kurser för de flesta risktillgångar som aktier, krediter och råvaror. Samtidigt steg priserna på klassiska ”safe-haven-tillgångar” som statsobligationer, amerikanska dollar och guld. Det är ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser kring hur allvarlig den nya virusstammen är, men nya nedstängningar kommer att påverka återhämtningen i tjänstesektorn negativt och störa logistikkedjorna. Detta kan i sin tur leda till lägre tillväxt tidigare än förväntat.

I Sverige utsågs Magdalena Andersson till ny statsminister efter ett antal turer som bland annat resulterade i att Miljöpartiet valde att lämna regeringen. Den inhemska, politiska turbulensen gav dock inte upphov till några större marknadsreaktioner.

Vid klimatmötet i Glasgow lyckades länderna efter segdragna förhandlingar enas om ett slutdokument, ”the Glasgow Climate Pact” som anger hur användandet av fossila bränslen och därmed utsläppen av koldioxid skall minskas. Avtalet möttes av besvikelse från en del håll efter att varken Kina eller Indien godtog formuleringar om att helt sluta använda kol. Mer positiva bedömare pekar i sin tur på att viktiga principöverenskommelser nu har träffats och att nya förhandlingar väntar.

Den amerikanska centralbanken meddelade, i enlighet med förväntningarna, att man kommer att minska sina tillgångsköp med 15 miljarder dollar i månaden och att planen är att nettoköpen skall vara avslutade vid halvårsskiftet 2022. Fed upprepade sitt budskap om att det ökade inflationstrycket är av tillfällig karaktär men gav samtidigt uttryck för en viss osäkerhet om att vissa effekter av det högre prisläge vi ser nu kan komma att dröja sig kvar. Fed gav inte några nya signaler om räntehöjningar i samband med räntemötet, men noterbart är att marknaden för närvarande diskonterar två räntehöjningar under andra halvåret 2022.

För Sveriges del höll Riksbanken reporäntan oförändrad och signalerade att de förväntar sig en höjning under 2024. Frågan är om detta verkligen är deras målbild eller om de agerar proaktivt för att vänja marknaden vid tanken på en räntehöjning som skulle kunna bli verklighet tidigare än 2024? Vad gäller tillgångsköpen så förväntas de motsvara storleken på obligationsförfallen under nästa år. Därefter förväntas en minskning av Riksbankens balansräkning.

Räntefondernas utveckling

I kreditmarknaden fortsatte volatiliteten att vara hög och kreditspreadarna fortsatte uppåt. Marknadsrörelserna skall främst ses som en reaktion på ökad osäkerhet kring pandemin, omvärdering av risk och vinsthemtagningar inför årsskiftet. Den fundamentala utvecklingen fortsätter att vara stark för de allra flesta företag, vilket bekräftades av merparten av de rapporter som publicerades under månaden. I primärmarknaden var aktiviteten fortsatt hög även om en försiktigare hållning kunde märkas från investerarhåll och några emissioner till och med fick ställas in då företagen inte lyckades genomföra dem på de nivåer de hade förväntat sig.

Den ökade osäkerheten och det volatila marknadsklimatet medförde en svagare utveckling för alla fonder under november. Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond sjönk med 0,07 %, 0,15 % respektive 0,47 % medan Simplcity High Yield gick emot strömmen och steg med 0,04%. De tre sistnämnda fonderna tyngdes av sjunkande kurser i bank- och försäkringsobligationer samt av svag kursutveckling i kosmetikabolaget Oriflame som släppte en sämre rapport än väntat och av telekomföretaget Telecom Italia, vars obligationer sjönk efter att riskkapitalbolaget KKR lagt ett bud på bolaget. Fonderna gynnades av en stark utveckling i Ford och AIG som köpte tillbaka utgivna obligationer i förtid.

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Trots hög volatilitet i slutet av månaden slutade samtliga aktiefonder på plus i november. Simplicity Fastigheter toppade och visade dessutom riktigt hög månadsavkastning på 9,4% utifrån fortsatt optimism för sektorn och bra kvartalsrapporter. KMC Properties, ett av fondens största innehav, ökade resultatet under kvartalet och byggde på portföljen med industri- och logistikfastigheter efter nya förvärv. Aktien steg med 15%. Fastighetsaktiernas starka utveckling bidrog även mycket positivt i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige, där samtliga har övervikt i sektorn. För Simplicity Sverige var även Pfizer en lyckad investering efter att aktien togs in i portföljen i början av månaden varefter aktien steg med hela 31% efter lovande resultat för ett covidläkemedel samt nya rekommendationer för en tredje vaccinationsdos. I både Simplicity Norden och Simplicity Småbolag Sverige var Axfood fondernas främsta bidragsgivare med en uppgång på 25% efter att fortsatt hög lönsamhet rapporterats för bolaget. För Simplicity Småbolag Global var det återigen IT-bolagen som presterade bäst. Perficient, konsult inom digitalisering och AI, fortsatte uppåt efter stark rapportering och höjd prognos i slutet av förra månaden, samtidigt som halvledarbolagen Nova och Fabrinet slog förväntningarna i sina rapporter i november.

Så gott som samtliga aktiefonder tilldrog sig positiv utveckling under den starka rapportmånaden och där Simplicity Fastigheter toppade med en uppgång om hela +9,4 %.
Övriga aktiefonders utveckling under november:
Simplicity Sverige +2,6%
Simplicity Norden +2,6%
Simplicity Småbolag Sverige +4,0%
Simplicity Småbolag Global +4.6%.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter November (PDF)

 

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023