2022-12-01

Lägesrapport november

Marknaden

November blev ännu en händelserik månad där marknaderna varierade i takt med nyhetsflödet. 

Samtliga räntefonder utvecklades positivt under månaden efter förhoppningar om minskade penningpolitiska åtstramningar tillsammans med slutsatsen att nivåerna på den löpande förräntningstakten (yielderna) blivit så attraktiva att investerare åter söker sig tillbaka till marknaden. Aktiefonderna fortsatte sin positiva utveckling efter börsernas vändning under oktober och där börshumöret gjort en U-sväng där aktiekurserna nu reagerar starkare på positiva nyheter än på negativa. 

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:

  • Kina lättar på sin Covid-strategi 
    I Kina införde myndigheterna nya restriktioner efter stora utbrott av Covid 19 i ett antal storstäder. Åtgärderna orsakade stor ilska bland befolkningen och det har rapporterats om omfattande demonstrationer i flera städer mot regeringens hårda Corona-strategi. Situationen är besvärande för regimen i Peking som dels är ovan vid den här typen av folkliga protester och dels vill göra vad de kan för att upprätthålla den ekonomiska aktiviteten. I slutet av månaden gjordes dock vissa uttalanden som ökade förhoppningarna om lättnader av den hårdföra covidstrategin, något som togs emot positivt av marknaderna. 
  • Avtagande inflation i USA gladde marknaderna 
    Den amerikanska inflationsstatistiken som publicerades i mitten av månaden visade på en lägre inflation än förväntat vilket fick marknaderna att ta ett glädjeskutt. Även om de flesta bedömare är ense om att det kommer fler räntehöjningar från den amerikanska centralbanken har hoppet ökat om att åtstramningstakten kan börja minska. 
  • Sjunkande priser på den svenska bostadsmarknaden
    I Sverige fick inflationssiffrorna ett betydligt svalare mottagande även om inflationstakten sjönk i oktober jämfört med månaden innan. Högre boräntor tillsammans med rekordhöga energipriser har även skapat stor osäkerhet i bostadsmarknaden och under månaden rapporterades om ytterligare nedgångar för priserna på såväl lägenheter som småhus. Det höga pristrycket var också huvudargumentet till varför Riksbanken valde att höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,50 procent. 


Räntefondernas utveckling 
 

I kreditmarknaden höll den starka trenden i sig och kreditspreadarna fortsatte att sjunka, vilket bidrar positivt till fondernas utveckling när så sker. Som redan nämnts bidrog marknadens förhoppningar om minskade penningpolitiska åtstramningar tillsammans att nivåerna på förräntningstakten (yielden) blivit attraktiv. Positivt är även att flera fastighetsbolag nu har börjat att reducera sin skuldsättning på olika sätt, där SBB sålde tillgångar i en storaffär, Balder gjorde återköp av obligationer, Castellum ställde in utdelningen och Corem annonserade att de tecknat en avsiktsförklaring om en försäljning av en stor portfölj till en icke namngiven internationell investerare. Primärmarknadsaktiviteten ökade från låga nivåer och Simplicity deltog bland annat i emissioner i Metso Outotec, Electrolux och Telefonica. 

Samtliga fonder hade en positiv utveckling under månaden. Simplicity Likviditet gick upp med 0,29 % medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,88 %, 1,69% samt 1,38%. 

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Att ränteångesten lättat på marknaderna innebar att fastighetsaktier steg brant under månaden, och Simplicity Fastigheter steg med hela 7,8%. Här bidrar även redan nämnda resonemang om att flera fastighetsbolag har börjat att reducera sin skuldsättning på olika sätt. Pharmabolagen fortsatte att utvecklas positivt i aktiefonderna under ett år där fokus flyttats från intäkter från covid-vaccin till framgångar inom FoU. Fondernas konsumentbolag utvecklades också bra där bland annat Essity steg i Simplicity Norden och Simplicity Sverige tillsammans med AAK som gick brant uppåt och där New Wave Group rusade i Simplicity Småbolag Sverige efter att ha rapporterat ett rekordkvartal klart över förväntningarna. 

Hopp om restriktionslättnader i Kina gav skjuts till både råvarupriser och råvarubolag med goda exempel i Boliden, SSAB, Lundin Gold, Holmen och SCA i hemmamarknadsfonderna och Tokyo Steel för Simplicity Småbolag Global. I Simplicity Green Impact rusade den kinesiska tillverkaren av el-cyklar och el-scooters Yadea efter spännande produktsläpp. I fonden fortsatte också den tyska el-producenten PNE stiga då företagets lönsamhet ser ut att förbättras och nya expansionsplaner tillkännagavs. 

Simplicity Småbolag Global steg med 0,7% och Simplicity Green Impact backade marginellt med 0,2%. Simplicity Norden slutade månaden 5,0% upp tillsammans med Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige som steg 5,1% respektive 4,7%. Simplicity Fastigheter steg mest med 7,8%. 

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter November 2022(PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023